Intern Nytt Artikler


Antall treff:859

 1. Valg av styremedlemmer til Odfjell Drilling Fagforening

  Odfjell Drilling Fagforening skal ha sitt årsmøte 15.mars 2016, bl.a. med valg av styremedlemmer.
  Foreningen ber om forslag til kandidater til styret.
  Forslag til kandidater bes sendt til valgkomiteen snarest mulig og innen 20. februar

  Les mer
 2. Omlegging av uførepensjon tilpasset nye regler i folketrygden

  Det nå gått ut informasjon om omlegging av uførepensjon.
   
  Bengt Olsen har lagt ut en artikkel på PULSE der han forklarer endringene i Odfjell Drilling i Norge.
   

  Les mer
 3. Oppdatert. Info fra bedriften fredag 8.1.2016

  Bedriften har lagt ut ny artikkel i dag 12.01. 2016
  Som nevnt  i tidligere mail til alle medlemmer offshore foreligger nå skriv og protokoll på PULSE.
   

  Les mer
 4. Kjært medlem og god kollega gikk bort i Desember.

 5. Julehilsen til alle våre medlemmer og kollegaer

  Det nærmer seg Jul og i den anledning vil vi sende en liten julehilsen til alle våre kolleger på sjø og land.
   

  Les mer
 6. Opptrapping av personell på Snorre A

  Da kan klubben informere om at bedriften den 11.12.15 fikk beskjed fra Statoil om faseskifte fra fase 3C til fase 2 på Snorre A med borestart den 15 februar 2016. 
  Det betyr at det vil bli en gradvis opptrapping av personell i Januar og februar til full bemanning den 15 februar.

  Les mer
 7. Fellesmail til alle medlemmer

  Vi har nå sendt ut informasjon til alle medlemmer. Denne er sendt til din Odfjell Drilling e-post.
  Oppdatert 10.12.2015

  Les mer
 8. Vel blåst på vestlandet!

  I forbindelse med Industri Energi sin Vestlandskampanje i disse dager, ble det invitert til 2 måneders gratis medlemsskap for nyinnmeldte og vafler på Sandslimarka 63 i går.

  Les mer
 9. MOVEMBER 2015

  Støtt Industri Energi Odfjell i kampen for menns hesle!

  Les mer
 10. Medlemsfordel LO favør: Betalingsforsikring for boliglån.

  I usikre tider er det lurt å sikre at du fortsatt klarer å betjente boliglånet selv om du faller utenfor arbeidslivet i en kortere eller lengere periode. Da kan det være lurt å tegne boliglånsforsikring.
         

  Les mer
 11. Vi gratulerer alle mann i OWS Casing - Land og Offshore

  Etter lang tid med få oppdrag og permitteringer, viser hardt arbeid endelig  å lønne seg for mannskapet i OWS Casing - Land og Offshore.
   

  Les mer
 12. Vi savner ansvarlig styring og handlekraft fra regjering og storting!

  Vi kan ikke sitte stille og se på at oljenæringen blir rasert – nå må myndighetene vise ansvar og eiermakt!
   
  Tor-Bjarte jakobsen uttaler sin frustrasjon over næringsutviklingen.
   

  Les mer
 13. 15 000 kr. til Norsk Folkehjelp

  Styret i Industri Energi Odfjell har vedtatt å gi 15 000 kr. til Norsk Folkehjelp sitt arbeid for å hjelpe Syriske flyktninger.

  Les mer
 14. Mellomoppgjør for alt landansatt personell.

  I dag var det forhandlinger for alt landansatt personell på lønnsmatrisene for verksted, ingeniørtjenester og administrasjons- og driftspersonell samt for alt individuelt avlønnet personell.
   
  Bedriften og foreningene var enig om å utsette forhandlingene til man har ett bedre bilde av markessituasjonen og utsiktene fremover.
  Det ble derfor avtalt å utsette videre forhandlinger til januar 2016.

  Les mer
 15. Behold medlemskapet og forsikringene selv om du er permittert eller har mistet jobben.

  Redusert inntekt gir redusert medlemskontingent.

  Les mer
 16. Full seier om nattillegg i lagmannsretten

  Notis: Dommen er blitt anket av NR Les mer
   
  En enstemmig dom fra Gulating lagmannsrett slår fast at nattillegget for tarifferte riggarbeidere er å betrakte som et fast tillegg, og dermed skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Saken omfatter cirka 7.500 nåværende og tidligere ansatte i 18 bedrifter tilsluttet Norges Rederiforbund

  Les mer
 17. Årets mellomoppgjør på land og verksted

  18. august er vi kalt inn til forhandlinger til årets mellomoppgjør for landansatte i Odfjell Drilling.
  Pga situasjonen bedriften er inne i vil forhandlingene for årets mellomoppgjør gjelde både særavtale for OWS veksted og Særavtale for ansatte i OD og ODT.
  Vi vil gå inn i forhandlingen med utgangspunkt at de landansatte skal få de samme tilleggene som de offshoreansatte har fått.

  Les mer
 18. Varsel om permittering og betydelig risiko for oppsigelser offshore

  Alle medlemmer i DSM og ODM!
  I forrige uke var det møte mellom bedriften og foreningene i Odfjell Drilling i forhold til kontrakts- og personal situasjonen for offshore personell. 
  Bedriften henviste til den mulige situasjonen vi kan komme oppi i løpet av høsten pga manglene oppdrag på DSA og en eventuell utsettelse av oppstart på SNA. I dette møte kom det frem at bedriften så for seg både permitteringer og kanskje også oppsigelser som et mulig scenario.
  I skrivende stund vet vi ikke omfanget av en eventuell permisjons runde. Men som et utgangspunkt mente bedriften at det i ytterste konsekvens kunne omfatte opp til 159 stillinger.
  Dette jobber bedriften fortsatt med og vi regner med at vi skal ha et nytt møte i neste uke når det gjelder omfanget.
  Håpet er selvfølgelig at antallet blir lavere en dette. Vi vil presisere at dette er situasjonen dersom det ikke skulle dukke opp noen oppdrag for DSA og at SNA får utsatt den endelige beskjed om opptrappingsplanen for full bemanning.
  Se forøvrig PULS artikkel.
   

   

  Les mer
 19. Ingen streik på flyteriggområdet

  Da kan vi opplyse om at vi klarte å komme fram til en løsning hos riksmeklingsmannen i natt.
  Alle forhold tatt i betraktning og sett i lys av hva bransjen vår står ovenfor synes foreningen at vi har tatt et ansvar for disse forholdene. 
  Det er viktig å få presisert at det er, og vil fortsatt være frontfagmodellen som skal ligge til grunn også i framtidige forhandlinger. Med dette viser vi samfunnsansvar også i framtiden.
   

  Les mer
 20. Varsel om plassfratredelse for 379 medlemmer på flyteriggområdet.

  Industri Energi har tatt ut plassfratredelse på Deepsea Atlantic i Odfjell Drilling.
   
  Vi anbefaler dere å holde dere oppdatert på Industri Energi's lokale og sentrale sider.

  Les mer
 21. Odfjell Drilling tildelt kontrakt på Johan Sverdrup.

  I dag når vi kom på jobb ble vi møtt av gode nyheter.
  Odfjell Drilling har blitt tildelt  kontrakter for både DSA og for boretjenester på det faste boreanlegget som skal installeres på Johan Sverdrup.
   
  Vi gratulerer Odfjell Drilling og alle våre kollega.
   
   
  Link til Odfjell Drillings pressemelding
  Link til Statoils pressemelding

  Les mer
 22. Mulig streik i forbindelse med mekling på flyteriggområdet

  Som sikkert de fleste har fått med seg har Industri Energi meldt plassfratredelse for 17 rigger/enheter og 22 selskaper på norsk sokkel.
  Bakgrunnen for dette er som tidligere nevnt at NR på arbeidsgiversiden ville pause alle forhandlinger frem til neste hovedforhandling i 2016, og med det ikke følge opp modellen med frontfagene som rettesnor for de forbundsvise forhandlingene.
   

  Les mer
 23. Meklingsdato for riggoppgjøret er satt til 24. juni

  Riksmekleren bestemte tirsdag at meklingen for flyteriggområdet er satt til 24. juni. Dersom meklingen ikke fører frem, vil konflikt kunne iverksettes etter 24. juni kl. 24:00. Industri Energi har meldt plassoppsigelse for 1346 av sine medlemmer på norsk sokkel.
   

  Les mer
 24. Brudd i flyteriggforhandlingene

  Industri Energi ba om lønnsoppgjør i tråd med det man har i samfunnet ellers. Norges Rederiforbund var ikke villig til å gi noen ting.
   

  Les mer
 25. Ingen nye drøftingsmøter for ansatte i landorganisasjonen.

  Etter mange runder fram og tilbake har bedriften endelig bestemt at det ikke vil bli innkalt til drøftingsmøter i april og av den grunn ser det ut som prosessene kan bli skjøvet ut i tid.
  Det vil igjen si at bedriften fortsatt vil ha en form for overtallighet, men ikke i den størrelses orden som vi ble forespeilet tidligere-
  dette er selvfølgelig positivt for alle. selv om vi vet at det vil komme ytterligere nedbemanning videre fremover det neste året.
  sett i lys av markedssituasjonen i hel bransjen både nasjonalt og internasjonalt ser vi i Industri Energi dessverre fortsatt mange mørke skyer i horisonten for hele oljenæringen. dette kan på kort sikt være med på at vi også kanskje kan komme opp i lite ønskede situasjoner i alle våre divisjoner med ytterligere innskrenkinger. vi vet at det jobbes iherdig med å skaffe oppdrag/arbeid både nasjonalt og internasjonalt i alle retninger, men om vi lykkes med dette kan bare fremtiden si noe om. vi velger allikevel å ha en positiv holdning fremover og håper at de gode resultatene som de ansatte i Odfjell Drilling har vært og er den klart størst bidragsyteren til, vil gi oss et fortrinn i forhold til å få hale i land nye kontrakter .
   
  Se forøvrig artikkel på PULSE

  Les mer
 26. Nedskjæringer - Tilbud om frivillig fratreden / sluttavtale

  Informasjon fra Bedriften.
  Odfjell Drilling står foran betydelige utfordringer de neste par år. Markedet har endret seg dramatisk i løpet av kort tid og selskapet må tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå og samtidig redusere kostnadene. Dette vil dessverre også medføre en betydelig nedbemanning i landorganisasjonen.

  Les mer
 27. Aibel får milliardkontrakt av Statoil

  For over åtte milliarder kroner skal Aibel bygge dekket til boreplatformen på Johan Sverdrup-feltet.
  Vi gratulerer Aibel med kontrakten.  
  Ifølge Stavanger Aftenblad melder Aibel at i tillegg til Nymo i Grimstad,  vil Statoil-kontrakten gjøre sitt til at det også vil dryppe særlig på Odfjell og National Oilwell.
   

  Les mer
 28. Støtt opp om Industri Energi Odfjell sine kandidater til i konsernstyre.

  Det skal nå foretas nytt valg av ansattes representanter til styrene i alle de juridiske ansettelsesselskapene i Norge i tråd med aksjeloven /representasjonsforskriften.
  Det skal velges representanter av og blant de ansatte til et felles styre for selskapene ODM, DSM, ODT, OWS og OD i konsernet Odfjell Drilling. Disse selskaper representerer alle ansatte i Odfjell Drilling Norge.

  Industri Energi Odfjell har over 1200 medlemmer offshore/onshore i alle de nevnte selskaper.
  I den anledning har foreningen i sitt styremøte den 27.november 2014 innstilt 4 kandidater. Vi oppfordrer og håper i den forbindelse at våre medlemmer vil støtte oss og stemme i tråd med styret i Industri Energi Odfjell sin innstilling:
  Disse 4 kandidatene skal og vil ivareta de ansattes felles interesser i styret.

  Jakobsen, Tor-Bjarte – Klubbleder, IE
  Glenjen, Frederik - KHVO
  Sundsbak, Morten - Nestleder, IE
  Nistad, Veronica - Hovedtillitsvalgt Landavtalen

  Valget vil pågå fra 16februar til 2mars.
   

  Godt valg,
  Styret

  Les mer
 29. Valg av styremedlemmer til Odfjell Drilling Fagforening

  Odfjell Drilling Fagforening skal ha sitt årsmøte 11.mars 2015, bl.a. med valg av styremedlemmer.
  Foreningen ber om forslag til kandidater til styret.Forslag til kandidater bes sendt til valgkomiteen innen 25. februar

  Les mer
 30. Unngikk streik

  Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) er enig om landavtalen.
  Dermed blir det ingen streik.
   

  Les mer
 31. Mekling vedrørende NR Landavtalen

  Mandag 2. februar med oppstart kl 10.00.
  Vi er i dag i mekling vedrørende NR Landavtalen. Oppstart kl 10.00.
  Frist for mekling er satt til samme dag kl 24.00.
   
   
  Sitat fra artikkelen:
  I de andre selskapene på landavtalen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) er man kommet til enighet og har gjennomført lokale forhandlinger, slik tariffavtalen gir føringer for.
  Valskår minner imidlertid om at så lenge den sentrale avtalen ikke er signert, kan alle virksomhetene som er omfattet av avtalen tas ut i streik om nødvendig.
   

  Les mer
 32. Informasjon om den politiske streiken 28.januar

  Oppdatert 22.01.2015.
  Som kjent har Industri Energi varslet politisk streik for alle medlemmer den 28.januar klokken 14.00-16.00.

  LO-sekretariatet besluttet 8.des 2014 å gå til politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven 28. januar klokken 14:00-16:00.
  Industri Energi ber avdelingene følge opp streikevedtaket. 1,5 millioner medlemmer som er organisert i LO, YS og Unio går til streik denne dagen. Det blir felles markeringer i de store byene.
   
  Bakgrunn for streiken, markeringer samt linker til informasjon, løpesedler etc. følger HER.
    

  Les mer
 33. Melding om dødsfall

  Vårt kjære medlem gjennom mange år Tommy Ernstsen døde i en tragisk ulykke natt til 5.12.2014.

  Tommy begynte i Odfjell Drilling på Njord i 1997 og har jobbet på Heidrun siden 2004.
  Han var veldig engasjert i sitt VO arbeid og hadde alltid et godt humør.
  Tommy ble 41 år gammel og etterlater seg en sønn.
   
  Vi i Odfjell Drilling fagforening utrykker vår dypeste medfølelse med familien til Tommy Ernstsen og lyser fred over hans minne.
   
  Begravelsen for Tommy vil finne sted tirsdag 16.desember i Kirkelandet Kapell i Kristiansund.

  Les mer
 34. Bevilgning til Movember

  Det ble i går 27.11.2014 vedtatt på årets siste styremøte å bevilge 5000 kr til Movember kampanjen.
   

  Les mer
 35. Vedrørende status for nedbemanning på Snorre A

  Vi fikk den 10 november utstedt ny PO fra Statoil vedrørende støtte bemanning på Snorre A.
  Denne erstatter tidligere PO som inntil nå har sysselsatt alt vårt offshoremannskap på Snorre A.
  Ny PO omhandler 32 personer offshore. Dette er personell som vil bli utleid som boreledere, områdeansvarlige og flagging.

  Les mer
 36. Industri Energi Odfjell avd 171 vil bistå sine medlemmer i nedbemanningsprosessen

 37. Nedbemanning i Odfjell Drilling

  Odfjell Drillling Technology har varslet at det kan komme mellom 60 og 80 oppsigelser.
  I skrivende stund ser det ut som ca 60 +/- .
  I forrige uke inviterte bedriften inn de berørte i DT til drøftingsmøte. Disse ble gjennomført onsdag til fredag i uke 46
   
   
  Odfjell Well Service merkantil/verksted har varslet at det blir 10 oppsigelser i deres divisjon.
  De som bedriften har vurdert som blir berørt har fått invitasjon til drøftingsmøte på tirsdag/onsdag.

  Les mer
 38. Lav aktivitet fører til nedbemanning på landsiden i OWS

  Markedssituasjonen for OWS Norge har utviklet seg negativt siste halvår 2014 og framtidsutsiktene for 2015 viser lavere aktivitet. Reduksjonen i aktivitet har pågått siden mai 2014 og ulike tiltak har vært iverksatt underveis. Aktiviteten er redusert med 15-20% og prognosen for 2015 viser fortsatt lav aktivitet. Det er besluttet å redusere bemanningen med ti stillinger.

  Les mer
 39. Støtte til Kolibri - Children at Risk Foundation

  Odfjell Drilling Fagforening, IE avd. 171 støtter Kolibri - Children at Risk Foundation med
  kr. 5000,-.
  Vi oppfordrer andre klubber til også å gi sin støtte til dette enestående arbeidet som blir utført blandt gatebarna i Brasil.
   
  Kolibri - Children At Risk Foundation (Kolibri CARF) er en norsk stiftelse som gjennom samarbeid med den brasilianske stiftelsen RCBF, jobber blant barn og unge i faresonen i favelaområder i São Paulo regionen i Brasil.

  Les mer
 40. Ny nedbemanning i ODT

  Grunnet en uholdbar markedssituasjon vil det igjen bli nedbemanning i ODT. Det er en uhyre trist utvikling vi ser i Oljebransjen og som igjen rammer bl.a. Odfjell Drilling ansatte.

  Les mer
 41. Bemanningsproblemer - Frivillig redusert arbeidstid for Casingansatte

  Odfjell Well Service har de siste årene hatt en høy arbeids aktivitet og vært i god vekst. Nå er oljemarkedet i Norge litt på vei ned og dette påvirker alle. OWS ser at det neste år blir mindre aktivitet offshore og dette gir en utfordring med for mange årsverk som bedriften ikke får utnyttet av de ansatte offshore. Som en løsning på problemet har bedriften og fagforeningen sammen vært proaktive og sett på løsninger for å slippe å si opp ansatte.

  Les mer
 42. Vil ha nattillegget inn i pensjonen.

  Anker til lagmannsretten.
   
  Industri Energi og SAFE fikk ikke medhold i Stavanger tingrett i saken om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget på vegne av 7500 riggarbeidere. Nå anker de saken til lagmannsretten, og omkampen vil gå over tre dager i juni 2015.
   

  Les mer
 43. En suksessfullt Tillitsvalgtkonferanse og Ungdomskonferanse ble avviklet på "Danskebåten"

  Fra onsdag til fredag 17 til 19.september ble henholdsvis Tillitsvalgtkonferanse og Ungdomskoferanse avviklet  på "Stavangerfjord", en av de to båtene som trafikkerer Bergen - Stavanger - Hirtshals - Stavanger - Bergen.
  Det hele må betegnes som en vellykket tur.

  Les mer
 44. Ny gunstig premie for vår kollektive gruppelivsforsikring !

  Vi fikk i juli måned melding om en kraftig økning av premien på vår kollektive gruppelivsforsikring – fra 112 til 179 kroner, med virkning fra august.

  Dette var noe vi likte dårlig å meddele våre medlemmer, og innledet derfor samarbeid med andre selskaper for om mulig å finne en bedre løsning.

  Og det har vi klart!

   Gjennom forhandlinger har vi nå oppnådd en betydelig lavere premie –
  kr 118 i stedet for 179.

  En besparelse på kr 61 pr måned, noe som kommer våre medlemmer til gode. Ikke verst.

  Selskapet er vår tidligere samarbeidspartner Sparebank 1.
  Den nye premien vil gjelde fra og med september måned.

  Vi gratulerer oss selv med vel utført jobb :)

  Les mer
 45. Økt bemanning PDR Kontrakten

  Som vi tidligere har informert om så har vi i Odfjell Drilling Fagforening IE i samarbeid med Vernetjenesten i Odfjell stått på i kulissene for å få økt bemanning og tekniske forbedringer i forbindelse med Statoil kontrakten som startet høsten 2012.
  Det nærmer seg nå to år siden oppstarten og det er med beklagelse å se at slike operasjoner skal ta så lang tid sett i et KHMS perspektiv.
  Vi har i hele perioden vært en pådriver opp mot egen bedrift og mot Statoils driftsorganisasjoner i Stavanger, Bergen og Stjørdal m.m. Videre har vi benyttet de kanaler vi har gjennom egen Vernetjeneste og Statoils Vernetjeneste.
  Saken har vært og er fortsatt lang og kronglete før vi kan si oss fornøyd på alle installasjoner.
   
  Vi er uten tvil på rett vei når det gjelder ekstra personell, men vi har fortsatt en lang vei å gå i forhold til å automatisere og ta i bruk tilgjengelig ny teknologi som kan gjøre hverdagen enklere og ikke minst sikrere.

  Så det er gledelig å se at vi nå øker bemanningen på Brage med totalt 6 stk. boredekksarbeidere,
  Snorre B 3 stk. hjelpearbeidere og Heidrun 3 stk. hjelpearbeidere.

  Les mer
 46. Normal produksjon på Snorre B

  Etter at produksjonen på Snorre B ble stoppet av Statoil i mai, er plattformen nå i normal drift.
   

  Les mer
 47. Mørke skyer i horisonten, er dette så lurt da?

  Det er med bekymring vi leser i media, hvordan oppdragsmengden i flyterigg markedet ser ut til å skrumpe inn de neste årene. Pr. dags dato kan det se ut som det går 14-16 rigger av kontrakt frem til september 2016. Videre har vi sett en drastisk reduksjon innenfor leverandørindustrien, først med enginering og deretter manglende oppdrag i ordrebøkene for verksteds industrien.

  Les mer
 48. Konferansecruise 17-19. september

  Tema: Industri Energi i Odfjell Drilling

  Industri energi avd 171 vil invitere våre flotte tillitsvalgte og ungdommene i Odfjell Drilling til ett innholds- og opplevelsesrikt cruise 17-19.september 2014.
  På konferansen vil vi ha fokus på Industri Energi i Odfjell Drilling.
  18. september vil Ungdomsutvalget ha årsmøte.
  Det vil bli anledning til å gå av båten i Stavanger fredag 19. september.

  Reise og opphold dekkes av avdelingen. 

  Les mer
 49. Økning i premien for gruppeliv

  Utviklingen i vår kollektive gruppelivsforsikring er dessverre betydelig verre enn de skadetall som ble lagt til grunn i 2011. Den ble da lagt opp med ny forsikringsgiver.
   
  Spesielt antall dødsfall blant våre medlemmer har sammen med G regulering og alderssammensetning ført til en økning av premien.
   
  Til info vil derfor ny månedlig premie bli kr. 179,- f.o.m august måned.
   
  Obs. Forhåpentligvis vil vi kunne tilby en forbedret premie om ikke lenge, da vi er i forhandlinger med andre tilbydere.
   
  Administrasjonen avd. 171
   

  Les mer
 50. Melding om dødsfall

  Det er med sorg vi har mottatt budskapet om Cornelius Punt sin bortgang. Ved hans bortgang har vi mistet en god arbeidstaker og kollega. Cornelius døde etter lengre tids sykdom, 54 år gammel. Han etterlater seg kone og 2 barn.

  Les mer
 51. Kompetansepoolavtalen

  På initiativ fra Industri Energi klubben i Odfjell Drilling ble det i går avholdt ett møte mellom klubben og HR ledelsen i MODU, PDR & Kompetansepoolen.
  Bakgrunn for møte var at vi ønsket å diskutere håndtering av K-Pool avtalen. Vi ble enig om at det kalles inn til ett samarbeidsmøte med organisasjonene og bedriften i forhold til personell i K-pool m.m.
  Det kan se ut som vi kan klare å få innplassert en god del av dette personellet i fast rotasjon utover høsten.
  Noe overflødighet vil det fortsatt være alt etter diverse stillinger.
  I den fasen vi går inn i nå vil klubben se nærmere på dette i samarbeid med bedriften.
  Vi håper at vi i samme fasen kan få omrokert på det personellet som har vært lengst i k-pool og de som har lengst ansenitet.
   
  God sommer
  Tor-Bjarte Jakobsen
  Klubbleder
   

  Les mer
 52. Odfjell Drilling kan bli berørt som tredjepart hvis det blir brudd i NOG forhandlinger

  Norsk Olje og Gass har som kjent tre oppgjør som er gått til mekling.
  Hvis det blir en konflikt så kan vi bli berørt som tredjepart på faste installasjoner.

  Les mer
 53. Nå kommer lønnslippen i agressoweb

  Gamle inet og inet mailadressen xxxx@odfjelldrilling.net nærmer seg utfasing.
  Det vil derfor introduserer en rekke endringer i løpet av uke 25 (16-20. juni)
   
   

  Les mer
 54. De lokale forhandlingene for ansatte i Odfjell Casing Service as er utsatt.

  På grunn av brudd i forhandlingene sentralt mellom NOG og Oljeservice er vi blitt enig med bedriften om å utsette de lokale forhandlingene i Odfjell Casing Service as.

  Les mer
 55. Ingen lekkasje under Snorre B-plattformen

  Det er ikke funnet noen tegn lekkasje fra en av borebrønnene under Snorre B-plattformen, ifølge Statoil.
   
  Artikkelen er hentet fra Sysla.no

  Les mer
 56. Uoffisiel lønnsmatrise gjeldende fra 01.06.22014

  Vedlagt følger en uoffisell lønnsmatrise for flyterigg og plattformboring gjeldende fra 01.06.2014. Den må leses med forbehold om mulige feil. Offisell tabell vil foreligge når den er gjennomgått av begge parter.
   

  Les mer
 57. Flyteriggavtalen vel i havn

  Natt til onsdag ble det enighet med NR om flyteriggavtalen, og her er hovedtrekkene i kortform:
  • Generelt tillegg på 3 %, dog minimum 18 500,- pr. år.
  • Tårnarbeider opp i lønnsgruppe B
  • Ass. kranfører opp i lønnsgruppe C
  • Oljebasert boreslam økes til 104,-/127,-.
  • Rengjøring i mudpit til 23,- pr. time.
  • Røykdykkere opp med kr 50 til 450,- pr. mnd.
  • Nytt punkt; Kloakktillegg kr 30,- pr. time.
  • Nattillegg opp til 75,- pr. time.

  Les mer
 58. Forhandlingsstart for flyteriggavtalen NR

  Den 26. til 28. mai gjennomføres forhandlinger for våre 5500 medlemmer på boreriggene, den såkalte flyteriggavtalen. Arbeidsgivermotpart er Norges Rederiforbund.

  Les mer
 59. - Helt feil å skylde på de ansatte

  Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi tar et kraftig oppgjør mot anklager om at det er de ansattes lønn som er årsaken til kostnadseksplosjonen offshore.

  Les mer
 60. Sikret videre kontrakt for Deepsea Stavanger

  Ratehopp for Odfjell-rigg.
  Odfjell Drilling og BP Angola sikrer videre arbeid for Deepsea Stavanger.
   
  Artikkelen er hentet fra Offshore.no.

  Les mer
 61. Brudd i oljeservice

  Industri Energi brøt torsdag kveld forhandlingene med Norsk olje og gass på oljeserviceavtalen. – Tilbudet fra arbeidsgiverne er milevis unna våre krav, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.
  Saken går nå til megling, og Industri Energi melder i første omgang plassoppsigelse for alle medlemmer som er borevæskeingeiører og har arbeidet sitt på faste installasjoner på norsk sokkel.
   

  Les mer
 62. Nattillegg inkludert i foreldrepenger

  Odfjell Drilling har ved utbetaling av foreldrepenger kun lagt regulativlønn til grunn. 
  Odfjell Drilling Fagforening mener at nattillegg også skal være en del av grunnlaget. 
  Saken tok vi opp med bedriften og vi har nå fått gjennomslag. 

  Les mer
 63. Vel overstått årsmøte og tariffkonferanse 2014

  Konferansen fant sted i naturskjønne omgivelser på flotte Panorama Konferanse Hotell ytterst i havgapet på Sotra

  Les mer
 64. Odfjell Drilling Technology sin avdeling i Stjørdal nedbemannes!

  De ansatte på ODT sin avdeling i Stjørdal fikk i dag den nyheten de fleste ikke vil motta - Odfjell Drilling går til nedbemanning av avdelingen. 

  Les mer
 65. Pensjonsgrunnlaget - Vi anker dommen

  Artikkelen er hentet fra IEaktuelt.
  - Vi er grunnleggende uenige i tingrettens dom, sier Industri Energi-advokat Alexander Lindboe.
   
  Industri Energi og SAFE har besluttet å anke dommen fra Stavanger tingrett 3. april, der vi ikke vant frem med kravet om at nattillegg skal inngå som pensjonsgivende inntekt.

  Les mer
 66. Odfjell kjøper robotrigg

  Odfjell Drilling blir medeier i Robotic Drilling Systems, tidligere Seabed Rig. Investerer 85 millioner kroner.
  RDS har utviklet et system som har potensial til å bli neste generasjons boredekksteknologi med stort potensial for økt sikkerhet og effektiv drift, ifølge kjøperen.
   
  Les mer her (Artikkel hentet ifra offshore.no )

  Les mer
 67. Pensjonsgrunnlaget - Tap i Tingretten, vil vurdere anke

  Artikkelen er hentet fra IE-aktuelt.
  I kampen for nattillegg som pensjonsgivende inntekt for ansatte i flyteriggbedrifter, ble det tap Stavanger tingrett 3. april. – Jeg er skuffet og grunnleggende uenig i dommen. Nå skal vi finlese den for å vurdere eventuell anke, sier Industri Energis advokat i saken, Alexander Lindboe.

  Les mer
 68. Ny reiseregning med satser fra 01.01.2014

  Reiseregning med satser gjeldende fra 01.januar i år.
  De forskjellige diettsatser og km.satser som skal brukes er påført de respektive skraverte felt.
  Ved elektronisk føring foregår disse utregningene automatisk, og man behøver derfor kun påføre antall dager og antall måltider dekket. Ved elektronisk føring foregår denne utregningen automatisk, også sluttsummer / totalsum.

  Les mer
 69. Pensjonsgrunnlaget til rettsak - starter i dag

  Artikkelen er hentet fra Petro.no.
  Industri Energi og SAFE har felles krav om at nattillegget må medberegnes i pensjonsgrunnlaget i flyteriggområdet. De rettslige hovedforhandlingene starter i Stavanger tingrett tirsdag.

  Les mer
 70. Nå begynner kartet å stemme med terrenget

  Offshore-ansatte tjener 774.000 kroner i snitt.
  Siden 2010 har kontantlønnen steget fra 722.000 kroner,viser en fersk rapport laget av IRIS (International Research Institute of Stavanger) laget på oppdrag fra Norsk olje og gass.
  Med kontantlønn menes fastlønn inklusiv sokkelkompasasjon, overtid og tekniske tillegg.
   
   
   
   

  Les mer
 71. Island Innovator til Barentshavet

  Island Innovator har fått grønt lys fra Oljedirektoratet og skal til Barentshavet for å bore en avgrensningsbrønn på Gotha-funnet til Lundin.
   

  Les mer
 72. Ny milliard kontrakt til Odfjell Drilling

  Odfjell Drilling skal levere boretjenester til BP i fire år til.

  Les mer
 73. Forbundsvise lønnsoppgjør i årets forhandlinger

  Det blir i år forbundsvise lønnsoppgjør. LO representantskap fastslo dette på sitt møte i dag 18. februar. Forbundsleder Leif Sande er glad for at LO følger Industri Energi sitt vedtak om et forbundsvist hovedoppgjør i år.

  Les mer
 74. Nye satser for statens reiseregulativ

  Det er kommet ett nytt reiseregulativ gjeldende fra 01.01.2014.
  Følg linken under:
   
   

  Les mer
 75. Høyesterett - Viktig seier for vikaransatte

  - Dette er en viktig dom for de ansattes rettigheter. Den stadfester at fast ansettelse i den bedriften du utfører arbeidet i, er hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier Eyvind Mossige, advokat og juridisk leder i Industri Energi.

  Les mer
 76. Deepsea Aberdeen igjen flytende!

  Lørdag ble de- ballasting av Deepsea Aberdeen avsluttet og riggen var tilbake i normal flytstilling. 
  "Siden hendelsen har vi sett at verftet er svært engasjert for å løse de problemer hendelsen har medført, og setter all innsats inn på å fortsette arbeidet med minimale forsinkelser. Odfjell Drillings Deepsea Aberdeen team og verftet har jobbet klokken rundt de siste par ukene for å sikre at vi fikk henne flytende og for å planlegge aktivitetene fremover", sier prosjekt leder Atle Ingebrigtsen.

  Les mer
 77. Deepsea Aberdeen sank ved kai i Korea

  Hendelsen skjedde lørdag morgen og en anonym arbeider har tatt bildet som Offshore.no publiserer med tillatelse fra gCaptain.com.
  Selv om riggen ikke står under vann, men på cirka 20 meters dybde og er stabilisert, opplevde arbeiderne hendelsen som dramatisk.

  Les mer
 78. Krever nattillegget som pensjonsgivende inntekt

  Industri Energi og SAFE har fått godkjent i Stavanger tingrett at det kan fremmes felles krav om at nattillegget skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Gruppesøksmålet reises nå på vegne av 7500 ansatte og pensjonister i 19 bedrifter innen flyteriggområdet.

  Les mer
 79. Støtte til viktig hjelpearbeid på Fillipinene.

  Vi her i Norge er godt stilt hva gjelder levestandard og velstand, og det er en kjensgjerning at ikke alle andre land er like heldig.

  Les mer
 80. Island Innovator - Retten til å gå i land på fritid

  Den 16/9 fikk fagforeningen en melding fra Island Innovator, mens riggen lå til fjords, om en del mannskaper som ble nektet å gå i land på sin fritid. Vi tok dette opp med bedriften allerede da, men grunnet at personalleder for MODU var sykemeldt har vi ventet på en avklaring. Den fikk vi i første uken av november, og det var enighet om at vår tolkning av Overenskomstens pkt. 3.7 var korrekt.
   

  Les mer
 81. Siste info angående nedbemanningen av Njord

  Her følger en mail fra bedriften med bekreftelse på bemanning Njord fra 14.11.2013:
  Vi har fått bekreftet bestilling fra Statoil på følgende bemanning på Njord, i første omgang for ca et halvt års varighet. 

   

  Les mer
 82. Oppdatering operasjonsmodell Statoil

  Siden siste felles-møte (SAFE / Odfjell Drilling Fagforening IE / Bedriften) har vi i Odfjell Drilling Fagforening INDUSTRI ENERGI i samarbeid med Vernetjenesten hatt egne ukentlige møter med Bedriften angående evaluering av operasjonsmodellen.
  Det er dessverre en del uenighet om grensesnittet i kontrakten, riggenes beskaffenhet og  ikke minst manglende utførte tekniske forbedringer, samt grunnleggende arbeidsmiljø kartlegginger på hver enkelt enhet.
  Videre holder vernetjenesten også på med en gjennomgang av alle midlertidige dispensasjoner som kan ha en negativ innvirkning på arbeidsmiljøet om bord på enhetene.
  Vi har derfor presset på for at Odfjell Drilling og Statoil skal få en bedre forståelse av dette samt personellbehov.
  I den forbindelse har vi nå fått KHVO Frederik Glenjen med på møtene mellom Statoil og Odfjell Drilling angående kontrakts forståelsen.
  Dette er en del av de utfordringene vi arbeider med og som vi håper kan bli rettet på.
   
  Dette er en oppfølging av tidligere publisert artikkel som kan leses nedenfor. 

  Les mer
 83. Evaluering / ventetidsbetaling etter landligge DSB

  Odfjell Drilling Fagforening vil berømme alle impliserte for en flott og sikker gjennomføring i forbindelse med landligge til Deep Sea Bergen, det bør alle være stolte av.

  Det er likevel rom for bekymring da vi og KHVO har mottatt melding fra riggen om at arbeidstiden er overskredet i forhold til hva Arbeidsmiljøloven og Petroleumstilsynets regelverk gir åpning for.

  Les mer
 84. Til våre medlemmer på Njord

  IE Klubben avd. 171 skrev i går under på en protokoll som enda ikke er signert av alle parter. Dette vil bli gjort i løpet av en dag eller to og jeg ber derfor om forståelse for at vi ikke kan sende den ut før dette er klarert.

  Les mer
 85. Forlenget driftsstans på Njord

  Det er nå klart at Statoil utsetter produksjonsoppstart på Njord plattformen. Et inspeksjonsprogram som Statoil har utført har avdekket enkelte skader og deformasjoner i stålskrukturen. Dette må utbedres og det medfører borestans, uvisst hvor lenge, men minst til ut på sommeren 2014. Hvilken konsekvenser dette vil utgjøre for de ansatte er det for tidlig å si noe om. 
  Vi som forening vil selvfølgelig arbeide for at alle berørte skal holdes i arbeid, men faren for permitteringer er tilstede.
  Mer informasjon vil komme etterhvert som situasjonen utvikler seg.  
   

  Les mer
 86. Fagforeningens sin støtte til "Barnebyen" på Phillipinene

  Odfjell Drilling Fagforening har i flere år støttet bedriften sin finansiering av en barneby på Phillipinene. Vår støtte går ut på å finansiere oppveksten til 15-20 barn i barnebyen.
  Vi får jevnlig tilbakemeldinger fra dem om hvordan det går med de forskjellige barna, og her er vedlagt et brev med omtale og bilder:

  Les mer
 87. Helikopterhavari utenfor Shetland

  Etter å ha mottatt bekymrings henvendelser knyttet til gjenopptagelse av flygning med EC 225, og at Puma AS 332 L2 er satt på bakken inntil videre sender jeg ut informasjon om oppstart med EC 225 og litt info om fredagens tragiske ulykke på UK sektor med Puma AS 332 L2.

  Les mer
 88. Island Innovator - Lekkasjen skyldes menneskelig svikt

  En intern granskningsrapport viser at grov menneskelig svikt var skyld i hendelsen.

  Les mer
 89. Status etter evaluering av den nye Statoil kontrakten

  Etter alle tilbakemeldinger fra offshore og land, har bedriften i samarbeid med fagforeninger og VO tjenesten nå valgt å evaluere disse kontraktene riggspesifikt. Informasjon om dette vil dere finne under i tillegg til at det er lagt ut på Puls (nye inet).

  Fra Odfjell Drilling Fagforening og Vo tjenesten sin side ser vi at det er lagt ned mye arbeid for å få alle positive og negative sider systematisert med egne handlingsplaner opp mot hver enkelt enhet offshore.

  Odfjell Drilling Fagforening undres over at KPI’er som er fremlagt konkluderer med at vi er blitt bedre på en del av de målte parametre. Dette samsvarer ikke helt med tilbakemeldinger forening og Vernetjeneste har fått og vi vil derfor følge dette opp via KHMS avdeling.

  Her kan spesielt nevnes etterlevelse og kontroll i alle overflatearbeider under boring i alle faser, mangelfullt verktøy/utstyr i forhold til arbeidsmiljølov og forskrifter, samt Odfjell og Statoils styrende dokumentasjon.
   
  Leder IndustriEnergi Odfjell - Tor-Bjarte Jakobsen

  Les mer
 90. Gjenopptar flyvninger med Helikopter type EC225

  21. august gjenopptar Statoil ordinære flygninger med helikoptertypen EC225. Det var to kontrollerte nødlandinger på britisk sokkel i 2012 som førte til at helikoptrene ble tatt ut av ordinær drift.

  Les mer
 91. SUT til “Island Innovator”

  Odfjell Drilling har fått Samsvarsuttalelse (SUT) for semien “Island Innovator.”

  Les mer
 92. Statoil forlenger kontrakten med Deepsea Atlantic

  Statoil har utøvd en ettårig opsjon for bruk av Deepsea Atlantic fra 5. august 2014.

  Les mer
 93. Angående valg / nyvalg av tillitsvalgte

  Hei alle tillitsvalgte!

  Minner dere alle om valg av Tillitsvalgte og verneombud på alle crew offshore og ikke minst at det bør foretas nyvalg etter to år.
   
  Pr i dag har vi en ganske god dekningsgrad på våre installasjoner, men vi kan bli bedre.
  Forslår derfor at dere i f.m. valg av nye verneombud, også velger tillitsvalgte på HMS møtene.

  Sørg videre for at dette kommer med i referatet, slik at det blir letter for neste crew å gjøre det samme, og da får vi dekket alle crew.

  Tor-Bjarte Jakobsen
  Leder Industri Energi avd. 171
   

  Les mer
 94. Isbilen på dekk Island Innovator

  Operatørerene på Island Innovator fikk besøk av en noe uvanlig farkost fredag ettermiddag.

  Les mer
 95. Strømstans på Visund

  Visund-plattformen i Nordsjøen ble stengt søndag ettermiddag på grunn av strømstans. Statoil, som er operatør på feltet, vet foreløpig ikke hva som er årsaken til strømstansen.

  Les mer
 96. Årets tariffoppgjør vel i havn

  Industri Energi og SAFE ble i natt enige med NR (Norges Rederiforbund) om årets tariffoppgjør. Årets tariffoppgjør var et mellomoppgjør og innebærer bl.a. et generelt tillegg på 2,5 %, dog minimum 15.000 kroner. DVO'ene får et ytterligere tillegg på 6.000 kroner. (etter 1 år i topplønnsatsen)

  Les mer
 97. Protokoll, omplassering av ansatte ifm. borestopp, Eldfisk A+B.

  Foreningen hadde nytt møte med bedriften den 29. januar der formålet var å komme frem til enighet om regler for omplassering av bedriftens ansatte som ikke vil inngå i vedlikeholdsbemanningen på disse to plattformer under borestoppen.

  Les mer
 98. Info og status på Statoil kontrakten faste installasjoner.

  Den 03.04.2013 ble saken rundt MOC-prosessen (Management Of Change) tatt opp i konsernstyret i Odfjell av de ansattes representant, Tor-Bjarte Jakobsen, som mente at vi ikke var i mål i forhold til de forutsetninger som skulle ligge til grunn for å drifte Statoils faste installasjoner med en redusert bemanning. Dette innspillet medførte at det ble innkalt til et møte med ledelsen og prosesseiere den 18.04.2013.

  Les mer
 99. Tor Bjarte Jakobsen ny leder av klubben.

  Odfjell Drilling Fagforening avd 171 har avholdt årsmøte og Tor Bjarte Jakobsen ble enstemmig valgt til ny leder av klubben.

  Les mer
 100. Tillitsvalgtkonferanse og Årsmøte vel gjennomført

  Onsdag 20 og torsdag 21.mars ble henholdsvis tillitsvalgtkonferansen og Odfjell Drilling Fagforening sitt årsmøte gjennomført på Park Hotell Voss.

  Tillitsvalgtkonferansen ble gjennomført sammen med fagforeningen Industri Energi COSL.

  Les mer
 101. Møter med bedriften - div. info

  Foruten de vanlige saker og spørsmål som bl.a. hverdagen består av, har vi også hatt en del møter med bedriften hvor enkelte saker har fremhevet seg.
  Her er noen av dem:

  Les mer
 102. Årets mellomoppgjør for Offshore Service ferdig

  Den 29.mai 2013 ble Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge / Industri Energi enige om regulering av overenskomst for Ofshore Servicebedrifter på norsk kontinentalsokkel for 2. avtaleår.

  Les mer
 103. Vellykket månelanding for Casing Offshore!!

  Jeg bruker kanskje svulstige ord når jeg beskriver årets særavtaleforhandling i OWS, men vi legger ikke skjul på at vi er fornøyd.

  Les mer
 104. Info: På grunn av omlegging av nettsiden vil visse funksjoner være midlertidig ute av drift.

  Dette gjelder spesiellt tilgang på protokoller og referater. Ta gjerne kontakt med oss i administrasjonen for spørsmål, Sentrale avtaler kan forøvrig leses via forbundets nettsider under tariffavtaler: http://organisasjon.industrienergi.no/

  Les mer
 105. HMS-utvalget krever slutt på helskifttvang

  HMS-utvalget i Industri Energi støtter uttalelsen fra Statoil Sokkel sitt årsmøte om at skiftgående ansatte i leverandørbedriftene skal ha innvirkning på egne skiftordninger.

  Les mer
 106. Supplert bemanning på kontoret

  Til opplysning er nå nestleder Morten Sundsbak tredd inn i administrasjonen her i klubben. Vi ønsker han med glede velkommen i teamet! Han står til disposisjon på telefon nummer 920 57 043 eller e-post: mos@odfjelldrilling.com  


  Les mer
 107. Avstemming rundt skift ferdigstilt.

  Vi har nå fått avstemmingsrapporten ang skiftordning på Grane,Njord og Visund.

  Les mer
 108. Nye satser for innenlands reiseregulativ

  Nye satser for innenlands reiser er i kraft fra 01.01.2013.
  Skjema for reiseregning med nye satser finner du HER.

  Les mer
 109. Odfjell markerer seg på Ungdomskonferansen!!

  Ungdomskonferansen til IndustriEnergi går av stabelen i helgen og ett naturlig tema er sammenslåingsprosessen.

  Les mer
 110. Vår klubbleder tar ikke gjenvalg!

  Odfjell Drilling Fagforening skal ha årsmøte den 21.mars.
  En av sakene som skal behandles der er valg av diverse representanter til forskjellige funksjoner i klubben, bl.a. leder og styremedlemmer.

  Les mer
 111. Forbundsalliansen skrinlagt.

  I dag morges ble det offentlig at Transportarbeiderforbundet trekker seg fra prosjekt Forbundsalliansen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, PostKom og Industri Energi om dannelsen av nytt storforbund i LO. Nå skrinlegges hele prosjektet.

  Les mer
 112. Mangeårig kollega er falt bort.

 113. Skiftordningskrav i fm ny Statoilkontrakt

  Det ble i går avholdt møte mellom ledelsen i Odfjell og fagforeningene vedrørende Statoil sitt krav om skiftordning for installasjoner under kontrakt med dem. Dette medfører en skiftordning med første uken dag og siste uken natt, noe som berører Grane, Visund, Njord og Brage. De går nå motsatt.
  På samme bakgrunn ble det den 7.desember også avholdt et møte med Statoil for å forsøke å komme til en enighet i forhold til at flertallet av Odfjell Drillings mannskaper på de berørte riggene fortsatt ønsker å gå sine nåværende skift. 

  Les mer
 114. Innkalling til Årsmøte og Tillitsvalgtkonferanse

  Styret i Odfjell Drilling Fagforening innkaller til årsmøte og tillitsvalgtkonferanse og ber medlemmene sende inn forslag på saker som ønskes tatt opp til behandling. Både påmelding og forslag til saker bes innsendt innen 11.februar.
  NB: Ny dato, avholdeds på Park Hotell Voss den 20-22.mars 2013.

  Les mer
 115. Valg av styremedlemmer til
  Odfjell Drilling Fagforening

  Odfjell Drilling Fagforening skal ha sitt årsmøte 21.mars 2013,
  bl.a. med valg av styremedlemmer.
  Foreningen ber om forslag til nye kandidater til styret !!

  Styrekandidater på valg:

  Les mer
 116. Lønnsannsiennitet for Lærlinger i Odfjell.

  Som et resultat av lønnsforhandlingene 2012 der vi fikk gjennomslag for at lærlinger som blir ansatt etter endt læretid skulle få godskrevet læretiden som relevant praksis og derved innplassseres i C2 har det oppstått en skjevhet i forhold til lærlinger som ble ansatt i 2010 og 2011.

  Les mer
 117. God Jul og Godt Nyttår til alle våre medlemmer!!

  På vegne av styret i Odfjell Drilling Fagforening ønsker jeg alle våres medlemmer en riktig god Jul, og en spesiell tanke til dere som må jobbe i Jule og Nyttårshelga en eller annen plass i verden.

  Les mer
 118. Likestilling mekaniker på fast- og flyt

  Vi har i lengre tid og gjennom flere møter med bedriften arbeidet for å likestille (lønnsmessig) mekaniker på faste og flytende installasjoner, og det ser nå ut til at vi har lykkes.
  I et møte med bedriften i dag fikk vi endelig gjennomslag for vårt syn.

  Les mer
 119. Info Skiftordning Plattformboring.

  Som kjent har vi jobbet med ny skiftordning innen plattformboring der operatør har pålagt Odfjell bestemte skiftordninger, noe vi mener er i strid med Tariffavtalen som sier at det er partene ombord som skal avtale dette.

  Les mer
 120. JULEHILSEN

   

  Med takk for god innsats i året som har gått,
  ønsker vi våre medlemmer en riktig
  God og fredfylt Jul. Vi takker for det gamle og ønsker alle et Godt og fremgangsrikt  Nytt År.

  Med hilsen

  Odfjell Drilling Fagforening avd.171

  Harald, Rune og Jeanette

  Les mer
 121. Innspill medlemsdebatt Forbundsalliansen.

  Som kjent har vi sendt inn ett høringsinnspill til forbundet i forbindelse med mulig sammenslåing, ett innspill som er relativt skeptisk til sammenslåing der vi tar opp ting som bekymrer oss, men like viktig er det å nyansere med positive effekter av en sammenslåing og jeg ønsker derfor å belyse forskjellige sider ved en sammenslåing for medlemmene våres.

  Les mer
 122. Overføring av reiseforsikring til Industri Energi...

  Som kjent har vi som egen klubb hatt tilbud om en kollektiv reiseforsikring tegnet på frivillig basis. Denne ordningen blir det nå slutt på, og alle som har vært med i reiseforsikringen for 2012 vil bli overført til Industri Energi sin egen reiseforsikring. Forsikringsordningene er helt identiske, eneste forskjellen er betalingsmåte.

  Les mer
 123. Sammenslåing?, les høringer !

  Som kjent er det nå en høringsrunde blandt Klubber/Avdelinger der man skal komme med innspill.

  Les mer
 124. Island Innovator,rett til å gå i land i fritid.

  Som kjent har vi en særavtale for medlemmer ombord på Island Innovator som oppstiller lønn og ulempetillegg, bestemmelsen om rett til å gå i land i fritid vurderte vi som uviktig å ta inn i særavtalen siden man her er dekket av Sjømannsloven.

  Bedriften har gitt oss tilbakemelding etter vår henvendelse på at man skal følge tariffen på dette punktet, noe vi ikke er enig med bedriften i siden tariffen bare gir kompensasjon til tariffert personell.

  Les mer
 125. Island Innovator-Tillitsvalgte for Odfjell Drilling Fagforening.

  Island Innovator har startet sin seilas fra Kina til Norge og i den forbindelse har vi allerede nå opprettet ett tillitsvalgtapparat.

  Les mer
 126. Avstemming ang skiftordning.

  Det ble i går sendt ut avstemming på mailboksen den enkelte har på Inet for ansatte på Grane,Visund og Njord og her kommer litt info i den forbindelse.

  Les mer
 127. Avtalebrudd fra Odfjell!

  Oppdatert 13/10-2012.

  Vi har nå hatt møte om saken som er pmtalt under der vi har forklart hvordan tariffen er å forstå.

  Bedriften har tatt vårt syn til etterretning og på de rigger man oppretter kombistillinger så skal disse selvsagt avlønnes deretter.Vi anser derved dette som en sak som er ferdig fra vår side og løst i tråd med vårt syn.

  Harald Hereid/Leder avd 171.

  Vi opplever nå ett forsøk på å omgå avtalen vi gjorde angående bemanning på faste plattformer der vi ble enige om at Materialforvalter/Dekksarbeider skulle bestå og følgelig avlønnes deretter!!.

  Les mer
 128. Protokoll - Lønnsinnplassering av tidligere
  KCA Deutag personell

  Det har nylig vært avholdt møte mellom ledelsen i Odfjell Drilling og de ansattes representanter i fm. overgang til NR avtalen.  
  Mannskaper som Odfjell Drilling overtar fra KCA Deutag gikk på OLF avtalen. De vil nå bli innplassert på NR avtalen og tilhørende lønnsmatrise.

  Alt overført personell vil få minimum tilsvarende eller høyere lønn enn de ville fått i OLF avtalen. Unntaket kan være CRI operatør. Denne stillingen finnes ikke i NR avtalen og vil ikke videreføres ved ny borekontrakt med Statoil.
  Inntil videre vil de bli overført med samme lønn som de hadde i KCA Deutag.

  Les mer
 129. Nye tillitsvalgte ifm overtakelse av Njord.

  Vi har nå overtatt plattformboring på Njord og derav nye tillitsvalgte.

  I forbindelse med virksomhetsoverdragelse opprettholder også de tillitsvalgte sine verv for Odfjell Drilling Fagforening.

  Vi ønsker Kåre Bjørn Våge,Terje Grønstad,Vidar Hoseth, Joachim Iversen, Arthur Gustafsson, Lasse Morsdal og Roy Sivertsen velkommen som tillitsvalgte i Odfjell Drilling Fagforening og ser frem til ett godt samarbeid i fremtiden

  Vi opplever nå en kraftig medlemsvekst i klubben, spesielt fra Ledende personell fra KCA Dautag, dette er naturligvis svært gledelig for oss og vi får nå også inn enda flere tillitsvalgte fra ledende personell som vil ivareta denne gruppen enda bedre enn tidligere.

  Harald Hereid.

  Les mer
 130. Skiftordning Plattformboring.

  Siste!!

  Bedriften har nå varslet at de etterkommer våres krav om å utsette skiftendring.

  Avstemming skal nå gjennomføres på den enkelte rigg og etter planen vil den enkelte få undersøkelsen i sin innboks på Inet.

  Alt etter hva resultatet blir vurderer vi nå ett ekstrraordinært Styremøte for å behandle denne saken etter at svarfristen har gått ut.

  Dette til info.

  Harald Hereid/Leder avd 171

  Første innlegg.

  I forbindelse med ny plattformkontrakt har nå bedriften varslet endring av skiftordning ensidig, noe vi ikke kan godta.

  Les mer
 131. Ungdomskonferanse avholdt 21-22 September.

  Det var en innholdsrik konferanse med flotte engasjerte ungdommer ifra Odfjell Drilling Fagforening

  Les mer
 132. Kompetansetillegg for mekaniker på Flyterigg.

  Som noen gjerne har fått med seg ble det i årets oppgjør fremforhandlet at mekaniker på faste innstallasjoner fikk opprykk til A, og A1 dersom man innehar fagsertifikat innen hydraulikk. Dette gjelder da ikke flyterigg i utgangspunktet, noe vi mener er uheldig.

  Les mer
 133. Endring av skift iflg ny Statoilkontrakt?

  Oppdatert 2/10-2012.

  Vi hadde i går møte med bedriften om endring av skift der vi er sterkt kritisk til at bedriften varsler endring før det er avholdt møte med fagforeningen om saken.

  Videre gang nå er at bedriften kommer til å endre skift uansett og samtidig sende ut ett skriv til de berørte med en forklaring slik at ny avstemming kan bli foretatt blandt mannskapet, viser avstemmingen at det er flertall for å gå første uke dag så er saken forsåvidt grei, men viser den at flertallet ønsker første uke natt vil vi ta nødvendige skritt videre.

  Til orientering har ikke foreningen noen mening om hvilken skiftordning den enkelte innstallasjon velger å gå, men vi har sterke meninger om at det er pertene ombord som skal avtale dette og da finner vi det meget uheldig at kontraktuelle bestemmelser skal tilsidesette tariffavtalen på dette punktet.

  Harald

  Oppdatert 29/10-2012

  Statoil har nå kommet med pålegg om endring av skift for enkelte installasjoner. Utspillet er kommet uten noen som helst involvering av tillitgsmannsapparat / fagforening.

  Se vårt første innlegg om saken fra 21.august

  Les mer
 134. Endring av skift iflg ny Statoilkontrakt !?

  Slik det nå ser ut vil den nye Statoilkontrakten føre til skiftendring for noen av våre installasjoner - Grane og Visund. Grane er den eneste av våre plattformer som har gått natt / dag gjennom flere år.

  Det pusssige i denne situasjonen er at for ikke så lenge siden foretok de en avstemning ombord på Visund - om de skulle gå første uken natt eller dag. Resultatet ble, med overveldende flertall, første uken natt, siste dag. 
  skal den føre til endring av skift til første uken dag til siste natt? I nevnte kontrakt er det lagt inn en klausul som sier endring av skift, enten til hele skift eller første uken på natt og siste dag.
  Dette er noe som er gjort helt over hodet på både tillitsvalgte og oss i Fagforeningen og kan selvfølgelig ikke godtas.
  Foreningen er innkalt til et møte førstkommende mandag for å diskutere denne "pålagte" endringen.

  Les mer
 135. Info ny Operasjonsmodell Plattformboring.

  Odfjell Drilling Fagforening har i nå i lang tid vært involvert i ny operasjonsmodell og kommet med innspill basert på det vi mener er beste løsninger i forestående endringer.

  Les mer
 136. Støtte til våres medlemmer på Heidrun.

  Som kjent var det i sommer streik innen OBF avtalen, der Heidrun ble tatt ut i streik.

  Les mer
 137. Crewlister ferdigstilt innen plattformboring.

  Som varslet ble nye crewlister presentert på torsdag 13/9 samt at det ble diskutert en del andre ting.

  Les mer
 138. FELLES INFO FRA IE/DSO/SAFE ifm DSB LANDLIGGE.

  Fagforeningene i Odfjell (IE, SAFE, DSO) har forsøkt å komme til en enighet med Odfjell om en Protokoll for det forestående Landligget for DSB.

  Les mer
 139. Utlodning av signert branndrakt avsluttet -
  Vinneren er trukket !

  Ref tidligere innlegg på vår hjemmeside om utlodning av signert branndrakt.
  Vinneren er nå trukket og den heldige vinner ble Kari Anne Gjerde !!!

  Trekningen foregikk på våre kontorer på Sandsli. Tilstede var Eva Strøm-Nilsen, Jeanette Syversen og Rune Bolstad. 

  Kaari Anne Gjerde vil få tilsendt sin signerte Branndrakt innen kort tid
  Gratulerer så mye!! 

  Les mer
 140. MOC Prosess ifm ny plattformkontrakt ferdig.

  I Forbindelse med ny plattformkontrakt er det nå gjennomført en rekke MOC,er, dette er prosesser som SKAL kjøres ved større endringer for å avdekke risikoer ved alle sider av endringen.

  Les mer
 141. Skiftordning i ny plattformkontrakt.

  Det kommer en del henvendelser ifm ny plattformkontrakt og skiftordning ute på riggene.

  Les mer
 142. Reiten rapporten ett makkverk laget av blåruss!!

  Vi har med en viss spenning ventet på Reiten rapporten og våre antakelser om at det var en rapport som angriper lønns og arbeidsvilkår ble bekreftet, men at den var så ureflektert gjør at den er helt ubrukelig.

  Les mer
 143. Utlodning av signert Branndrakt!!

  Ref. tidligere innlegg på vår hjemmeside, se nedenfor dette innlegg.

  På grunn av ferieavvikling og derav til dels svak oppslutning er sluttdato utsatt til 30.august.

  Vi oppfordrer alle våre ansatte, både våre medlemmer og andre, til å være med å støtte prosjektet.
  I tillegg til å støtte avdelingen for kreftsyke barn på Haukeland Sykehus, har samtlige deltakere også vinnersjanser på en branndrakt signert av alle spillerne.

  Dette er noe for alle entusiaster av fotball, for ikke å snakke om alle sønner og døtre til våre medlemmer som er fotballinteressert og også branntilhenger!!

  Vi oppfordrer alle til å delta med ett eller flere lodd. Pris pr. lodd er kr. 100,-.
  Alle deltakere blir automatisk registrert ved å sette sin innsats inn på kontonummer 3201 52 14421.

  Lykke til !

  Les mer
 144. Til alle våre medlemmer på Songa Delta
  og Songa Trym

  Her følger noe info om overføring av Songa Delta fra Odfjell til Songa Offshore, og også om overføring av medlemskap med de forsikringer den enkelte innehar. 

  Les mer
 145. Ungdomskonferanse 21.sept. - Meld deg på !

  Ungdomsutvalget arrangerer ungdomskonferanse 21 til 22.september 2012. Det hele vil foregå i Stavanger, hvor både reise. opphold og show blir dekket av Fagforeningen. De påmeldte vil få nærmere beskjed når det gjelder bestilling av reise / hotellrom etc. Følg vedlagte link for mer info.

  "Flyer" for info ungd.konferanse...

  Les mer
 146. Møte ang virksomhetsoverdragelse for Njord og Brage.

  Vi har nå hatt møter i forbindelse med at vi skal overta driften av Njord og Brage der vi har skrevet en protokoll som dekker hvem som skal overføres samt beskrevet en del scenario som kan dukke opp, jeg limer inn tekst fra bedriften som vil være ganske dekkende, Ved vesentlige endringer vil det bli avholdt nye møter.

  Les mer
 147. Samfunnsengasjement hos Velferden
  på Delta!

  Utlodning av signert branndrakt !

  I forbindelse med avslutning av driften på Songa Delta, ønsker Odfjell Drillings Velferd om bord å markere dette ved å gi en gave til Post 5, avdelingen for kreftsyke barn på Haukeland Universitetssjukehus.

  Les mer
 148. Betinget permitteringsvarsel på Heidrun.

  Foreningene er innkalt til et møte med bedriften i morgen for å sette opp en protokoll for situasjonen for de ansatte i Odfjell på Heidrun.

  Les mer
 149. Streiken i Baker Hughes er over

  OLF og SAFE er blitt enige om en bransjeavtale innen oljeserviceområdet. Streiken i Baker Huges ble dermed avblåst fra klokken 04.00 lørdag morgen.

  Les mer
 150. Fare for permitteringer på Songa Trym og Songa Delta

  I forbindelse med den pågående streiken i Baker Huges innkalte bedriften i går til møte for informasjon og signering av protokoll vedrørende permitteringsvarsel for ansatte på Songa Trym og Songa Delta.

  Les mer
 151. Lønnsoppgjør for landansatte ferdigstilt.

  Lønnsoppgjøret for landansatte ble i går 13/6-2012 ferdigstilt.

  Les mer
 152. Streik i Baker Hughes påvirker Odfjell.

  114 medlemmer i SAFE i Baker Hughes er i streik etter at meklingen mellom SAFE og Baker Hughes ikke førte frem. Tolv oljeinstallasjoner blir rammet, og i dag ble vi varslet om at Songa Trym vil kunne bli berørt rundt 18 juni og Delta rundt 5 juli.

  Les mer
 153. SAFE tapte preskiftsaken i arbeidsretten.

  Preskiftmøter har vært ett omstridt tema også hos oss i Odfjell Drilling Fagforening, og vi vurderte også en stund å gå til arbeidsretten for å få dette avklart.

  Les mer
 154. Lønnsoppgjøret for landansatte i Odfjell Drilling starter Onsdag 13.Juni.

  Onsdag 13.Juni starter lønnsoppgjøret for landansatte i Odfjell Drilling, dette innbefatter alt personell på land med unntak av verkstedsansatte.

  Les mer
 155. Odfjell trenger mer enn 400 nye medarbeidere, i første omgang!!

  Som kjent har det vært en del spekulasjon det siste året ang nye kontakter både innen plattformboring og MODU, virksomhetsoverdragelse til Songa etc etc.

  Les mer
 156. Flyteriggoppgjøret vel i havn!!

  Oppgjøret for alle ansatte som jobber innen boring på faste og flytende innretninger kom vel i havn etter en lang økt med forhandlinger,Vi mener oppgjøret har en ramme som er akseptabel for begge parter og er tilfreds med at vi klarte komme i mål uten å måtte ty til meklingsmann i dette oppgjøret.

  Les mer
 157. "Flyteriggoppgjøret" starter i morgen 29/5-2012.

  Det sentrale oppgjøret for alle ansatte på flyterigg og faste plattformer mellom Norges Rederiforbund og IndustriEnergi starter i morgen og dette er tariffavtalen alle ansatte innen boring i Odfjell går på. (NR-IE)

  Her er det fort å bli forvirret av andre begrep som "sokkeloppgjøret" og "Oljeserviceoppgjøret" som altså ikke er den avtalen vi går på men avtalen for Operatør,Boring og Forpleining innen OLF sitt område, (Det er kun KCA Dautag av borebedriftene som går på denne avtalen samt forpleining faste plattformer og ansate i operatørbedrifter.Her ble det som kjent brudd sist uke.

  Les mer
 158. Forhandlingene er utsatt på ubestemt tid!!

  Oljeserviceoppgjøret i gang.

  Oljeserviceoppgjøret er i gang med OLF, dette er en avtale som direkte påvirker ansatte i OWS.

  Les mer
 159. Info til alle våre medlemmer på Trym og Delta

  Våre medlemmer som er omfattet av virksomhetsoverdragelse vil automatisk få sitt medlemskap overført til Songa avdelingen under Industri Energi.
  De som har vært medlem av avd. 171 sin gruppelivsforsikring vil etter hvert motta brev ifra oss med informasjon vedrørende muligheter for å videreføre denne med forsikringsselskapet Nemi.

  Les mer
 160. Full uttelling for plattformboring for Statoil!!

  Som de fleste sikkert har fått med seg har vi fått tildelt tre av tre mulige pakker i plattformboringsanbudet.

  Les mer
 161. Odfjell Drilling Fagforening avd. 171 støtter fondet for familiene som mistet sine kjære etter ”Kolskaya-tragedien”.

  Vi ønsker med dette å rette våre dypeste kondolanser til familiene som så unødvendig har mistet sine kjære.

  Les mer
 162. Kontrakt på Norsk sokkel for Island Innovator bekreftet!!.

  Vi har nylig mottatt den gledelige beskjeden om at kontrakt er bekreftet for Island Innovator for Lundin.

  Les mer
 163. Statoil plattformanbud.

  Det nærmer seg spennde tildeling av plattformanbudet til Statoil i disse dager, og i denne forbindelse er naturlig nok mange spent på hva som skjer på deres innretning.

  Les mer
 164. Forbundsalliansen, Sammenslåing av flere forbund.

  Som de fleste sikkert har fått med seg vil det fremover utredes en mulig sammenslåing mellom IndustriEnergi, Arbeidsmandforbundet, Postkom og Transportarbeiderforbundet.

  Les mer
 165. LOI for Island Innovator bekreftet.

  Letter of intend for Island Innovator er i dag bekreftet, og vi forventer en snarlig avgjørelse på endelig kontrakt.

  Vi er meget tilfreds med dette på vegne av våre medlemmer i driftsorganisasjonen Offshore og Onshore som nå vil få en helt annen forutsigbarhet etter bortfall av Trym og Delta, dette er noe vi har jobbet mot lenge og vi håper nå den siste biten faller på plass og endelig kontrakt blir signert.

  Les mer
 166. Provoserende matskatt for sokkelarbeidere!!!

  Matskatt for sokkelarbeidere er noe som har provosert de fleste kraftig, men betal ikke unødvendig matskatt!!

  Les mer
 167. Oppbemanning av Island Innovator.

  Odfjell Drilling rekrutterer nå for fullt på Innovator og i den forbindelse ønsker vi helt kort å informere våres medlemmer.

  Les mer
 168. Reiseforsikring i lokal klubb eller Industri Energi?

  Da vi har erfart at det har vært noe forvirring om tilbud av reiseforsikring både i vår egen klubb og Industri Energi, kommer her forhåpentligvis en liten oppklaring.

  Les mer
 169. Konfliktheftet - Tariffrevisjonen 2012

  Vi nærmer oss oppstarten på Tariffrevisjonen 2012 og i den forbindelse må vi også være forberedt på eventuell konflikt. Forbundet har oppdatert det gjeldende konfliktheftet som her vedlegges.

  Som et ledd i det å være forberedt til en eventuell konflikt vil vi her gjengi noen viktige punkter. Heftet har for øvrig god og utfyllende informasjon om viktige elementer som gjelder en konfliktsituasjon.

  Les mer
 170. Info til blivende pensjonister

  Industri Energi har gjennom rådgivningstjenesten "Tredjepart" tidligere tilbudt sine medlemmer pensjonsrådgivning som en medlemsfordel. De har nå bestemt seg for å videreføre ordningen for bestemte aldersgrupper.

  Les mer
 171. Nedleggelse av Klubben!!

  Årsmøtet til Odfjell Drilling Fagforening besluttet å legge ned all virksomhet fra 1. April 2012.

  Les mer
 172. Vel overstått årskonferanse

  Fra tirsdag 20. mars til Torsdag 22. Mars var tillitsvalgte og øvrige medlemmer i Odfjell Drilling Fagforening – Avd. 171 Industri Energi, samlet for års konferanse på Scandic City hotell i Bergen.

  Les mer
 173. Fagforeningskontoret stengt 20-22.Mars.

  I forbindelse med Tariffkonferanse,Årsmøte og Tillitsmannkonferanse vil kontoret være stengt i denne perioden.

  Les mer
 174. Odfjell går på børs med sine rigger!!

  Som de fleste sikkert har lest går nå Odfjell på Børs med riggene sine.

  Les mer
 175. Mal reiseregning avd. 171

  Her finner du mal på reiseregning som brukes av våre medlemmer.
  Den er enkel å bruke med automatisk summering av poster.

  Les mer
 176. Informasjon ifm Virksomhetsoverdragelse i fremtiden.

  Vi har hatt en del henvendelser rundt forestående VO i selskapet fra ansatte som svært gjerne ønsker fortsette i selskapet, men som føler litt usikkerhet siden vi pr i dag ikke har konkrete kontrakter på Norsk Sokkel som man kan overføres til direkte.

  Les mer
 177. Ungdomsutvalget med informasjonsmøte i Stavanger

  Den 17.februar holdt ungdomsutvalget i Odfjell Drilling Fagforening en informasjons stand på kantinen i Odfjell Drilling sine lokaler i Tananger.

  Les mer
 178. Odfjell Drilling Fagforening bevilger 10 000,- til støtteaksjon.

  Vi stiller oss solidarisk med våre kamerater i fellesforbundet avd, 12 i Reinertsen

  Les mer
 179. Informasjon om reiseforsikring.

  Alle medlemmer har fått brev fra forbundet de siste dager ang Reiseforsikring med Toppdekning.

  Les mer
 180. Talisman kontrakten glapp.

  Vi er i dag opplyst om at Talismankontrakten har gått til Archer som også tidligere hadde boringen på Gyda.

  Vi ønsker å gratulere våres kollegaer i Archer med ny kontrakt, selv om vi må være ærlige å si at vi svært gjerne skulle hatt denne nye muligheten på Norsk Sokkel.

  Heldigvis dukker det opp nye muligheter fremover og mye spennende skjer på Norsk sokkel fremover.

  Harald Hereid/Leder avd 0171

   

  Les mer
 181. For mye Møllers Tran i SAFE i Odfjell?.

  Man må kunne stille seg spørsmålet når man leser deres hjemmeside der man tar helt av.

  Les mer
 182. Nye Plasstillitsvalgte Deep Sea Bergen.

  Olav Skadsheim Crew 1 og Per Arvid Høyum Crew 2 på  Deep Sea Bergen er valgt til nye tillitsvalgte.

  Odfjell Drilling Fagforening ser fram til ett langt og godt samarbeid i fremtiden.som vil styrke IndustriEnergi ytterligere som den desidert største fagforeningen i Odfjell.

  Vi ønsker Olav og Per Arvid lykke til i Vervet.

  Harald Hereid/Leder avd 0171

  Les mer
 183. Tariff 2012. Påminnelse.

  .I forbindelse med at 2012 er ett hovedoppgjør vil vi minne alle på å sende inn tariffkrav til behandling på tariffkonferansen i Odfjell Drilling Fagforening.

  Les mer
 184. Odfjell bekrefter rekord kontrakt med BP

  Odfjell Drilling har i dag bekreftet kontrakten med BP om levering av en dypvannsrigg. Kontrakten er verdt ca. 7,2 milliarder kroner.
  Vi kommer tilbake med utfyllende oppsysninger senere.

  Les mer
 185. Informasjon om reiseforsikring gjennom lokal klubb.

  En god del av våres medlemmer har valgt å tegne reiseforsikring (LO Favør Topp) I denne anledning får vi en del spørsmål da medlemmer har fått flere bevis i posten i det siste.

  Dette skyldes bare en feil fra forsikringsselskapet, men har skapt litt forvirring, så her kan dere bare se vekk fra tidligere brev dere har fått, alle har nå toppdekning via lokal klubb.

  Vær obs på at dette ikke er obligatorisk forsikring i medlemsskapet og dere må gi beskjed til oss dersom dere vil ha våres rabatter på denne forsikringen.

  Mvh

  Harald Hereid

  Les mer
 186. Tilsendte bevis for reiseforsikring

  Vi har fått tilbakemeldinger om at flere av våre medlemmer har fått tilsendt opp til 4-5 reisebevis. En forespørsmål til selskapet om hvorfor, gir som svar at siden innføring av toppdekning kom ganske sent i gang, var standardreisebevis allerede produsert og sendt ut. Det ble da nødvendig å sende ut nye bevis for toppdekning.  
  Men hvorfor noen har fått 4-5 stykker er nok en glipp fra bankens side. 
  Det er uansett bedre med for mange enn for få. 

  Les mer
 187. Valg av styremedlemmer til
  Odfjell Drilling Fagforening

  Påminnelse: Frist for innsending av forslag til styrekandidater.

  Odfjell Drillings Fagforening skal ha sitt årsmøte 21.mars 2012.
  Foreningen ber om forslag til nye kandidater til styret !!

  Les mer
 188. Vi takker alle våre medlemmer for god innsats

  i året som har gått med ønske om

  en riktig god Jul

  og et fremgangsrikt og godt nytt År.

  Les mer
 189. Protokoll - Virksomhetsoverdragelse Trym og Delta

  Protokoll ifm virksomhetsoverdragelse er nå ferdig.
  Vi jobber nå videre med infopakke som skal sendes ut senere og som vil inneholde ytterligere detaljer.

  Vi ber samtidig om innspill og spørsmål fra våre medlemmer om det er noen som føler noe er uklart.

  Harald Hereid / Leder avd 171 IndustriEnergi

  Les mer
 190. Nytt tilbud på Topp reiseforsikring

  Som tidligere informert har vi de siste to år hatt et godt tilbud på standard reiseforsikring gjennom klubben, for 2011 var prisen kr. 540 pr år.

  Vi kan nå presentere ett nytt tilbud som innebærer at alle som melder seg på vil få LO Favør Topp reiseforsikring til kr. 849,- pr år f.o.m 01.01.2012.
  Den dekker hele familien så lenge barna er under 20 år. Dersom du allerede har standard reiseforsikring vil du automatisk bli oppgradert f.o.m. 1.januar uten å foreta deg noe som helst!

  Les mer
 191. Dommen fra Gulating Lagmannsrett er rettskraftig

  Gulating lagmannsrett avsa den 7. november dom i ankesaken der SAFE på vegne av en tidligere ansatt hadde anlagt sak mot Odfjell Drilling Management AS/Odfjell Drilling. Fristen for å anke saken for Høyesterett er nå utløpt og dommen er dermed rettskraftig.

  Les mer
 192. Høyesteretts ankeutvalg aviser kranføreranken

  Høyesteretts ankeutvalg avviser anken til de 41 kranførerne i KCA Deutag og Odfjell Drilling krever jobb som kranførere i Statoil.

  Les mer
 193. Påminnelse, vi oppfordrer våres medlemmer og ansatte til å stemme ihht styret i Odfjell Drilling Fagforening sin innstilling.

  Kandidater til Ansattrepresentanter i Odfjell Drilling sine styrer er lagt ut og man kan nå stemme elektronisk ved å gå inn på ansattmailen på Inet.

  Du kan være med å stemme på foreningens kandidater til valget.

  Les mer
 194. Oppsummering fra møte mellom Odfjell og Songa.

  Det ligger nå oppsummering fra møtet mellom Odfjell og Songa som ble avholdt 9/12-2012 på Inet, vi venter på selve protokollen, men det meste er avklart føler vi.,om noen har spørsmål er det bare å kontakte oss.

  Harald Hereid/Leder avd 0171

  Les mer
 195. Info ang feriepenger.

  Som kjent har bedriften strammet inn praksis for feriepengeutbetaling.

  Les mer
 196. Tap i arbeidsretten ang rett til ventetid ved innlosjering på land under verkstedsopphold.

  Som tidligere skrevet har vi tvistet retten til ventetid dersom ansatte blir innlosjert på land under verksted/landligge.

  Les mer
 197. Innkalling til Tariffkonferanse,
  Årsmøte og Tillitsvalgtkonferanse

  Styret i foreningen innkaller til en års-samling som kombinerer tariffkonferanse, årsmøte og tillitsvalgtkonferanse. Konferansen går over 3 dager fra 20 til 22.mars 2012 på Scandic Bergen City Hotel. 
  Vi håper på mange møtedeltakere som vil få oppleve interessante og lærerike dager, med diskusjoner, foredrag, underholdning samt god mat og drikke. 
  Les mer via linken under.

  Les mer
 198. Lokal særavtale Island Innovator

  Etter flere forhandlingsmøter mellom fagforeningene og bedriften er det nå enighet om en lokal særavtale for offshore personell som mobiliseres til arbeid utenfor norsk sokkel i fm ferdigstillelse og forseiling av Island Innovator til norsk sokkel.
  Les avtalen under Lokale avtaler / protokoller.

  Les mer
 199. Tariffkrav i forbindelse med hovedoppgjør 2012

  Odfjell Drilling Fagforening ønsker innspill fra våres medlemmer når det gjelder lønnskrav og tekniske tilegg til Hovedoppgjøret 2012.

  Les mer
 200. Info virksomhetsoverdragelse Trym/Delta

  Vi har som varslet hatt møte nr to i dag og det meste er på plass nå, fortsatt gjenstår enighet om diverse datoer for lister og reservasjoner, vi mener å ha kommet med gode forslag her og venter tilbakemelding i begynnnelsen av neste uke, vi forventer også at en mer utfyllende protokoll vil bli signert neste uke, Vi vil komme med mer info så snart det er felles enighet om praktiske detaljer.

  Harald Hereid/Leder avd 171

  Første protokoll/Oppsummering følger under, og vi er nå i gang med avklaringer, neste møte er berammet til Fredag 9/12-2011. og vi håper at en mer utfyllende protokoll skal foreligge da dersom vi oppnår videre enighet, men det er en rekke forhold vi ønsker avklart og belyst slik at alle kan ta en beslutning basert på mest mulig korrekt grunnlag..

  Les mer
 201. Info som lovet vil komme tirsdag på Inet.

  Virksomhetsoverdragelse i boks!!

  Som tidligere varslet har vi i dag hatt møte mellom Odfjell og Songa og respektive fagforeninger.

  Les mer
 202. Møte med bedriften, diverse informasjon.

  Som varslet hadde vi i dag møte ang avtale for ferdigstillelse og forseiling av Island Innovator til Norsk lokasjon, her er vi godt i rute og vi hadde sammen med de andre fagforeningene ett formøte der vi gikk gjennom felles innspill til forbedringer og vi føler vi nå nærmer oss en ferdigstillelse av avtalen.

  Les mer
 203. Industri Energis ungdomskonferanse er vel blåst !

  På Hell i Stjørdal utenfor Trondheim ble det i perioden 11- 13 november avholdt ungdomskonferanse, hvor 200 unge medlemmer deltok. Dette er ny rekord.

  Les mer
 204. Informasjon til ansatte på Trym og Delta.

  Som dere kunne lese i mitt innlegg på hjemmesiden i helgen så skrev jeg litt om Trym og Delta.

  Les mer
 205. Nytt møte ang Island Innovator mm.

  Torsdag 17.November blir det ett nytt møte ang avtale for Island Innovator samt generell info rundt selskapet og vi er naturligvis tett på i forhold til forestående kontraktskifte på Delta og Trym.

  Les mer
 206. Vil ha regelverksendring

  Under diskusjon om det funksjonsbaserte regelverket i petroleumsnæringen bør endres tar Einar Ellingsen i Industri Energi til orde for et “ja takk begge deler”
  - De paragrafene i Petroleumsregelverket som ivaretar arbeidsmiljøet og sikkerheten, gjøres om fra funksjonelle til spesifikke paragrafer, sier han i LOs Olje- og gassutvalgs årskonferanse i Bergen.

  Les mer
 207. Regjeringen vil ha større borerigg-fleksibilitet

   Regjeringen setter ned et ekspertutvalg for å endre riggregelverket, målet er å gjøre boreriggene på norsk sokkel mer fleksible.
  - Vi skal snu hver sten for å og gjøre de endringene som er nødvendige uten at det går ut over sikkerheten, sier Statssekretær i Olje- og Energidepartementet, Per Rune Henriksen (AP) under LOs Olje- og gassutvalgs årskonferanse.

  Les mer
 208. LO`s Olje og gassutvalg årskonferanse 2011

  Konferansen er ikke vedtaksfør men valgte derfor og komme med en Oppsummering/ uttalelse fra årskonferansen LO Olje og gassutvalg 2011

  Les mer
 209. Kraftselskapene avkles

  Frykter du høye strømpriser til vinteren? NRK Brennpunkt undersøker hvordan strømregningen blir fastsatt. I kveld klokken 1930.

  Les mer
 210. Passert 56 000 medlemmer

  Industri Energi har nå passert 56 000 medlemmer.
  - Forbundet har en jevn og god medlemsøkning, først og fremst i oljesektoren, men også fra industrien på Herøya har vi hatt en god medlemsutvikling i det siste, sier organisasjonsansvarlig Asle Reime.

  Les mer
 211. Gratis almanakk for 2012

  Alle medlemmer av Industri Energi kan bestille almanakk for 2012. Almanakken blir levert i desember. frist 14. nov.

  Les mer
 212. Knusende seier til Industri Energi

  Stena Drilling og Songa Services dømmes til å betale til sammen nærmere fire millioner kroner til fire Industri Energi-medlemmer fordi de ble nektet videre ansettelse etter virksomhetsoverdragelse av flyteriggen Stena Dee i mars 2009.

  Les mer
 213. Tillitsvalgte har vetorett i innleiespørsmål

  - De tillitsvalgte i bedrifter som benytter seg av innleid arbeidskraft er nøkkelen til å lykkes med å sikre like vilkår mellom bedriftens egne faste ansatte og de innleide, sier forbundssekretær i Industri Energi, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

  Les mer
 214. Forhandlingsmøte for arbeid i Kina på Island Innovator.

  Vi hadde i går 25/10 første innledende forhandlingsmøte for ansatte som blir engasjert ifm ferdigstillelse og forseiling av Island Innovator.

  Les mer
 215. Skal vi kreve likelønn ved neste tariffoppgjør?

  Vi får stadig inn spørsmål rundt begrepet likelønn og kommentarer på at IndustriEnergi er på ville veier som krever lik lønn for alle uansett stilling, noe de andre forbundene ikke gjør.

  Les mer
 216. Informasjon angående 2/3 fra Odfjell Drilling Fagforening.

  Før helgen gikk vi ut til våre medlemmer med forespørsel om en mulig 2/3 rotasjon som bedriften hadde invitert til møte for å diskutere.

  Les mer
 217. Lønnsinnplassering kranførere på faste plattformer.

  Som ett resultat av årets lønnsforhandling fikk vi løftet stillingen Kranfører/abeidsleder opp fra gruppe C til gruppe B.

  Les mer
 218. Møte ang mulig 2/3 er utsatt!!

  Møte angående mulig tidsbegrenset innføring av 2/3 rotasjon på flyteriggene.

  Odfjell Drilling Fagforening er blitt innkalt til møte ifm at bedriften ønsker forhandle om tidsbegrenset 2/3 rotasjon på våres flyterigger.

  Les mer
 219. Ungdomskonferanse for Odfjell og Archer

  I perioden 3-5.oktober 2011 ble det avholdt felles ungdomskonferanse for Odfjell og Archer ungdommen på Kielfergen, totalt va det 32 som deltok på konferansen.

  Les mer
 220. Odfjell søker etter mannskap på Island Innovator i Kina.

  Som de fleste kjenner til er riggen markedsført i Norge på Norsk sokkel og derfor er vi litt forundret?

  Les mer
 221. AOF Hordaland tilbyr i samarbeid med  LO`s utdanningsfond lese og skrivekurse med data.

  Kursets er gratis for medlemmer av LO som har vært sammenhengende medlem i 3 år. Kursets varighet er 3 timer hver kursdag, og går en dag i uken over 10 uker. På kurset fokuserer vi på den enkeltes utvikling. Kursdeltakerne jobber med det de har behov for å forbedre.

  Les mer
 222. Møte ang. Landligge Songa Delta.

  På samme måte som vi hadde møte ang Deep Sea Atlantic ønsker vi nå ett møte i forkant av Songa Delta sitt landligge.

  Les mer
 223. Har du som medlem innspill til oss??

  Vi føler vi har ett godt samarbeid med bedriften for tiden med mange nyttige diskusjoner og i det store og hele får vi gode tilbakemeldinger fra medlemmene på god og rask oppfølging.

  Les mer
 224. Kursprotokoll endelig ferdigstilt!!

  Som dere sikkert husker fra tidligere innlegg skrev vi en uenighetsprotokoll ang to spesifikke operatørpålagte kurs der de ansatte fikk normaltimelønn i stedet for overtid.

  Les mer
 225. Forhandling Offshoreservice NR-IE ferdigstilt.

  Fredag 9/11 kom vi endelig i gang med offshoreservice som er avtalen OWS sine Casingoperatører er omfattet av.

  Les mer
 226. Vår nye medlemsfordel en ubetinget suksess.

  Like før ferien inngikk vi samarbeid med Nemi forsikringer som tilbyr skadeforsikringer til privatmarkedet.Vi er oppfordret av medlemmer til å gjøre dette mer kjent etter at de har sett med egne øyne hva de sparer, derfor oppfordrer vi dere til å printe ut og henge dette opp på oppslagstavlene ute i havet.

  Les mer
 227. Ny Managementavtale sikret!!

  Som dere kanskje har lest på Inet har Odfjell i dag signert en managementavtale med Maracc ASA for ferdigstillelse og drift av riggen Island Innovator.

  Les mer
 228. Kranførene tapte ankesaken i Lagmannsretten.

  Etter integrasjonsprosessen i Statoil ble det besluttet at krankjøring skal være en av kjerneområdene i Statoil.

  Les mer
 229. Møte ang landligge DSA.

  Odfjell Drilling Fagforening har i forbindelse med landligge for Deep Sea Atlantic forlangt ett møte ang betingelser.

  Les mer
 230. Info til våre medlemmer Offshore ifm at managementavtalen påTrym og Delta går ut neste sommer

  Oppdatert 7/9-2011.

  Odfjell Drilling Fagforening hadde Torsdag 1/9-2011 møte ang Virksomhetsoverdragelse på Delta og Trym som tidligere varslet.

  Vi kom ikke til enighet i denne saken og har derfor skrevet uenighetsprotokoll.

  Imidlertid ønsker vi å ha litt is i magen da vi har tro på ny aktivitet som vil erstatte bortfall av Trym og Delta og som vil medføre at vi ikke trenger gå videre med dette med mindre enkeltpersoner ønsker virksomhetsoverdragelse på tross av at Odfjell har ny aktivitet som vil sikre sysselsetting for alle.

  Vi har imidlertid stor forståelse for at våre medlemmer ønsker å vite hva som skjer neste år og de fleste er sikkert kjent med at det jobbes hardt med ny aktivitet på hjemmemarkedet, både innen faste flattformer og flytende enheter skal det anbud ut som i løpet av 2011 vil avklare veldig mye fremover, Vi opplever her at de fleste har ett avslappet forhold til dette slik markedet er i dag.

  Vi kommer selvsagt tilbake med mer info etterhvert utover høsten.

  Harald Hereid/avd 171

   

   

  Les mer
 231. Litt info om Odfjell Drilling Fagforening sin  reiseforsikring

  Det er forskjell på reiseforsikringer…
  Det er ikke likegyldig hvilken reiseforsikring man velger å ta, spesielt ikke for de som jobber i Nordsjøen og som av og til kan bli rammet av tåke eller andre værforhold som gjør at man ikke rekker bestilt flight videre.

  Les mer
 232. Ny runde i arbeidsretten ang. ventetidsbetaling når ansatte er innkvartert på land.

  Som dere kanskje husker vant vi en full seier i arbeidsretten ang ventetid når rigg ligger til kai.

  Les mer
 233. Safe i Odfjell med angrep på IndustriEnergi og Leif Sande....Er det fortsatt Agurktid??

  Det er med stor undring jeg leser på Safe i Odfjell sin hjemmeside at de som lokal klubb nå påtar seg en rolle som er høyst uvanlig.

  Les mer
 234. Lønnsregulering internasjonalt ansatte.

  Odfjell Drilling Fagforening har i sammen med lokale tillitsvalgte internasjonalt over lang tid hatt møter med bedriften der vi har påpekt skjevheter i lønn samt en rekke andre forhold.

  Les mer
 235. Oppdfordring fra det sentrale ungdomsutvalget i Industri Energi.

  I etterkant av den tragiske hendelsen på Utøya og i Oslo, 22. juli 2011, oppfordrer ungdomsutvalget i Industri Energi til engasjement og bruk av stemmeretten som svar på angrepet

  Les mer
 236. Tragedien på Utøya og i Oslo

  En sorgens tid- Tragedien på utøya og bombeeksplosjonen i Oslo sentrum er utenfor vår fatteevne.

  Les mer
 237. Lønnsforhandlinger Verksted og Mooring (OWS) ferdigdstilt.

  Vi ble i går ferdig med lønnsforhandlinger for Verkstedsansatte og Mooringansatte i Tananger, Mongstad og Kristiansund.

  Les mer
 238. Oppsummering kursutvalg i Odfjell.

  Vi har nå styrebehandlet protokollen som er ett resultat av utvalgsarbeid som vi krevde ifm en tvistesak ang to spesifikke kurs vi hevdet var å anse som pålagt.

  Les mer
 239. Ny pris for vår Gruppelivsforsikring i Odfjell Drilling Fagforening. (84,- pr måned)

  Vi har i dag fått bekreftet ny pris på våres Gruppelivsforsikring som gir utbetaling av 10G ved dødsfall for medlem/ektefelle/samboer.

  Les mer
 240. Mulig permittering grunnet plassoppsigelse fra SAFE

  På et møte den 16.juni orienterte bedriften om en mulig permittering grunnet plassoppsigelse fra SAFE.

  Odfjell Drilling Fagforening har i en årrekke drevet klubben på en nøktern måte og vil i tilfelle streik yte økonomisk støtte til alle våres medlemmer som eventuelt vil bli permittert og som av den grunn ikke får lønn, størrelsen på denne støtte må vi komme tilbake til når vi ser omfanget av en evt streik.

  Dette er gjerne den største medlemsfordelen vi har hos oss, men som ikke fremkommer i det daglige.

  Denne info bes printes ut og henges på oppslagstavlen offshore.


  Protokoll ble skrevet, kan leses HER.

  Les mer
 241. Minner om påmelding til vår egen og Archer Ungdomskonferanse på Kielfergen 3-5 okt

  Odfjell Drilling Fagforening arrangerer sammen med Archer (Seawell) en ungdomskonferanse på Kielfergen den 3-5.oktober 2011. Konferansen er for de under 30 år og vi håper dette vil være av interesse for våre medlemmer i den rette alder. Foruten en kjempefin tur med litt lærdom om forening / forbund og sosialt samvær, vil vi også velge vårt eget ungdomsutvalg.
  Interesserte oppfordres til å melde seg på.
  Påmelding til Eva-Karin Pedersen: evpe@Odfjelldrilling.com

  Les mer info på vedlagte flyer.

  Les mer
 242. Info til Individuellt avlønnet personell Offshore.

  Oppdatert 1/7-2011.

  Vi har i dag hatt drøftinger rundt individuellt avlønnede Offshore og kort oppsummert kan man si følgende:

  Rammen er 3% og 9000,- som garantitillegg fra de sentrale forhandlingene,

  Stabsjef har bare nattarbeid, dette vil bli hensyntatt, Ass Boresjef og Senior Boresjef er man innstilt på å gi ett løft, Subsea som går natt vil få kompensert for dette, Teknisk Sjef vil også få ett løft, Og til slutt men ikke minst har vi Wellbay som har sakket grovt akterut i forhold til andre grupper og som man nå gir ett løft.

  Alle stillinger i matrisen for individuelle vil bli justert med 20 000,- Dog skal ingen få ett individuellt tilegg mindre enn 11 000,- inkl feriepenger.

  EIT leder samt Ass. Tekn. Sjef vil bli omfattet av produksjonsbonus fra 1/1-2012 såfremt denne blir videreført.

  Som kjent blir rammene for tileggene lagt under de sentrale forhandlingene, og de lokale forhandlingene er preget av drøftinger og gjerne ikke akkurat slik foreningene ønsker, ett eksempel er at vi krevde ett større garantitilegg uten at dette ble tatt tilstrekkelig hensyn til selv om vi fikk det høyere enn de 9000.- som ble avtalt sentralt.

  Lønn vil bli etterbetalt på Augustlønn fra 1/6-2011, Siden det mangler en del tilbakemeldinger fra ledere Offshore vil det ikke være mulig å få dette til fra Julilønn.

  Harald Hereid/Leder avd 171

   

   

  Les mer
 243. Lønnsoppgjøret for landansatte i Odfjell Drilling A/S,Odfjell Drilling Technology A/S og Odfjell Well Management A/S ferdigstilt.

  Vi ble i 18 tiden i kveld 8. Juni enig med bedriften i årets lønnsoppgjør for landansatte i Odfjell, dette er ett oppgjør som omfatter alle landansatte med unntak av Verkstedsansatte i OCS A/S.

  Les mer
 244. IndustriEnergi kritiserer LO støtte.

  Odfjell Drilling Fagforening har i sine vedtekter at vi skal være partipolitisk nøytrale og Landsmøte i IndustriEnergi vedtok med overveldene flertall at forbundet ikke skal støtte politiske partier økonomisk.

  Les mer
 245. Uoffisiell lønnsmatrise samt tabell som viser kroneøkningen etter mellomoppgjøret 2011.

  Mine kollegaer i Maersk har laget en uoffisiell lønnsmatrise etter oppgjøret innen faste og flytende plattformer.

  Link til deres hjemmeside:

  http://www.mafsiden.no/modules/m02/article.aspx?CatId=56&ArtId=647

  Harald Hereid/Leder avd 171

  Les mer
 246. Odfjell Drilling Fagforening har inngått avtale med Nemi Forsikring for våre medlemmer.

  Oppdatert 17/6-2011

  Info til alle våre medlemmer.

  Vi har nå fått link til medlemsportal med innlagte rabatter i Nemi Forsikring.

  Potalen ser dere her på venstre side, ta kontakt med din lokale tillitsvalgt eller send oss mail for å få tilsendt passord.

  Mvh

  Harald

  Odfjell Drilling Fagforening har over tid blitt kontaktet av våres medlemmer som har ønsket at vi skal gå ut i markedet å forhandle en kollektiv rabattavtale med ett skadeforsikringsselskap for å oppnå fordelsaktige priser for alle privatforsikringer som Hus, Bil,Hytte, Campingvogn,Motorsykkel etc etc.

  Les mer
 247. Info ang mekaniker i plattformboring under årets oppgjør.

  Som dere sikker vet fikk vi ikke gjennomslag for at mekaniker i plattformboring skulle få opprykk fra lønnsklasse B til lønnsklasse A, dette var en stor skuffelse for oss siden kravet er noe som har vært fremmet gjentatte ganger, men jeg ønsker ytdype dette litt grundigere og prøve å forklare litt av utfordringen som ligger i plattformboring kontra flyterigg.

  Les mer
 248. Har du fått medlemsjakke fra oss ?

  Vi mener vi nå har delt ut vår medlemsjakke til de fleste av våres 1300 medlemmer, men når ett så stort antall jakker skal deles ut med rett størrelse og rett antall kan det fort bli litt rot i logistikken da medlemmer vandrer mellom rigger og noen kan ha permisjoner, sykemeldinger etc som gjør at de ikke har fått jakke fra oss ennå.

  Om du ikke har fått jakke eller du akkurat har meldt deg inn hos oss bes du sende en mail til evpe@odfjelldrilling.com så sender vi dette hjem til deg, men husk å oppgi størrelse.

  Nyinnmeldte vil også få jakke så langt lageret rekker.

  Mvh

  Harald Hereid/Leder avd 171

  Les mer
 249. Lønnsoppgjøret vel i havn - Vi fikk et godt oppgjør

  Det ble i natt enighet mellom NR og IE om mellomoppgjøret for flyttbare innretninger og boring på faste installasjoner.
  Industri Energi fikk gjennomslag for flere stillingsinnplasseringskrav enn noen gang før. Det gis også et generelt tillegg på 3%. For gruppen av individuelt avlønnede gis det en minimumsramme på 3% pr. person i den enkelte bedrift, minimum kroner 9000,- til den enkelte individuelt avlønnede.

  Les mer
 250. Siste ang forhandlingene kl 2200

  Forhandlingsstart i NR oppgjøret i dag.
  Industri Energi krever et godt oppgjør
  .

  Vi sitter fortsatt i forhandlinger med Rederiforbundet og det er krevende å bli enige.

  Henviser til IndustriEnergi sine hjemmesider der man vil legge ut info så snart vi vet noe mer i løpet av kvelden/natten.

  Vi vil legge ut mer info på hjemmesiden senere.

  Harald Hereid/Leder avd 171

   

  Les mer : Mellomoppgjør NR- flyt -fast

  Les mer
 251. Reforhandlet Verneombudsavtale ODM og DSM.

  Vi har over en tid reforhandlet ny verneombudsavtale for alle verneombud innen boring.på faste og flytende enheter.

  Les mer
 252. Mellomoppgjøret for Landansatte i Odfjell starter 8. Juni.

  Mellomoppgjøret står for tur og for landansatte forhandler Odfjell Drilling Fagforening (Industri Energi) lokalt i bedriften i motsetning til tarifferte inne boring der man har sentrale oppgjør.

  Les mer
 253. Odfjell Drilling sikrer seg kontrakt i Brasil.

  Odfjell Drilling har i dag offentliggjort nok en kontrakt, denne gang for Deep Sea Metro 2.

  Les mer
 254. IndustriEnergi danner stiftelse for å redusere strømprisene i Norge.

  IndustriEnergi dannet i dag stiftelsen "Vår strøm" som skal sette søkelys på den norske kraftsituasjonen, dette er noe som opptar alle som bruker strøm og det regner jeg med er de fleste.

  Link til innlegg på IndustriEnergi sine sider:

  http://www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?ArtId=21490

  Harald Hereid/avd 171

  Les mer
 255. Omorganiseringsprosessen for landansatte sluttført.

  Odfjell Drilling Fagforening ble allerede tidlig i fjor høst kjent med at bedriften planla en større omorganisering for å optimalisere driften i tre forretningsområder og at her kunne man få en del overflødig personell.

  Les mer
 256. OLF Forhandlingene startet i dag.

  Oppdatert 5/5 kl 1830

  Det ble i dag oppnådd enighet innen Operatør, Boring Og Forpleining, mens det innen Oljeservice ikke ble skrevet noen enighet med OLF.

  Vi gjør igjen oppmerksom på at dette ikke gjelder ansatte i Odfjell, der starter forhandlingene 24. Mai.

  Link til IndustriEnergi sine sider:

  http://industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?CatId=2&ArtId=21488

  Harald Hereid/leder avd 171

  Oppdatert 4/5 kl 1930

  Andre dag av forhandlingene med OLF er ferdig og det er lite nytt å melde, dagen har stort sett gått med til å drøfte overheng, ansennitetstilegg og oppgjøret i samfunnet forøvrig, dette er ganske normalt og nesten like spennende som å se maling tørke på veggen.

  Kommer tilbake med oppdatert info senere.

  Harald Hereid/avd 171

   

  OLF forhandlingene samt Oljeserviceforhandlingene ble innledet i dag ved at kravene ble overlevert.

  Les mer
 257. Kontrakt for Deep Sea Metro 1 !!

  Odfjell har i dag offentliggjort kontakt for Deep Sea Metro 1  pressemelding kan leses under.

  Les mer
 258. Vervekampanje i Forbundet IndustriEnergi i uke 17!!

  IndustriEnergi vil i uke 17 gjennomføre en vervekampanje.

  Les mer
 259. Adecco ute av Odfjell etter tariffbrudd.

  Som en av våre oppgaver sjekker vi opp innleieforhold til eksterne leverandører i Odfjell.

  Les mer
 260. Litt info rundt Songa Delta.

  Som de fleste kjenner til har Songa fått kontrakt med Statoil og har signalisert at de selv skal drifte Delta fra sommeren 2012.

  Les mer
 261. Liv Undheim er død.

  Det er med stor sorg Odfjell Drilling Fagforening er meddelt at tidligere nestleder i IndustriEnergi Liv Undheim er død.

  Les mer
 262. Tar Safe i Odfjell utfordringen??

  Vi har desverre ikke lykkes med å få respons på våres forespørsel på tross av at vi har sendt E-Post direkte til Safe I Odfjell, vi vil selvfølgelig komme tilbake til denne saken når dette skjer.

  Harald Hereid/Leder avd 171.

  3/4-2011

  Til stadighet skriver Safe i Odfjell om Odfjell Drilling Fagforening sin medlemsflukt og egen vekst i antall medlemmer.

  Les mer
 263. Det sentrale lønnsoppgjøret i boks.

  Både NHO og LO/YS er godt fornøyde. (Vi gjør oppmerksom på at lønnsoppgjøret mellom Norges Rederiforbund og IndustriEnergi ikke starter før 24. Mai,)

  Leif Sande i IndustriEnergi sier oppgjøret danner ett godt grunnlag for videre forhandlinger, og Terje Nustad i Safe er fornøyd.

  Linker til oppgjøret

  http://industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?CatId=2&ArtId=21436

  http://www.safe.no/index.cfm?id=339595


  Lønnsoppgjøret i boks 

  Les mer
 264. Lønnsoppgjøret for ansatte på flyterigg og faste plattformer i Odfjell starter 24.Mai

  Lønnsoppgjøret har startet og vi har lokalt avholdt tariffkonferanse med prioritering av krav til årets oppgjør.

  Les mer
 265. Vel gjennomført tariffkonferanse , årsmøte og tillitsvalgtkonferanse i avd.171

  I tre dager til ende har 40 tillitsvalgte diskutert seg frem til foreningens prioteringer i lønnsmatrisen til NR, vi ble satt inn i de nye pensjonsreglene, I tillegg har vi gått gjennom årsberetning, årsregnsskap, budsjett, vedtatt resolusjon , handligsplan osv.

  Les mer
 266. Kontoret stengt i tre dager.

  På grunn av tariffkonferanse/årsmøte og tillitsmannkonferanse vil kontoret være stengt 22,23 og 24. Mars. Vi vil ha svært begrenset tilgjengelighet disse dagene.

  Harald Hereid/Leder avd 171.

  Les mer
 267. Info ang Fødselspermisjon i Odfjell.

  Først av alt vil vi gratulere SAFE med seier i arbeidsretten og vi har fått en del henvendelser fra medlemmer som ønsker å vite hva dette betyr i praksis her i Odfjell.

  Les mer
 268. Nye tillitsvalgte på Deepsea Stavanger

  Endre Hopen og Per Johnny Stranden er valgt som plasstillitsvalgte på Deesea Stavanger som for tiden borer i Tanzania, for deretter å gå på kontrakt med BP i Angola, disse vil altså være tillitsvalgte for internasjonalt ansstte i Odfjell Drilling.
  Odfjell Drilling Fagforening ønsker dem begge lykke til og ser frem til ett godt og fruktbart samarbeid i fremtiden!!
  Harald Hereid/Leder IE avd 171.

  Les mer
 269. Årets lønnsoppgjør står for døren

  Sikring av kjøpekraften, kombinert med lav- og likelønnsprofil, blir de sentrale stikkordene for LO i årets lønnsoppgjør. Ole Kristian Paulsen, Leder for tariffavdelingen i Industri Energi tok opp tema lav- og likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg under dagens møte i LOs representantskap hvor mellomoppgjøret sto på dagsorden.

  Les mer
 270. Sterk medlemsvekst i Odfjell Drilling Fagforening.

  Medlemsveksten fortsetter i Odfjell Drilling Fagforening og i fjor hadde vi det beste året noensinne ved at vi fikk nær 170 nye innmeldinger, noe som er rekord!!

  Les mer
 271. Krav om faste stillinger innfridd på Deep Sea Atlantic.

  Oppdatert 22/2-2011

  Etter dialog med bedriften ble vi i dag enige om  at 12 ekstrastillinger på dekk som inntil nå har vært dekket av personell fra K-Pool skal omgjøres til  faste stillinger med varighet ut året. Blir dette del av den faste bemanning i fremtiden skal stillingene utlyses internt ihht prosedyrer for dette.

  Man kan med andre ord kalle det faste midlertidige stillinger, her med fare for å bli misforstått :o)

  Innplassering vil skje fortløpende ihht retningslinjer for overføring fra K-Pool til fast skift.

  Harald Hereid/Leder avd 171.

   

  Deep Sea Atlantic har for tiden ansatte i kompetansepoolen som tjenestegjør i ekstrabemanning på Deep Sea Atlantic.

  Les mer
 272. Ny skiftordning på Visund etter lang tids kamp.

  Vi har fått beskjed om at ny skiftordning må avsluttes i nær fremtid, dette er helt uforståelig for oss og vi har forlangt møter om dette, som kjent skal arbeidstidsordning avtales ombord og vi vil følge opp denne saken.

  Harald Hereid


  11/2-2011

  Etter lang tids arbeid ønsker Odfjell Drilling Fagforening å gratulere med ny skiftordning på Visund, og vil herved publisere mail fra HVO Jens Rune Bjordal.

  Les mer
 273. Tariffkonferanse , Årsmøte & Tillitsvalgt-konferanse starter opp 22.mars på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen. Vel møtt !!

 274. Ny leder i ungdomsutvalget !

  Glen Bjørheim takker av etter flere år som leder i ungdomsutvalget. Alderen har innhentet ham samt at han ønsker nye krefter velkommen. 

  Les mer
 275. Forhandlingsmøte Internasjonalt ansatte (expets)

  Odfjell vokser internasjonalt, og med det følger også utfordringer knyttet til en rekke forhold for dette personellet.

  Les mer
 276. Safe i Odfjell når stadig nye høyder.

  Det må tydeligvis falle Safe i Odfjell tungt for brystet at vi som fagforening faktisk får til gode løsninger for ansatte i Odfjell på mange områder.

  Les mer
 277. Odfjell Drilling viser vei på UK sokkel med ny rotasjon.

  For en tid tilbake ble vi informert om at Odfjell Drilling vurderte å innføre en annerledes rotasjon enn det tradisjonelle 1/1 systemet ved at den ansatte enten jobbet 2 uker på og 2 uker av eller 3 uker på og 3 uker fri, vi har vært spent på utfallet her, men nå er det bekreftet.

  Les mer
 278. Begrepsforvirring i Safe i Odfjell.

  På en eller annen forunderlig måte blir Odfjell Drilling Fagforening ofte trukket inn når våres fagforeningsvenner i Safe omtaler en sak.

  Les mer
 279. Bruk av egenmelding for offshoreansatte på Grane og Visund

  Oppdatert 8/4-2011

  Referat om egenmelding kan leses under,og vi er sikre på at dette blir godt mottatt, ytterligere informasjon vil bli gitt på utreisemøter/på rigg.

   

  27. Mars 2011 ble det avholdt møte i SAU.

  I forkant av dette møtet hadde IndustriEnergi avd 171 kommet med forslag om å vurdere en prøveordning angående bruk av egenmeldinger offshore.

  SAU utvalget anbefalte prøveordningen vedrørende bruk av egenmeldinger offshore.
  Bedriften har tillit til at både ansatte og tillitsvalgte vil kunne håndtere en slik ordning
  til beste for begge parter.

  Prøveordningen vil gjelde i perioden 1. Mai 2011 – 30. April 2012 og omfatte ansatte i fast rotasjon på Grane og Visund inkludert Visund operasjonsstøtte. Det vil bli gitt anledning til å ta ut inntil 7 dager egenmelding i prøveperioden.

  Den ansatte kan ta ut inntil 3 dager for hvert sykdomstilfelle, inntil 3 ganger og totalt 7 dager innenfor prøveperioden. Utover dette må fravær dokumenteres med sykemelding fra lege på vanlig måte.
  Ved benyttelse av egenmelding skal varsling skje så snart som mulig og i samsvar med retningslinjene for varsling om sykemelding ref arbeidsreglement for offshoreansatte § 9.
  Melding om fravær på grunn av sykdom skal gis til personalkoordinator eller driftsleder.
  Den som mottar meldingen må sørge for at nærmeste overordnede informeres umiddelbart og at fraværet registreres i Agresso.
  Den ansatte skal opplyse om fraværets sannsynlige varighet. Melding skal gis muntlig, beskjed pr. sms er ikke godtatt i denne sammenheng. Eget skjema fylles ut snarest og sendes personalkoordinator.
  Videre kan altså arbeidstaker i arbeidsgiverperioden ha rett til sykepenger fra sin arbeidsgiver uten at lege blir konsultert. Den ansatte vurderer selv sin helsesituasjon og varsler deretter arbeidsgiveren om at fraværet skyldes arbeidsuførhet på grunn av sykdom ref melding om fravær over.
  Egenmelding kan kun benyttes som dokumentasjon for sykefravær når arbeidsgiver er pliktig til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.
  Jf. folketrygdloven (ftl) § 8-7.
  Egenmelding kan først benyttes etter to måneders ansettelsesforhold.
  Jf. ftl § 8-24.
  Egenmelding kan ikke benyttes i perioder hvor arbeidstakeren er delvis arbeidsufør. Det samme gjelder perioder med graderte arbeidsavklaringspenger.
  Retten til å dokumentere eget sykefravær med egenmelding er begrenset til 3 dager for hvert sykdomstilfelle, inntil 3 ganger og 7 dager innenfor prøveperioden
  Etter at egenmelding er benyttet i 3 kalenderdager må arbeidet gjenopptas og egenmelding kan ikke benyttes før det igjen er gått 4 uker fra siste egenmeldingsdag.
  Alle egenmeldingsdager medregnes, også de egenmeldingsdagene som etterfølges av en legeerklæring.
  Egenmelding kan ikke benyttes umiddelbart etter et sykefravær som er dokumentert med legeerklæring, selv om dette fraværet skyldes en annen sykdom. Arbeidet må ha vært gjenopptatt minimum en dag.
  Når egenmelding er benyttet ved 3 dager for hvert sykdomstilfelle, inntil 3 ganger og 7 dager innenfor prøveperioden, kan arbeidsgiver frata arbeidstaker retten til å dokumentere sykefravær med egenmelding. Det mottas alltid et varsel om at retten til å benytte egenmelding er bortfalt.
  Jf. ftl § 8-27.
  Egenmeldingsretten kan også bortfalle dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding er benyttet som dokumentasjon for fravær som ikke er relatert til sykefravær eller ikke godkjennes som sykdom.
  Arbeidstaker skal motta varsel om at retten til å benytte egenmelding vil bortfalle. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg om tap av retten før arbeidsgiver fatter sin beslutning. Retten tapes fra det tidspunkt arbeidsgiver fatter sin beslutning.

  Harald Hereid/avd 171

  Les mer
 280. Medlemsmøte på Sandsli 24.01.2011

  I forbindelse med at selskapet deler seg opp i tre forretningsområder, Plattformboring og Engineering (ODPE), Mobile Enheter (MODU) og Service (OWS), har prosessen ført til en del uro i landorganisasjonen. Foreningen fant det derfor formålstjenelig å kalle inn til medlemsmøte for å klargjøre for medlemmene hvordan man skal forholde seg til en stillingsoppsigelse når det gjelder formkrav som følger av arbeidsmiljølov og avtaleverk.

  Les mer
 281. Info om Feriepenger og halv skatt.

  Vi har hatt svært mange henvendelser fra November og frem til nå ang halv skatt på Novemberlønn og uttak av feriepenger i Januar, dette er saker som vi har behandlet som enkeltsaker og vi har hatt mange formelle og uformelle forhandlingsmøter med bedriften rundt dette temaet uten å finne akseptable løsninger som vi kunne presentere på våres hjemmesider, derfor informerer vi nå om dette og vi er de første til å beklage at bedriften ikke vil finne gode overgangsløsninger.

  Les mer
 282. Valg av styremedlemmer til Odfjell Drilling Fagforening

  Odfjell Drillings Fagforening skal ha sitt årsmøte 23.03.2011.
  Foreningen ber om forslag til nye kandidater til styret !!

  Les mer
 283. Utvalgsarbeid-Pålagte kurs av arbeidsgiver.

  Vi har nå gjennomført ett fjerde møte ang kurskompensasjon der vi er kommet ett godt stykke på vei med bedriften i fremtidig kompensasjon ifm kurs i bedriften.

  Vi venter nå på en oppdatert protokoll fra bedriften og vil deretter ta stilling til protokollen på våres styremøte 14/6-2011.

  Som tidligere skrevet om er det store utfordringer knyttet til kategorien utstyrskurs og vi ser at her blir det så vanskelig å komme til enighet siden mange kurs er stillingsbestemt at vi mest sannsynlig ikke ønsker å avtale noe her, men intensjonen er at denne kategorien skal det jobbes videre med i samarbeidsmøter i fremtiden.

  Vi ønsker også at en evt kursprotokoll skal ha en varighet på 12 mnd slik at vi får en viss erfaring med hvordan en evt ny forståelse vil slå ut for våres medlemmer og tilbakemeldinger fra medlemmene vil være retningsgivende for hva vi da gjør videre.

  Vi kommer tilbake med en ytfyllende reportasje om detaljer når dette er styrebehandlet.

  Harald Hereid/Leder avd 171 

  Les mer
 284. Odfjell Drilling Fagforening sitt solidaritetsprosjekt

  I den nye SOS – Barnebyen på Filippinene støtter Odfjell Drilling Fagforening 16 barn. Barna bor i Odfjell Drilling husene i children`s village Bataan! Foreningen støtter også andre tiltak i barnebyen som skolegang og skolemateriell osv.

  Les mer
 285. Referat fra 1.ste Landsmøte i IndustriEnergi.

  Referatet fra det første lansmøtet i IndustriEnergi er nå lagt ut i sin helhet ord for ord på IndustriEnergi sine hjemmesider.

  Les mer
 286. SAFE fortsetter svertekampanje av Odfjell Drilling Fagforening.

  Vi har i den senere tid sett at SAFE kjører hardt ut mot Odfjell Drilling Fagforening på de fleste fronter alt fra medlemsfordeler til det de oppfatter som useriøs verving av medlemmer. Hvorfor ikke si rett ut at de mister så mange medlemmer over til IE at det begynner å bli smertefullt??

  Les mer
 287. Her en gladmelding for dekksbemanningen på Grane

  Det er nå endelig avgjort at Odfjell Drilling får beholde den opprinnelige dekks-bemanningen på Grane. Saken har mer eller mindre pågått siden integrasjonsprosessen startet i Statoil for over ett år siden. Vi vil med dette takke egen bedrift, ledelsen på Grane og Statoil sine Hovedverneombud for støtten vi har fått i denne prosessen.
  Det er helt klart at dette vil være med på å gjøre hverdagen bedre sett i et sikkerhetsperspektiv opp mot last, løft og dekksarbeide på plattformen.

  Tor-Bjarte Jakobsen
  Hovetillitsvalg Grane

  Les mer
 288. Tapte arbeidsrettsak mot Odfjell Drilling

  Oppdatert 4/12-2010

  Basert på disse fire linjer under har det kommet noen voldsomme utspill mot oss på Safe sine hjemmesider,Selv Safe må forstå at det ville vært helt unaturlig at vi overhodet ikke skrev noe om en sak som de til de grader har gått ut i media og promotert og vi kjenner oss fortsatt ikke igjen i beskrivelsen av korrupte domstoler og bedrifter som det er fremkommet i media.

  Link til deres reaksjon på disse fire linjer, ytterlige kommentarer er helt overflødige,

  http://www.odfjell.safe.no/index.cfm?id=325995

  Som de fleste kanskje har fått med seg omtaler nå media en arbeidsrettsak Safe har kjørt mot Odfjell Drilling. Som største fagforening i selskapet og som organiserer halvparten av de ansatte i konsernet, har vi problemer med å kjenne igjen den virkelighetsbeskrivelsen som gjensgis i media.

  Les mer
 289. Innkalling til tariffkonferanse, årsmøte og tillitsvalgtkonferanse 22-23-24.mars 2011 ! 

  Styret i foreningen innkaller til en samling som kombinerer tariffkonferanse, årsmøte og tillitsvalgtkonferanse og ber medlemmene sende inn forslag på saker som ønskes tatt opp for behandling.

  Les mer
 290. Ungdomskonferanse i Bergen 16-17.februar 2011

  For første gang skal det avholdes felles ungdomskonferanse for unge medlemmer i Industri Energi under 30 år i Odfjell Drilling og Seawell. Dette ser vi frem til med spenning og glede. Det er ingen tvil om at vi er mange, og om vi trekker i samme retning er vi en kraft som ikke kan ignoreres. Industri Energis slagord på landsmøtet var Sterkere sammen. Vi skal nå leve opp til dette slagordet ved å forene oss på tvers av selsapene. Vi  ønsker å opprette nettverk og kameratskap som kan komme ungdommene tilgode.
  Bli med på felles ungdomskonferanse .
  Påmelding sendes : evpe@odfjelldrilling.com

  Les mer
 291. - Unngå AFP-smell!

  Følgende artikkel er hentet fra IE-aktuelt.
  31. desember stenges porten for gammel AFP. Tillitsvalgte oppfordres til å bistå medlemmene i de aktuelle aldersgruppene med å sjekke ut sin AFP-situasjon.
  - Inngangsporten for ny AFP er atskillig trangere og feil valg kan i verste fall føre til at enkelte medlemmer går glipp av tusenvis av kroner, sier Ole-Kristian Paulsen, leder av forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

  Les mer
 292. Fakta dødsfallforsikring Odfjell Drilling Fagforening

  Det er med stor undring jeg leser på Safe sine hjemmesider at de sammenligner Gjensidige sin frivillige dødsfallforsikring med fritidsulykkesforsikringen som ligger i medlemskapet i IndustriEnergi, dette er jo to helt forskjellige forsikringer, her må vi skille snørr og bart og sammenligne eple mot eple, noe som tydeligvis ikke er helt enkelt å forholde seg til, derfor vil jeg prøve å sammenfatte vilkår for dødsfallforsikring i Odfjell Drilling Fagforening og Safe som forøvrig begge er frivillige forsikringer.

  Safe har på ingen måte noen dårlig forsikring,men det kan være greit å vite alle vilkår og at man selv må ta jobben med å tegne forsikring i motsetning til hos oss der man får denne automatisk uten å gjøre noe aktivt, min erfaring er at de færreste tenker så mye på slik forsikring før man er blitt syk og da gjelder karenstid for begge forsikringer, med andre ord er det for sent å forsikre seg når "huset er brent ned"

  På den annen side er det positivt at man sammenligner og skriver om forsikringer som er viktig å være dekket av slik at medlemmene i begge forbund kan sammenligne priser og vilkår, men det er jo viktig at vi omtaler like forsikringer om vi skal begi oss ut på en øvelse som dette, ellers blir det meget fort villedende i stedet for veiledende, men slike sammenligninger ønsker jeg meg mer av, også reiseforsikring, innbo, advokat og fritidsulykke, selv om våres primæroppgave er å drive med lønns og arbeidsvilkår og ikke være forsikringsagenter.

  Les mer
 293. Enighet godskriving av relevant praksis flyteriggavtalen

  Odfjell Drilling Fagforening har over en lang periode arbeidet for en ensartet praktisering for nyansatte som har relevant praksis fra tidligere arbeidsforhold i andre bedrifter enn de som har aktivitet på sokkelen, og her er bakgrunnen for våres arbeid med dette.

  Les mer
 294. Står du i fare for å miste AFP?

  Følgende artikkel er hentet fra IE-aktuelt:
  Ny AFP-ordning trer i kraft fra 1. januar 2011. Medlemmer som fyller 62 år før 1. desember 2010 kan stå i fare for å tape mange tusen kroner dersom man ikke sjekker hva som hva som lønner seg i valget mellom ny og gammel AFP-ordning.
  – Vi oppfordrer alle våre medlemmer i den aktuelle aldersgruppen å benytte seg av rådgivningstilbudet Industri Energi tilbyr for å være sikker på at man ikke velger feil, sier leder i forhandlingsavdelingen, Ole-Kristian Paulsen.

  Les mer
 295. Våres Avtaler/Protokoller er nå passordbeskyttet.

  Til informasjon er nå våres protokolldatabase passordbeskyttet, ta kontakt med din plasstillitsvalgte i Odfjell Drilling Fagforening for å få passord eller ta direkte kontakt med klubbkontoret.

  Som medlem vil du selvfølgelig ha samme tilgjengelighet til basen med ett passord som du hadde tidligere.

  Harald Hereid/leder avd 171

  Les mer
 296. LO-Favør komiteen i Hordaland sto 4. nov som arrangører for en spennende konferanse i Folkets Hus.

  Temaet var tillitsvalgte, pengene og livet. Det var flere dyktige innledere på konferansen, blant annet forbruker økonom Magne Gundersen fra SpareBank 1 gruppen ,bedre kjent fra Luksusfellen på TV 3 .

  Les mer
 297. Sykepleierne fortsetter som fast ansatte i Odfjell.

  Oppdatert 14/3-2011

  Som tidliger informert om ble vi enige med bedriften om å stanse prosessen rundt outsourcing slik at vi fikk tid til å gjennomføre medlemsmøter og ta en grundigere gjennomgang av denne funksjonen.

  Det er derfor gledelig at vi etter å ha kommet med innspill til bedriften har fått gehør for at man nå skrinlegger videre evaluering for outsourcing av sykepleiere i Odfjell.

  Vi har hatt litt "utradisjonell" prosess i denne saken, men desto mer gledelig er det at vi har lykkes med å få ett resultat som er i tråd med våres syn, og i disse vikarbyråtider der vi ser stadige oppslag i media om uverdige lønns og arbeidsvilkår i utleiebransjen er vi ikke ett sekund i tvil om at dette var det verdt å kjempe for.

  Da er det bare å takke sykepleierne for gode og konstruktive innspill som har ført til ett godt resultat samt ett samarbeid med bedriften der vi håper å ha synliggjort at dette var beste løsning for alle parter.

  Harald Hereid/Leder avd 171

  Oppdatert 6/12-2010

  Odfjell Drilling Fagforening har i tiden etter at MOC ble gjennomført hatt uformelle samtaler og møter med bedriften ang planer for outsorcing av sykepleiere i Odfjell.Møter som har vært konstruktive og utfordrende for oss.

  Vi er nå enig om at vi stopper prosessen ang outsourcing og jeg vil berømme bedriften for godt samarbeid og ett resultat som er helt i tråd med våres syn i denne saken.

  Samtidig har grupper av andre ansatte ytret sin bekymring for at bedriften også ville se på muligheten for å leie inn her.

  Her har vi lovet å tydelig kommunisere ut til våre medlemmer at det overhodet ikke finnes slike planer for Offshoreansatte Odfjell for tiden, noe vi selvfølgelig er fornøyd med å få 100% avklart.

  Harald Hereid/Leder avd 171

  Tidligere Inlegg om denne saken

  Les mer
 298. Enighet om omtvistede kurs.

  Oppdatert 21.01.2011.

  Vi har som tidligere varslet hatt tvistemøte om følgende kurs:

  • Kurs i Kjemikaliedykk
  • Apos Kurs i materialhåndtering av last til hav.

  De omtvistede kursene vi skrev uenighetsprotokoll på er for vår del løst på en tilfredstillende måte, og vedlagt følger signert protokoll.

  Harald Hereid/Leder avd 171. 

  Les mer
 299. Ny stillingsmatrise skal forhandles i mellomoppgjøret 2011

  Vi har fått en del henvendelser allerede angående hva som skjer til neste år med ny stillingsmatrise og hvem vi prioriterer til å få opprykk. Og jeg kan med hånden på hjertet si jeg er glad det ikke er jeg personlig som skal bestemme og prioritere dette........:o)

  Les mer
 300. Allmøte i Bergen 29. oktober 2010

  Tapet i Deepsea Atlantic saken velter ikke Odfjell Drilling

  Les mer
 301. Dom avsagt - Odfjell Drilling mot Statoil

  Odfjell Drilling mottok dommen i Deepsea Atlantic saken i går ettermiddag. Selskapet har ikke vunnet frem i søksmålet mot Statoil. Vi er selvsagt skuffet og vil nå sette oss grundig inn i dommen sammen med våre advokater for å vurdere hva vi gjør videre, sier konsernsjef Simen Lieungh.

  Les mer
 302. Nå er det åpnet for fadderskap!

  Du har nå sjansen til å bli fadder til et barn i vår SOS-barneby på Filippinene og bidra til at barna går en lys fremtid i møte. Hittil har vi fått 13 Odfjell Drilling faddere i barnebyen. (hentet fra inet)

  Les mer
 303. Bernt Hindenes ny tillitsvalgt på Songa Trym.

  Bernt Hindenes er i dag valgt som plasstillitsvalgt Crew 2 på Songa Trym.

  Odfjell Drilling Fagforening ønsker han lykke til og ser frem til ett godt og fruktbart samarbeid i fremtiden!!

  Harald Hereid/Leder IE avd 171.

  Les mer
 304. Utvidet Advokatforsikring i Medlemskapet!!

  IndustriEnergi,s medlemmer har nå fått utvidet dekningen i advokatforsikringen men prisen er uendret, Har du råd å la vær??

  Les mer
 305. Deep Sea Stavanger med kontrakt for BP. 

  Odfjell Drilling har sikret seg kontrakt med Deep Sea Stavanger for BP i Angola.

  Les mer
 306. Odfjell Drilling Fagforening har tegnet fadderskap for 20 barn på vegne av sine medlemmer.

  På foreningens årsmøte i mars 2010 ble det vedtatt å støtte ett konkret bistandsprosjekt i tråd med handlingsplanen. Nå har vi funnet et prosjekt som vi ønsker å støtte.

  Les mer
 307. Industri Energi har avholdt sitt aller første ordinære landsmøte

  Landsmøtet er forbundets høyeste organ, og avholdes hvert fjerde år. Mellom landsmøteperiodene er det forbundsstyret / landsstyret som er det høyeste organ. Det var nærmere 300 delegater fra hele landet som deltok på landsmøtet samt flere nasjonale og internasjonale gjester. Flere av oss som deltok fra avd.171 var på landsmøtet for første gang.

  Les mer
 308. Administrasjonen vil ha begrenset tilgjengelighet i uke 41, grunnet IndustriEnergi sitt landsmøte.

  I perioden 11-15. oktober, vil vi være i Folkets Hus i Oslo på forbundets landsmøte, sammen med 500 andre deltakere

  Les mer
 309. Uenighetsprotokoll pålagte kurs.

  Odfjell Drilling Fagforening avd 171 har i lang tid hevdet at en rekke kurs er å anse som pålagt.

  Les mer
 310. Forsikringsmythbuster i SAFE.

  SAFE har i sommer hatt noen innlegg ang forikringer man som medlem kan tegne i Gjensidige på eget initiativ.

  Les mer
 311. Forhandlingsmøte med bedriften.

  Vi hadde i går forhandlingmøte med bedriften ang. preskiftmøter og det vi oppfatter som pålagte kurs.

  Les mer
 312. Avklaring PC-Baserte kurs.

  I tariffoppgjøret 2010 mellom IndustriEnergi og Norges Rederiforbund ble det tatt inn en tekst som påla bedriftene å bli enig om nomert tid samt kompensasjon for slike kurs sammen med lokal fagforening.

  Les mer
 313. Fordelsgave til alle våre medlemmer!

  Oppdatert 4/12-2010

  Jakkene er nå endelig ankommet!!

  For de som jobber på sandsli samt de som har utreise i bergen bes komme opp på fagforeningskontoret 2. etasje gamlebygget og kvittere ut jakke.

  Administrrasjonen.

  Det er medlemmene som utgjør Odfjell Drilling Fagforening. Uten  medlemmer, ingen fagforening, og derfor gjør vi vårt beste for å bedre medlemmenes hverdag. 
  Først og fremst ved å bedre lønn- og arbeidsforhold, men i tillegg vil vi gjerne også gi den enkelte en liten oppmundtring i ny og ne.

  Les mer
 314. De permitterte tilbake på full lønn!

  Odfjell Drilling Fagforening har i dag hatt en dialog med bedriften angående de av våre medarbeidere som fremdeles er permittert.
  Grunnlaget for møtet var Deepsea Atlantic som nå er under oppbemanning, og etter sterkt press fra foreningen ble det enighet om å ta de permitterte inn igjen på full lønn fra 1.oktober.

  Da kan vi endelig ønske alle de permitterte tilbake på jobb!

  Les mer
 315. Nei til politisk pengestøtte

  Odfjell Drilling Fagforening stiller seg bak kravet, og vil på IE sitt landsmøte i høst stille med 11 deltakere som vil være med å forankre dette. 
  Følgende er klippet fra Fagbladet Industri Energi:
  Industri Energi er et fritt og uavhengig LO-forbund, slår forbundsleder Leif Sande fast foran forbundets første ordinære landsmøte. En fersk spørreundersøkelse viser et solid flertall mot å bevilge penger til politiske partier.

  Les mer
 316. Uenighetsprotokoll - Ventetid verkstedsopphold

  Oppdatert 28/10-2010

  IndustriEnergi har nå oversendt tvist i nedenstående sak som også omhandler tvisten vi har sendt inn og som kan leses nederst på siden..Tre runder i rettssystemet i samme sak må sies å være ganske sterkt!!

  Link til IE sine sider om saken:

  http://www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?ArtId=21146

  Odfjell Drilling Fagforening har tvistet bedriftens tolkning av en arbeidsrettsdom fra 12.mai 2009 hvor arbeidsretten i dommen ga IE medhold i følgende påstand:

  Les mer
 317. Særavtaler for OWS Verksted samt Casing Offshore er nå ferdig forhandlet.

  Vi har nå i en peride forhandlet ny særavtale for verkstedsansatte ink Deep Sea Mooring og Særavtale Offshore Casing.

  Les mer
 318. Foreningen støtter opp om det enestående arbeidet til "Children at risk foundation i Brasil"

  Kolibriredet - Children at risk foundation arbeid i Brasil (Charf)
  CARFs arbeid er basert på nærhet, åpenhet, fellesskap og omsorg for den enkelte…
  Som for de fleste land i Sør-Amerika, er den ufattelige fattigdommen i Brasil den grunnleggende årsak til problemene landet står overfor. Ikke noe annet sted i verden er forskjellene mellom fattige og rike større enn i Brasil. Årsakene er mange og vanskelig å beskrive, for problemet er sammensatt av både politiske, sosiale og økonomiske årsaker.

  Les mer
 319. Ventetid ved Verkstedopphold Deep Sea Bergen

  Vi er blitt informert om at info er gått ut til Deep Sea Bergen om at ventetid for forlenget oppholdsperiode ikke vil bli utbetalt siden alle som jobber overtid skal innlosjeres i land (Brakker)

  Les mer
 320. Stillingsoppsigelser for dekksbas i plattformboring.

  Det har vært drøftelser rundt stillingsoppsigelser for dekksbas i plattformboring i to møter denne uken.

  Les mer
 321. Simen Lieungh ny konserndirektør i Odfjell

  Vi har på allmøte i dag blitt informert om at Ketil Lenning vil overrekke stafettpinnen til Simen Lieungh som ny konserndirektør for Odfjell Drilling

  Les mer
 322. Her en gladmelding til drillere i Odfjell

  Ved en gjennomgang av de tillegg bedriften gir sine ansatte, har Odfjell Drilling Fagforening registrert at på enkelte rigger / plattformer blir ikke borer kompensert med "mudtillegg" når oljebasert boreslam er i bruk. Dette har foreningen nå tatt opp med bedriften og lik praksis vil bli innført på samtlige installasjoner, d.v.s borer skal ha boreslamtillegg på lik linje med tariffert personell.
  Det må gjøres oppmerksom på at dette ikke er en tariff festet rett, men en praksis som bedriften har stadfestet i sine "Personaladministrative retningslinjer".
  Da regner vi med at uoverstemmelser om dette ikke lenger blir et tema.

  Les mer
 323. Odfjell Drilling Fagforening - Diskusjonsforum

  Administrasjonen har som nevnt i tidligere artikkel planlagt et nytt tilbud for våre medlemmer, et diskusjonsforum hvor medlemmene aktivt kan delta med innlegg, spørsmål man ønsker svar på, diskusoner etc.
  Dette er nå på plass og klar til å tas i bruk.
  Vi håper dette tilbudet vil bli godt mottatt og brukt aktivt av våre medlemmer.
  For å få litt mer info kan det være nyttig å lese tidligere artikkel om emnet.

  Her er direkte link til Forumet.

  Les mer
 324. Lønnsregulering individuelt avlønnede Offshore i gang

  Vi har i dag startet forhandlingene for individuelt avlønnede Offshore i ODM A/S og DSM A/S og prinsipper rundt årets regulering.

  Les mer
 325. En ny og spennende medlemsfordel er under arbeid.
  Odfjell Drilling Fagforening avd. 171 etablerer diskusjonsforum.

  Administrasjonen i avd.171 arbeider hardt med å hele tiden utvikle vårt organisasjonsarbeid med både å være innovative og fremtidsrettet i forhold til hva medlemmene vil ha og dermed etterspør. Samtidig vil vi også at medlemmene deltar aktivt med sine innspill slik at vi kan sikre demokratiet i foreningen.

  Les mer
 326. Industri Energi ungdom Glen Bjørheim leder an i demostrasjon i Mexico City og støtter meksikanske arbeidere!

  Glen Bjørheim leder av ungdomsutvalget i Odfjell Drilling Fagforening, deltar på global ungdomskonferanse i Mexico City. Vi legger ut info om denne konferansen og så vil Glen supplere med mere informasjon om sine opplevelser når han er tilbake i Norge.

  Les mer
 327. Er du ung i Odfjell, bli med på ungdomskonferanse!

  "Industri Energi is raising Hell !". Årets ungdomskonferanse i Hell.
  22-24-oktober, Rica Hotell, Hell ( Nær Trondheim), alle unge medlemmer i i Industri Energi kan delta. Bli med da vel !

  Les mer
 328. Lønnsforhandlingene innen NR / IE - avtalen - Spesifisering / oppklaring av oppnådd resultat

  Diverse tilbakemeldinger tyder på at det har vært en del misforståelser og urettmessige versjoner av resultatet i årets lønnsforhandlinger. Noe av misforståelsene ligger i det å forstå forskjellene mellom NR avtalen (flyteriggavtalen) og OLF avtalen.
  Forhåpentligvis kan vedlagte tekst klippet fra IE sine hjemmesider hjelpe til med å rydde av veien de forskjellige mistolkninger som har oppstått.

  Les mer
 329. En liten gla nyhet i disse ferietider -
  Tilpasning av sjømanns- og fiskerpensjon

  Midlertidig tilpasning av sjømanns- og fiskerpensjon.
  Arbeidsdepartementet sender i dag på høring forslag til midlertidige tilpasninger i tidligpensjonsordningene for sjømenn og fiskere til ny fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 1. januar 2011.

  Les mer
 330. Ferie leilighet i Spania

  I disse ferietider vil vi minne om hvilke muligheter medlemmene av Industri Energi har . Blant annet kan dere leie dere en ferieleilighet i Spania . medlemsfordel

  Les mer
 331. Ny tillitsvalgt på Heidrun crew B4

  Kjetil Karlsen er nyvalgt tillitsvalgt etter at mangeårig tillitsvalgt Kristian Fremstad ønsket avløsning. Administrasjonen takker Kristian for innsatsen og ønsker Kjetil lykke til med nye utfordringer .

  Les mer
 332. Sterkeste medlemsvekst i klubbens historie!!

  Odfjell Drilling Fagforening avd 171 IndustriEnergi har i Juni måned foreløpig 34 innmeldinger til klubben, dette er den sterkeste vekst noensinne hos oss.

  Les mer
 333. Enighet i meklingen mellom Safe og NR

  Det ble i dag oppnådd enighet under meklingen mellom Safe og NR og Forbundsekretær Jørn Erik Bøe i IndustriEnergi kommenterer.

  Les mer
 334. Ophir Energy plc har valgt Deepsea Stavanger til dypvannsboring i Tanzania

  PRESSEMELDING 25. JUNI 2010 - KONTRAKT
  Ophir Energy plc har valgt Deepsea Stavanger til dypvannsboring i Tanzania
  Den nye ultra-dypvanns boreriggen til Odfjell Drilling «Deepsea Stavanger» blir den første riggen på dypt vann i Tanzania når den starter boring for Ophir Energy i august.

  Les mer
 335. Lønnsoppgjør i havn for landansatte i Odfjell  

  Det ble i dag oppnådd enighet i den lokale lønnsforhandlingen for landansatte i Odfjell Drilling og Odfjell Drilling Technology.

  Les mer
 336. Systemsvikt 2 i Safe??

  Det er med stor beklagelse at Safe igjen desinformerer på sine hjemmesider og fortsatt ikke har lest tariffavtalen vi går på.

  Les mer
 337. Ny tillitsvalgt Snorre A

  Administrasjonen i Odfjell Drilling fagforening avd.171 vil ønske
  Arild Rønningen lykke til i sitt nye verv som tillitsvalgt på Snorre A crew 6.

  Les mer
 338. Deep Sea Bergen tatt ut i mulig streik

  Safe har i dag kunngjort at Deep Sea Bergen vil bli tatt ut i en eventuell streik fra 24.Juni kl 2400

  Les mer
 339. Ny tillitsvalgt på DSA

  Administrasjonen i Odfjell Drilling fagforening avd.171 vil ønske
  Hans Arne Ekerhovd lykke til i sitt nye verv som tillitsvalgt på DSA.  
  Hans Arne har fra tidligere lang erfaring som tillitsvalgt i Industri Energi. . Denne erfaringen kan komme til god nytte som nyvalgt tillitsvalgt på crewet hans som er D4 .Vi ønsker Hans Arne lykke til i vervet.

  Les mer
 340. Systemsvikt hos SAFE ??

  Det har tydeligvis falt Safe i Odfjell tungt for brystet at IndustriEnergi nå har fått Renholdsoperatør og BVO med fagbrev opp i gruppe B på OLF sin matrise.

  Les mer
 341. Enighet i OLF hovedoppgjøret

  Det ble i natt enighet i meklingen mellom Industri Energi og OLF
  Resultatet av meklingen ..

  Les mer
 342. Protokoll ifm varslet plassoppsigelse for Safe sine medlemmer

  Det er i dag avholdt møte og en enighet om Protokoll mellom de tillitsvalgte og bedriften i følge med Safe sin varslede plassoppsigelse for sine medlemmer på Overenskomsten for flyttbare og permanent plasserte innretninger på Norsk Sokkel

  Les mer
 343. Endringer i foreningens styre etter 1.juni 2010

  Odfjell Drilling Fagforening avd.171 avholdt styremøte 1.juni 2010. Her ble blant annet de mangeårige styrerepresentantene Lars Brath og Geir Bjarte Mellingen, som arbeider på henholdsvis Ekofisk X og
  K, takket for arbeidet de har lagt ned for foreningen og dets medlemmer over flere år. Vi benytter anledningen til å ønske dem riktig lykke til i Seawell. Vi håper de begge fortsetter sitt foreningsarbeid for stadig å vedlikeholde og bedre Industri Energi medlemmenes lønns og arbeidsvilkår også i Seawell.

  Les mer
 344. "Flyteriggoppgjøret" vel i havn

  Flyteriggoppgjøret for flyttbare offshoreinnretninger er i havn og sikrer full lønn under foreldrepermisjon, et generelt tillegg på 2,75 prosent og en historisk økning av nattillegget med 15 prosent.

  Les mer
 345. Forhandlingene på "Flyteriggavtalen" pågår fortsatt

  Forhandlingene for medlemmene på flyttbare og faste offshoreinnretninger mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) hadde frist til i dag 27.mai kl 1600 for å komme frem til et resultat som begge parter kan godta.
  De er ennå ikke kommet til enighet og forhandlingene pågår fortsatt.

  Les mer
 346. Lønnsforhandlingene for flyt- og faste installasjoner startet tirsdag 25.mai

  Lønnsforhandlingene mellom NR og Industri Energi startet tirsdag 25.mai 
  kl 1200 og fortsatte i dag kl 0900. Det er ennå ikke klart hvilken krav / motkrav som blir fremsatt, men vi vil her på siden forsøke å komme med oppdaterte nyheter så snart som mulig. Mer utfyllende informasjon med linker til forskjellige oppgjør og relaterte artikler finnes på IE sine sider.
  De kan finnes ved bl.a. å følge linken under.

  Les mer
 347. Støtte til de streikende i AMF

  Torsdag 20. mai ble 1510 ansatte i renholdsbransjen tatt ut i streik, etter at forhandlingene mellom Arbeidsmandsforbundet og NHO Service brøt sammen onsdag kveld.
  Industri Energi avd .171 ønsker å vise solidaritet med og støtte til våre streikende fagforeningskamerater ved TOMA Renhold som har sin daglige arbeidsplass i Odfjell Drilling på Sandsli. Det er renholderne som holder arbeidsplassene og fellesarealene våre rene og fine, og sørger for at vi alle får bedre helse og trivsel.

  Les mer
 348. Info til våre medlemmer på Ekofisk

  Odfjell Drilling Fagforening vil med dette takke alle våre trofaste medlemmer som nå blir overført til IE i Seawell for meget godt samarbeid i årene som har gått. Vi har i disse år hatt god oppslutning på Ekofisk, og det er ikke med lett hjerte vi ser at det nå må overføres svært mange medlemmer.
  Når det er sagt vil dere som blir overført til Seawell bli møtt av en oppegående klubb som vil ivareta deres interesser på en god måte.
  Jeg vil også nevne at de har en egen avdeling for individuelt avlønnede som jeg vet jobber meget godt.

  Les mer
 349. Brudd i Oljeservice

  Det ble i dag brudd i forhandlingene mellom Industri Energi og Oljeindustriens landsforening (OLF).
  - Arbeidsgiverne har ikke kommet oss i møte på våre viktigste krav, sier forbundsleder Leif Sande.

  Les mer
 350. Ny tillitsvalgt Songa Trym

  Stein Frode Ekreskar er valgt som ny tillitsvalgt for crew 5 på Songa Trym.
  Administrasjonen i Odfjell Drilling fagforening avd.171 ønsker Stein Frode lykke til i hans nye verv, han vil representere Industri Energi sine medlemmer på sitt skift. Stein Frode er også Hovedverneombud på ST, en erfaring som nok vil komme til nytte i hans nye verv som tillitsvalgt.
  Vi ønsker ham lykke til.

  Les mer
 351. Suppleringsvalg til foreningsstyret

  I forbindelse med at Seawell overtar Ekofisk kontrakten, vil to av Odfjell Drilling Fagforening sine nåværende styremedlemmer bli overført til Seawell. I den forbindelse skal styret supplere styremedlemmer for resten av deres periode.

  Les mer
 352. Brudd i offshoreoppgjøret OLF / IE

  Det ble ikke enighet mellom OLF og IE under forhandlingene for Borebedriftsavtalen som startet tidligere i denne uken. Partene brøt og vil etter innkallelse møtes til mekling i Oslo. 
  Oljeserviceavtalen er også under forhandling. Denne er ikke brutt, men partene trenger en tenkepause og møtes igjen i uke 20.
  Følg linken under for mer info.

  Les mer
 353. Info til alle mannskaper som omfattes av virksomhetsoverdragelse til Seawell

  Her er en del praktiske opplysninger fra ledelsen i Odfjell om avsluttende timelister, reiseregninger og feriepenger. Samme informasjon vil også gå til oppslag offshore. 

  Les mer
 354. Pensjon - Info om ny pensjonsordning

  Fra 01.01.2011 trer den nye pensjonsreformen i kraft, og personer som har fylt 62 år får dermed mulighet til å ta ut pensjon, Pensjonen kan hvis ønskelig tas ut gradert og kombineres med fortsatt arbeidsinntekt.
  Vedlagte link viser til en god presentasjon fra NAV.

  Les mer
 355. Info om årets Flyteriggoppgjør

  Flyteriggoppgjøret nærmer seg, og forhandlingene starter 25.mai og fortsetter den 26nde med ekstradag 27.mai.
  Kravene ble oversendt i går 27.april.

  Les mer
 356. Informasjon om tidligere varslet nedbemanning i selskapet

  Vi har i dag hatt møte med bedriften ångående bemanningsituasjonen i selskapet. Etter lengre tids tett dialog med bedriften, er med stor glede vi nå har blitt enige om at det ikke blir iverksatt oppsigelser eller ytterlige permitteringer.

  Les mer
 357. Info om virksomhetsoverdragelse Ekofisk

  Grunnet ConocoPhillips sin uventede varsling av borestans på Eldfisk A har dette medført en ny situasjon med ganske hektisk møtevirksomhet der det er blitt nødvendig å se på allerede permittert personell i et nytt lys.

  Les mer
 358. Forhandling av Særavtaler - Innsendelse av krav

  Odfjell Drilling Fagforening IE forhandler fire Særavtaler med bedriften.
  Dette er Landansatte i Odfjell Drilling, Verkstedsansatte i Odfjell Casing Service, Offshoreansatte Casingoperatører i Odfjell Casing Service og Kompetansepoolansatte i ODM A/S.

  Les mer
 359. Avsluttende møte ang. nedbemanning Eldfisk A

  I forbindelse med nedbemanningen på Eldfisk A ble det i går avholdt møte mellom bedriftens ledelse og de involverte fagforeninger for endelig å fastslå hvem som dessverre blir oppsagt.

  Les mer
 360. Siste angående nedbemanning Eldfisk A

  Foreningen har i går og i dag hatt møter med bedriften for gjennomgang av alle ansiennitetslister vedrørende nedstenging av Eldfisk A.
  Vi er ennå ikke helt ferdige, men føler at vi nesten er i mål med hvem som dessverre må gå den tunge vei.  Fortsatt ser vi på flere muligheter for om mulig å redusere antall oppsigelser, og vil i løpet av helgen foreta en grundig gjennomgang av listene før et nytt avklarende møte med bedriften på mandag.  
  Vi har fått opplyst at bemanning på Eldfisk A under borestoppen blir på totalt 15 personer. Hvem dette gjelder er for øyeblikket ikke avklart.
  Dersom spørsmål, ta gjerne kontakt. Ny info vil komme på mandag.

  Les mer
 361. Usikker på pensjon?

  Vi vet ikke om du blir så mye klokere av denne presentasjonen, men dette er vel en av de bedre vi har kunnet oppdrive i disse tider hvor vi daglig overveldes av informasjon om akkurat dette tema. Her er mange gode eksempler for dem som kommer inn under gammel og ny ordning. Vi håper denne informasjonen vil være til hjelp for deg som er i denne situasjonen og lurer på hva du skal gjøre.

  Les mer
 362. Møte ifm nedbemanning på Eldfisk A

  Det har i dag vært møte mellom ledelsen i selskapet og fagforeningene om hvilken kriterier som skal danne grunnlaget for nedbemanning (oppsigelser)og omplassering av personell, grunnet ConocoPhillips sin varslede borestans på Eldfisk A. Protokoll følger vedlagt.
  Et nytt møte vil bli holdt på førstkommende torsdag der utvelgelse av berørt personell vil bli hovedtema.
  Ny info vil bli utlagt på våre sider så snart vi får dem i hende.

  Les mer
 363. Møte ifm Borestans Eldfisk Alfa

  Vi har I dag hatt møte ifm at COPNO plutselig varslet borestans på Eldfisk A fra 10.Mai.

  Les mer
 364. Industri Energi vurderer anke

  Industri Energi vurderer nå anke etter at forbundet tapte saken om virksomhetsoverdragelse for 41 kranførerne i Odfjell Drilling og KCA mot Statoil i Stavanger tingrett. Domsslutningen lyder på at Statoil frifinnes.

  Les mer
 365. Lokal vervekampanje !

  Odfjell Drilling Fagforening har besluttet å sette i gang en tidsbegrenset vervekampanje som i første omgang vil gjelde frem til 1/7-2010.
  Både den som verver og den som melder seg inn som medlem vil bli premiert. 
  Disse vervepremiene kommer selvfølgelig som et tillegg til forbundets egne flotte vervepremier.
  Les mer om kampanjen ved å følge vedlagte link.

  Les mer
 366. Borestans Eldfisk A

  Vi har I dag fått den meget kjedelige nyheten om at ConocoPhillips har meddelt bedriften at det vil bli borestans på Eldfisk Alfa fra 11.Mai.
  Dette vil påvirke prosessen vi har hatt med overføring av personell til Seawell den 1/7-2010.

  Les mer
 367. Odfjell Drilling Fagforeningen har avholdt sin årsmøtesamling

  Odfjell Drilling Fagforening - IE avd. 171 holdt sitt årsmøte den 9.mars 2010, De to påfølgende dager ble det også avholdt henholdsvis tariffkonferanse og tillitsvalgtkonferanse.

  Les mer
 368. Odfjell Drilling Fagforening avholder sitt årsmøte
  9-11.mars

  I den anledning vil foreningskontoret være stengt i samme tidsrom.
  Kontoret vil igjen være bemannet fra 12.mars kl 0800.

  Les mer
 369. Rekordstor oppslutning

  Det er rekordstor oppslutning av tillitsvalgte som har har meldt seg på avd.171 sitt årsmøte, tariff- og tillitsvalgtkonferanse som går av stabelen på Hotel Neptun 9-11.mars.

  Les mer
 370. Utdanningsstipend blir fast ordning

  Alle medlemmer i IE som har 6 måneders medlemskap eller mer får stipend tilsvarende LO sitt utdanningsfond. Dette har tidligere vært en prøveordning, normalt sett krever denne stipendordningen 3 års medlemskap.

  Les mer
 371. Førstemann til møllen !

  Vi er i ferd med å avslutte utsending av allværsjakker som vi i lang tid har sendt ut til medlemmer. I den anledning har vi en del ukurrante størrelse som vi gir bort til medlemmer etter først til mølla prinsippet.

  Les mer
 372. Info til de av våre medlemmer som er permitterte

  Odfjell Drilling Fagforening IE har I dag hatt diverse telefonmøter for å se på muligheter for å sysselsette permittert personell.

  Les mer
 373. Vil du være med i ungdomsutvalget?

  I mars 2009 Startet vi opp ett ungdomsutvalg i Odfjell drilling fagforening.
  Formålet til ungdomsutvalget er å jobbe for lærlingers og ungemedarbeideres rettigheter, utdanningsmuligheter og trivsel i firmaet.
  Vi trenger gode tillitsvalgte også i fremtiden, og ønsker derfor å engasjere IE medlemmer under 30 år.

  Les mer
 374. Permitteringer - Siste oppdatering

  Vi har i dag vært i møte med bedriften for å se på de muligheter som foreligger for å sysselsette flest mulig av de som står i fare for å bli permittert.  

  Les mer
 375. Fagforeningene i Odfjell Drilling og Statoil maner Statoil til fornuft

  Den Odfjell eide riggen Deepsea Atlantic har en langtids kontrakt med Statoil, men ligger nå uten rate til kai på CCB grunnet noen tekniske problemer. Dette medfører permittering av et betydelig antall medarbeidere.
  I et felles brev fra de respektive fagforeninger ber de Statoil komme med en fornuftig løsning som sikrer riggen rate og de ansatte arbeid.
  Her link til artikkel i IE-aktuelt:

  Les mer
 376. Oppdatert - Permitteringsvarsel i Odfjell

  Da gikk det som noen av oss fryktet, det blir permitteringer. Grunnet den vanskelige situasjonen DSA er havnet i, ser bedriften ingen annen utvei enn å permittere de ansatte som ikke lar seg sysselsette. Permitteringsperioden er beregnet til å bli mer enn 12 uker, og det blir derfor permitteringer etter bedriftsansiennitet.

  Les mer
 377. Ekofisk kontrakten - Informasjonspakke til hver enkelt som arbeider på Ekofisk

  Odfjell Drilling og Seawell har kommet til enighet om retningslinjer for overdragelse av kontrakten. Som nevnt  i tidligere info vil Seawell ivareta alt personell både offshore og på land. Det var imidlertid ikke tatt noen avgjørelse med hensyn til Flaggavdelingen, Dette er nå også i orden og Seawell vil ivareta også disse. 
  Det vil bli sendt ut en informasjonspakke til de ansatte som arbeider opp mot Ekofisk kontrakten.

  Les mer
 378. Kranførersaken - Ankesaken starter Mandag.

  Oppdatert 24/6-2011

  Mandag 27/6-2011 Starter ankesaken for kranførerne på Grane og Visund.

  Undertegnede samt en kranfører fra Visund og Grane stiller som hhhv Part og vitner i saken, saken forventes å være ferdig Torsdag 30/6-2011. Vi vil komme tilbake med mer info senest når dom foreligger.

  Harald Hereid/Leder avd 171.

  9/2-2010

  I dag startet rettsaken der 47 kranførere har saksøkt Statoil og krever jobb som kranfører. Fra Odfjell Drilling Fagforening stiller Leder Harald Hereid og kranførerne Jens Rune Bjordal og Ernst Larsen.
  De representerer våre kranførere fra Grane og Visund som er involvert i saken, totalt 9 fra vår forening.
  Les om rettsakens første dag her:
  http://www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?CatId=2&ArtId=20652

  Les mer
 379. Siste om Ekofisk kontrakten

  Odfjell Drilling og Seawell hadde torsdag et møte for å komme frem til bedriftenes forventede personalbehov frem mot overtakelsestidspunktet
  1.juli 2010.

  Les mer
 380. Ekofisk kontrakten -
  Møte mellom Odfjell Drilling og Seawell

  Mandag 25. Januar 2010 ble det gjennomført et informasjon og drøftingsmøte mellom fagforeningene i Odfjell Drilling og Seawell og personalledelsen i de respektive selskaper.

  Les mer
 381. Valg av styremedlemmer til
  Odfjell Drilling Fagforening

  Under årsmøtet i Odfjell Drilling Fagforening den 9.mars skal det også være valg av styremedlemmer.
  Under følger liste over hvem som er på valg.

  Les mer
 382. Vi minner om årsmøte, tariff- og tillitsvalgtkonferanse

  Det ble forrige mandag informert om vårt kommende årsmøte, tariff- og tillitsvalgtkonferanse som går av stabelen 9 til 11.mars 2010.
  Det var der satt en dato for både påmelding og innsendelse av forslag til tariffkonferansen såvel som til årsmøtet.
  Siste dato for innsending av forslag er helgen den 14.februar. Da det så langt har vært liten respons vil igjen oppfordre tillitsvalgte om å melde seg på, og likeledes når det gjelder innsendelse av forslag til tariffkonferansen oppfordre våre medlemmer til å sende inn forslag.

  Les mer
 383. Møte mellom Odfjell Drilling og Seawell  angående 
  Ekofisk kontrakten

  Som nevnt i tidligere artikkel var bedriften i går i møte med Seawell for avklare deres syn på kontraktsoverdragelsen, og å sammen bli enig om den videre gang i prosessen. Det er på det rene at både Seawell og Odfjell er av den fellles oppfatning at dette skal behandles som en virksomhetsoverdragelse.
  Bedriftene har i den anledning sendt ut et felles informasjonsskriv.
  Følg linken under.

  Les mer
 384. Siste Informasjon om Ekofisk kontrakten

  Vi har i dag vært i kontakt med bedriften som tidligere i dag var i møte med Seawell.

  Les mer
 385. Siste info - Informasjonsflyt ang. Ekofisk kontrakten

  Bedriften var tidligere i dag i møte med Seawell, og alt tyder på at Odfjell Drilling og Seawell er innstilt på å samarbeide i forbindelse med konraktsoverdragelsen. De vil snarlig komme ut med informasjon til alle sine ansatte. Så snart dette foreligger vil vi oppdatere hjemmesiden.

  Les mer
 386. Møte med utenriksministeren 

  Representanter fra Odfjell Drilling Fagforening deltok mandag denne uken i et møte med utenriksminister Jonas Gahr Støre på Sola utenfor Stavanger. Møte var i forbindelse med at Industri Energi skal søke om offentlige midler til et prosjekt som skal se på HMS og arbeidsmiljø i arktiske strøk. Prosjektet skal skje i samarbeid med den russiske oljefagforeningen Rogwu.

  Les mer
 387. Møte med bedriften ang. Ekofisk kontrakten

  Vi har i dag hatt møte med bedriften ang. tap av Ekofisk kontrakten med virkning fra 1/7-2010. Bedriften meddelte at de selvfølgelig er opptatt av at denne prosessen blir så ryddig som mulig, og derfor er det besluttet å nedsette et arbeidsutvalg bestående av representanter fra bedriften og de tillitsvalgte. Disse skal ha ukentlige møter fremover.

  Les mer
 388. Oppdatert - Odfjell har mistet Ekofisk kontrakten

  Vi fikk torsdag den kjedelige meldingen om at Odfjell har mistet Ekofisk kontrakten. Kontrakten er tildelt Seawell, og overtakelse er satt til 1.juli. 
  Hvorfor Odfjell ikke nådde frem er usagt. Det vi vet er at hver gang CopCo har hatt ute anbud har de skiftet boreentrepenør, bevisst eller?

  Uansett, det er helt på det rene at dette vil bli regnet som en virksomhetsoverdragelse for alle som jobber offshore på Ekofisk kontrakten. Videre informasjon vil komme etter hvert som vi har de nødvendige møter med bedriften. Det første innledende møtet  er satt til tirsdag kl. 11:00.

  Ut i fra dette regner vi med det vil komme endel informasjon og føringer for hvordan kjøre løpet fremover.
  Hvordan vi skal løse dette til beste for våre medlemmer vil uansett være vår første og største målsetting.

  Les mer
 389. Seniorpolitikk – livsfasepolitikk i Odfjell Drilling

  I forbindelse med lønnsoppgjøret for de landansatte sommeren 2008 ble det fra Odfjell Drilling fagforening framsatt krav om å sette ned et utvalg som skulle se på seniorpolitikken i selskapet. Det ble nedsatt et partssammensatt utvalg som skulle vurdere virkemidler for at arbeidstakere lettere kunne stå i arbeid frem til ordinær pensjonsalder.

  Les mer
 390. Innkalling til årsmøte, tariffkonferanse og tillitsvalgtkonferanse

  Styret i foreningen innkaller til kombinert årsmøte, tariffkonferanse og tillitsvalgtkonferanse og ber medlemmene sende inn forslag på saker som ønskes tatt opp til behandling. Både påmelding og forslag til tarifffkrav såvel som til årsmøtesaker bes innsendt innen 12.februar. 
  Les hele innkallingen via linken under.

  Les mer
 391. Til alle medlemmer offshore og onshore

  Året nærmer seg slutten, om ikke lenge kan vi skrive 2010.
  I den anledning ønsker vi dere alle, både offshore og onshore, en riktig god nyttårshelg. 

  Takk for det gamle og
  godt nytt år !!!

  Les mer
 392. Julekalenderen

  Årets julekalender er ferdig, og det har utmerket seg en deltaker med alle besvarelser riktig.
  Suveren vinner er Gerhard Rostrup, ass.tårnarbeider på Visund.
  I tillegg var det 11 deltakere som hadde 23 besvarelser riktig. Av disse ble det trukket ut en;
  Rune Gullbrå, teknisk sjef Songa Delta

  Vi takker for god deltakelse og gratulerer begge vinnerne så mye.
  Gavekort kommer i posten

  Les mer
 393. Julekalenderen

  De heldige vinnerne av Julekalenderen den 23 og 24.desember ble:

  Egill Jahnsen og Terje Vederhus
  Riktig svar: Henholdsvis kr. 72.881,- og Årsmøtet
  Premier kommer i posten.
  Vi gratulerer !!!

  Les mer
 394. Julekalenderen

  Vinneren av Julekalenderen 22.desember ble:

  Stig-Rune Bjørkelund
  Riktig svar: En gang pr. år. Premien kommer i posten.
  Vi gratulerer !!!

  De neste daglige trekninger samt
  hovedtrekning av 2 vinnere sammenlagt vil bli foretatt i romjulen.
  God Jul og lykke til !

  Les mer
 395. Advokatforsikringen til IE ordner opp

  Id-tyveri øker i omfang. Stjeler noen identiteten din, kan det ta år å rydde opp. Med den nye forsikringsavtalen for Industri Energis medlemmer, tar HELP Forsikring hele jobben for deg.

  Les mer
 396. God Jul til alle våre medlemmer

  Til opplysning vil foreningskontoret være stengt julaften. I romjulen holdes åpent dag 29 og 30, men med redusert bemanning.

  Odfjell Drilling Fagforening vil med dette ønske alle våre medlemmer offshore som onshore en riktig god jul og godt nytt år.

  Les mer
 397. Julekalenderen

  Den heldige vinneren av Julekalenderen 21.desember ble:

  Bjørn Kårdal
  Riktig svar: 4.juli. Premien kommer i posten.
  Vi gratulerer !!!

  Les mer
 398. Ungdomsarbeidet styrkes i ny hovedavtale mellom
  IE og NR

  En ny hovedavtale med rederne styrker verneombudstjenesten og avdelingenes ungdomsarbeid. Krav knyttet til arbeidsforhold for klubbene og de tillitsvalgte ble solidarisk lagt til side for å få til dette løftet.
  - Vi er godt fornøyd med resultatet vi har klart å enes med rederne om, sier leder for NR-forum Robert deVries.

  Les mer.....

  Les mer
 399. Julekalenderen

  De heldige vinnerne av Julekalenderen 18, 19 og 20.desember ble:

  Linda Fyllingsnes, Ole Skogseth og Norvald Taranger
  Riktig svar: 17, Kristiansand og Industri Energi
  Premier kommer i posten.
  Vi gratulerer !!!

  Les mer
 400. Lønnstrekk - Premie ny reiseforsikring

  Som tidligere opplyst skulle premien for ny reiseforsikring vært trukket på desember måned. Dessverre har lønnsavdeling ikke klart å få det med, premien vil i stedet bli trukket på januar lønn.

  Les mer
 401. Kranfunksjonen på Visund og Grane

  Saken er nå berammet i Stavanger Tingrett den 9.febr. 2010.
  Det er satt av 4 dager til saken. 
  Avdelingens leder Harald Hereid vil etter fullmakt møte på vegne av våre kranførere.
  Legger ved noen linker til tidligere artikler om saken.

  Les mer
 402. Advokatforsikringen - Spørsmål og svar

  Er det noe du tviler på når det gjelder advokatforsikringen? 
  Her finner du spørsmål som gir svar på det meste.

  Les mer
 403. Tillitsvalgte på Deepsea Atlantic

  Administrasjonen i Odfjell Drilling fagforening avd.171 vil ønske:
  Svein - Olav Kårdal på crew B1og Sigve Rege Olsen på crew C1 lykke til i sine nye verv. Svein- Olav og Sigve vil representere alle Industri Energis medlemmer på installasjonen.
  Sigve har bakgrunn som hovedtillitsvalgt på DSB og som styrerepresentant i avd.171 fra tidligere. Nyttig erfaring som nå kan komme til god nytte som tillitsvalgt på DSA.
  Vi ønsker dem lykke til i sitt arbeid.

  Les mer
 404. Svar til SAFE ang. deres artikkel om Avd 171
  IE i Odfjell Drilling

  Jeg var sterkt i tvil om jeg skulle svare på innlegget fra Safe da det sjelden kommer noe godt ut av å drive en offentlig polemikk mellom foreninger eller organisasjoner.
  Men det nevnte innlegget har så sterk slagside at jeg føler meg nødt til å komme med noen faktaopplysninger for at våre medlemmer og andre skal få et korrekt bilde de saker som er omtalt.

  Les mer
 405. Siste oppdatering - DSA ut for prøveboring

  Siste møte angående bemanningssituasjonen på DSA var planlagt til fredag 27/11, men ble kansellert p.g.a. at riggen innen rimelig tid skal ut på feltet igjen for prøveboring.
  Det ser dermed ut til at kabalen løser seg.

  Les mer
 406. Møte i fm at DSA ligger til Kai

  Vi har hatt møter med bedriften i går 24 og i dag 25/11 ang situasjonen med at DSA er tatt til land, og at man derved får en del overflødig personell.

  Les mer
 407. Julekalender med fine premier

  Foreningen legger i år ut en julekalender som alle ansatte i bedriften kan være med på, forhåpentligvis som et hyggelig innspill i juletiden. Oppstart som vanlig tirsdag 1.des. og for hver ny dato frem til 24.desember skal det  åpnes en luke. Bakom hver luke er det et spørsmål som må besvares, og blandt de daglige svar trekkes det ut en vinner som får tilsendt en premie i form av en t-skjorte, caps e.l. 
  Etter endt konkurranse vil de 2 beste besvarelsene samlet sett bli premiert med hver sin gavesjekk. Det er derfor viktig for deltakerne å besvare helst samtlige spørsmål.
  Er det flere med "full pott" blir det avgjort ved loddtrekning. Premiering vil bli foretatt like over nyttår.

  Lykke til !!!

  Les mer
 408. SAFE UTE MED LØGN - IGJEN !!!!!

  Som leder for Odfjell Drilling Fagforening avd 0171 har jeg hatt en policy med å ikke snakke negativt eller spre usannheter om konkurrerende forbund internt i bedriften da vi alle faktisk er kollegaer.

  Les mer
 409. Etter suksessen med ungdomskonferansen skal Industri Energi arrangere basiskurs for ungdom i Stavanger 7. Desember.

  Kurset er en veldig fin innføring i arbeidstakeres rettigheter og gir en god innsikt i arbeidsmiljøloven.
  Ommund Stokka har også ett kjempebra foredrag om arbeiderbevegelsens historie.
  Dette er absolutt verdt å få med seg!
  I tillegg er det en kjempefin mulighet til å treffe igjenn folk fra konferansen i Hell.
  Les mer og meld deg på konferansen via denne linken.

  Les mer
 410. Vellykket gjennomføring av ALT-Lederkonferansen

  ALT (administrativt, ledende og teknisk personell) områdets tredje lederkonferanse gikk av stabelen på Thon Hotel Bergen Airport 12-13.november 2009, og for første gang var Odfjell Drilling Fagforening representert.

  Les mer
 411. Odfjell ungdommer deltok på Industri Energi sin store ungdomskonferanse  utenfor Trondheim

  Helgen 23-25.oktober var det 6 IE-ungdommer fra Odfjell som deltok på forbundets største og mest populære Ungdoms arrangement på Hell utenfor Trondheim. Ungdomskonferansen hadde i år totalt 170 deltakere, hvorav 20 var gjester i fra andre forbund og organisasjoner.

  Referatet kan leses her.....

  Les mer
 412. Ukeslutt - Uke 45 Rusproblematikk

  Denne uken deltok undertegnede og Organisasjonssækretær Eva Karin Pedersen på Norsk Narkotikapolitiforening sitt foredrag som bedriften hadde tatt initiativ til for å sette søkelys på rusproblematikk.
  Vi har laget ett referat som vi ønsker å dele med våres medlemmer og håper det er nyttig lesning for mange av oss .
  Faktisk er det vel slik at ”alle” kjenner noen som har rusproblem i en eller annen form enten i familie, omgangskrets eller arbeidskollegaer.
  Videre ønsker vi å følge opp dette temaet og om vi håndterer rusproblematikk godt nok i egen bedrift.
  Vedlagt egen link til referatet.

  Les mer
 413. Nytt tilbud på reiseforsikring

  Foreningen har lenge vært av den mening at vårt reiseforsikringstilbud til våre medlemmer ikke er optimal. Vi har derfor fremforhandlet en ny kollektiv reiseforsikring med Sparebank1, som vi betegner som meget gunstig.

  Les mer
 414. Forslag / innspill til Hovedavtaleforhandlingene

  Hovedavtaleforhandlingene mellom Norges Rederiforbund på den ene side og LO og Industri Energi på den annen side går snart av stabelen.
  I denne forbindelse ønsker foreningen å få inn forslag til krav samt forslag til forbedring av ordlyd som kan bedre punktene i Hovedavtalen. Hovedavtalen er annen del av Tariffavtalen og du finner den i den Rosa boken.

  Les mer
 415. Innspill til Industri Energi sin arbeidsplan for 2010

  I Industri Energi er arbeidet med arbeidsplanen for 2010 i full gang, og forbundet ber om innspill fra alle sine avdelinger.

  Les mer
 416. Ukeslutt - uke 43

  Beklager litt sen ukeslutt, årsaken er at eg var på samarbeidsforum for alle som går på overenskomsten mellom IE-NR sist uke, og at det ble litt dårlig tid på slutten av uken.

  Les mer
 417. Ukeslutt - uke 42

  Denne uken gir vi ordet til lederen i avd 171 Ungdomsutvalg Glen Bjørheim som ønsker å opplyse litt rundt en sak som foreningen til stadighet får spørsmål om.

  Les mer
 418. Ukeslutt - uke 41

  Heisann, som dere kanskje har lest tidligere har vi forhandlet ny pris på Gruppelivsforsikringen til våre medlemmer der vi nå er kommet ned i 95,- pr mnd, men i samme renn fikk vi forhandlet frem en Reiseforsikring som jeg tror er Norges billigste med tilsvarende dekning.

  Les mer
 419. Nytt tilbud på reiseforsikring. (Toppforsikring)

  Oppdatert 24/4-2011

  Som tidligere informert om har vi ett meget godt tilbud på reiseforsikring som dekker hele familien for 540,- pr år.

  Vi har imidlertid vært i forhandlinger med Sparebank1 og vi kan nå presentere ett nytt tilbud som innbefatter at alle automatisk vil få LO Favør Toppreise til en pris av 780,- pr år f.o.m Desember 2011 og den dekker selvsagt hele familien når barna er under 20 år.Dersom du allerede har standard reiseforsikring vil du automatisk bli oppgradert i Desember uten å foreta deg noe som helst!!

  Les mer
 420. Reforhandling av pris på gruppelivsforsikring

  Den senere tid har Odfjell Drilling Fagforenings forsikringsutvalg drevet med reforhandlinger av foreningens forsikringsordninger. Utvalget har vært ute i markedet og bedt om tilbud fra flere ulike forsikringsselskap i denne prosessen.

  Les mer
 421. Ukeslutt - uke 40

  Heisann, som mange av dere allerede vet er dere nå omfattet av en ny medlemsfordel i IndustriEnergi der man nå har fått advokathjelp. Vi har allerede merket en del økt pågang med spørsmål om denne ordningen, en ordning som vi tror vil bli en suksess fra første stund.
  Vi mener nå at man har ett ganske komplett tilbud for våre medlemmer og jeg legger ut en link her til den nye medlemsfordelen.

  Les mer
 422. Kompensajon for personell som ikke får gå i land på sin fritid - Siste oppdatering

  Som tidligere skrevet i artikkel om samme sak, (se under) varslet vi en tvist for personell med beredskapsfunksjon som bedriften mente ikke var berettiget til kompensasjon etter punkt 3.7 i tariffen.

  Les mer
 423. Ukeslutt - uke 38

  Heisann, denne uken ønsker jeg å presentere et følsomt tema som er sykefravær.

  Les mer
 424. Kontaktpersoner som medlemmer i kompetansepoolen og individuellt avlønnede kan henvende seg til ved behov.

  Avdeling 171 årsmøte vedtok i mars 2009 at foreningen skulle finne personer i gruppene, individuelt avlønnede og kompetansepoolen, som kunne være kontaktpersoner/ tillitsvalgte. Det er meningen at disse skal være et bindeledd mellom IE medlemmene og styret i avd.171 slik at man kan få innspill inn til forhandlingsutvalgene.

  Les mer
 425. Kompensajon for personell som ikke får gå i land på sin fritid.

  Her er en mulig tvist for personell ombord på Deepsea Atlantic. 
  Vi har fått noen henvendelser fra personell om bord på DSA som innehar beredskapsfunksjoner og av den grunn ikke har fått utbetalt kompensasjon ift punkt 3.7 i tariffen som omhandler retten til å gå i land i sin fritid.

  Les mer
 426. Ukeslutt - uke 37

  Her følger ukens info.

  Les mer
 427. Ukeslutt - uke 36

  Litt info denne uken,
  Kurskompensasjon har vært og er en ”het” potet hos oss.
  Her har vi nå jobbet i lengre tid med å gå gjennom alle kurs vi har og sendt inn forslag til kompensasjon for de ulike kurs. Dette er en stor jobb, vi har mellom 400 og 500 ulike kurs i bedriften.

  Les mer
 428. Kranførere saksøker StatoilHydro

  41 kranførere mener de har krav på jobb i StatoilHydro og saksøker selskapet. Tidlig i 2009 ble det kjent at StatoilHydro planlegger å ta kranføreroppgavene tilbake til egen bedrift og ansette egne kranførere (insourcing). Advokat og juridisk leder Eyvind Mossige i Industri Energi mener dette er en virksomhetsoverdragelse og at kranførerne har krav på ansettelse i selskapet.

  Les saken i Stavanger Aftenblad

  Les mer
 429. Stortingsvalg 2009

  Odfjell Drilling fagforening er til enhver tid opptatt av lønns- og arbeidsvilkår. I forbindelse med Stortingsvalget 14.septemeber presenterer partiene sine partiprogrammer noe som det fort kan bli mye å sette seg inn i for alle og enhver. Det er skillelinjer mellom partiene.
  I den anledning har administrasjonen gått gjennom de største partienes partiprogram for å se hvilke saker (innenfor arbeidslivet) de ulike partiene vil prioritere i neste periode. Avdeling 171 er partipolitisk uavhengig som i praksis betyr at fagforeningen ikke støtter noen politiske partier. Dette må derfor sees på som ren informasjon og er hentet direkte ut i fra partiprogrammene.

  Partiprogram 2009

  Les mer
 430. Vinnere av vår lokale vervekampanje – 
  andre kampanjeperiode

  Vår lokale vervekampanje, andre kampanjeperiode  er nå avslutttet, og det var ingen tvil om hvem som vant.

  Les mer
 431. Ukeslutt - uke 34

  Heisann, folkens.
  Sommeren er over og vi merker en god økning i saker som kommer inn til oss. Det dreier seg stort sett om tariffspørsmål som jeg føler vi stort sett håndterer greit og reskt.

  Les mer
 432. Ukeslutt - uke 33

  Her følger litt info om uken som har gått.

  Les mer
 433. Pappapermisjon - Info om regler / bestemmelser

  Som vel kjent for de fleste er fedrekvoten fra 1.juli hevet fra 6 til 10 uker.
  Hvordan det praktiseres er kanskje ikke like kjent for alle, og derfor har vi hentet en artikkel fra IE-aktuelt som belyser dette på en grei måte.

  Les mer
 434. Advokatforsikring til IE's medlemmer fra 1.oktober

  Etter uravstemning blant IE's medlemmer innfører Industri Energi Advokatforsikring som ny kollektiv medlemsfordel fra 1.oktober 2009.
  Eget brev med forsikringsvilkår, forsikringsbevis og informasjon om reservasjon sendes til medlemmene i midten av august.

  Les mer
 435. Ukeslutt - uke 32

  Da var ferien over og den harde virkelighet har startet igjen.
  Vi har en del saker som ligger og venter på svar grunnet ferieavvikling på land, så vi har lite konkret med unntak av OWS Casing Offshore. Der har vi skrevet en tvisteprotokoll mellom Odfjell Drilling Fagforening og Odfjell Well Service.

  Les mer
 436. Info til våre medlemmer om Ekofiskkontrakten

  Det har i den senere tid kommet en del henvendelser til Odfjell Drilling Fagforening fra tillitsvalgte og enkeltmedlemmer som etterspør info om kontrakten på Ekofisk som nå er ute på nytt anbud.

  Les mer
 437. Svineinfluensa - Forholdsregler offshore

  Her følger retningslinjer fra StatoilHydro om håndtering av pandemiske influensaer som f.eks. svineinfluensa.

  Les mer
 438. Fagforeningskontoret informerer.......

  Avdelingens leder Harald Hereid er tilbake på kontoret mandag 27.juli.

  Les mer
 439. Industri Energi Ungdomskonferanse går i år av stabelen i Hell.

 440. Nye lønnstabeller for NR / IE

  Nye offisielle lønnstabeller fra 1.juni 2009 for flyt og faste installasjoner kan nå leses ved å følge linken under.

  Les mer
 441. Ungdommen i Odfjell er i gang!

  Nå har vi endelig kommet skikkelig i gang med ungdomsutvalget i Odfjell drilling fagforening avd. 171.
  Ungdomsutvalget er valgt av medlemmene under 30 år som var med på ungdomskonferansen i Bergen 26-27 mars.

  Les mer
 442. Advokatforsikring trer i kraft fra 1.oktober

  Fra 1. oktober 2009 innfører Industri Energi Advokatforsikring som ny kollektiv medlemsfordel. Eget brev med forsikringsvilkår, forsikringsbevis og informasjon om reservasjon sendes til medlemmene rett etter sommerferien.

  Les mer
 443. Ukeslutt - uke 26

  Her er litt info om uken som er gått

  Les mer
 444. Streik avverget - Full seier til Industri Energi

  Det ble i natt oppnådd enighet i meklingen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund. LO leder Roar Flåthen tvang rederne i retrett da de forsøkte å vektlegge at SAFE og DSO, som kun organiserer 1/4 av medlemmene på tariffområdet, hadde signert.
  -Vi er fornøyd, sier forbundsleder Leif Sande.

  Les mer
 445. Mekling på NR området starter i dag

  I dag 22. juni startet meklingen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund. Lønnsregulering for individuelt avlønnede og AFP er blant kravene.

  Les mer
 446. Protokoll i forbindelse med mulig arbeidskonflikt

  Den 12. juni 2009 ble det avholdt møte

  Les mer
 447. Ukeslutt - uke 25

  Her følger informasjon fra uken som har gått.

  Les mer
 448. Lønnsregulering for landsansatte i Odfjell Offshore AS og Odfjell Drilling Technology AS er ferdigstilt

  Den 15. Juni 2009 ble det gjennomført forhandlinger mellom representanter for selskapene og representanter fra foreningene.

  Les mer
 449. Ukeslutt-uke 24

  Da var det tid for en liten oppsummering av denne uken.

  Les mer
 450. Mekling på flyteriggavtalen 22-23/6-09

  Som dere sikkert vet ble det brudd på flyteriggavtalen 29/5 i firetiden om morgenen. Meglingsfrist er akkurat kunngjort til 23/6-09 kl 2400.

  Les mer
 451. Ukeslutt- uke 23

  Her følger en rask oppsummering for denne uken.

  Les mer
 452. Brudd i lønnsforhandlingene med NR

  Artikkelen er sakset fra IE-aktuelt.
  I likhet med i fjor har ikke Norges Rederiforbund (NR) og Industri Energi kommet til enighet under lønnsforhandlingene. Uenighet knyttet til likebehandling av alle innen kategorien individuelt avlønnede var utslagsgivende for at forbundet valgte å bryte forhandlingene rett før klokken 4 i natt.

  Les mer
 453. Ukeslutt - uke 22

  Denne uken har naturligvis vært preget av mellomoppgjøret på NR og IE, området for faste og flyttbare plattformer som er den avtalen vi går på.

  Les mer
 454. Heidrun har fått ny hovedtillitsvalgt.

  Ingar Storleer er valgt som ny hovedtillitsvalgt på Heidrun.

  Les mer
 455. Vinnere av vår lokale vervekampanje –
  Første kampanjeperiode

  Vi har i dag foretatt opptelling av de som har vervet flest medlemmer for Odfjell Drilling Fagforening i perioden 1/12-08-28/2-09.

  Les mer
 456. Ukeslutt - uke 21

  Her følger ukens info.
  Uken startet med forhandlinger mellom IE-OLF innen Boring/Forpleining/Operatør ansatte og Oljeservice. Her har vi som går på NR avtalen en observatørplass for å følge forhandlingene.
  Boring og forpleining fikk kanskje ett oppgjør som ikke er helt galt, mens Oljeservice sitt oppgjør ble helt tragisk med et oppgjør på 1,1 %. Legger ut link så dere kan lese selv.

  Les mer
 457. Ukeslutt - uke 20

  I dag burde vi egentlig hatt bløtkake til alle, siden dommen i arbeidsretten angående ventetid under verkstedsopphold ga Odfjell Drilling Fagforening og IE fullt medhold. Dommen tilsier at arbeidstaker har rett på betaling for ventetid når han bor ombord på riggen uavhengig av om noe fritid kan avvikles på land. Man har jo allikevel ikke fritid hjemme med familie av den grunn, og dommen er helt i tråd med vårt syn.
  Vi er selvfølgelig svært glad for resultatet, og en stor takk til tidligere leder Jan Ole Ramstad som har fulgt denne saken helt ut!!
  FULL SEIER TIL VÅRE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI !!!

  Les mer
 458. Forlengelse av særavtale for DSA

  Etter lengre tids forhandlinger om forlengelse av særavtale for DSA og avregningsmetode ved ankomst Norsk Havn er det gledelig å endelig ha landet på en løsning som vi mener ivaretar personellet om bord på en akseptabel måte.
  Link følger her og om det er spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt.

  Les mer
 459. Ukeslutt - uke 19

  Hepp, her er litt info fra oss siste to uker.
  Vi har hatt nytt møte angående DSA og forlengelse av Særavtale samt forståelse av avregning.

  Les mer
 460. StatoilHydro vil ikke overta kranførerne

  Fra tidligere har det for en del installasjoner vært kontraktørene som har hatt krankjøringen. Nå har StatoilHydro vedtatt at selskapet selv skal ha denne oppgaven. Dette vil berøre en rekke kontraktøransatte kranførere, de fleste er ansatt hos KCA Deutag.  For Odfjell Drilling sin del gjelder det kranførerne på Visund og Grane.

  Les mer
 461. Ny Kompetansepool avtale godkjent

  Ny Kompetansepoolavtale er nå endelig godkjent etter endeløse forhandlinger, og litt forklaring følger.

  Les mer
 462. Ukeslutt - uke 17

  Her følger litt info om ukens hendelser i avdeling 171 IE.
  Denne uken har tildels vært preget av en rettsak mellom NR og IE om hvorvidt man har rett på ventetidsbetaling når rigg ligger til kai eller på verksted.

  Les mer
 463. Ny kompetansepoolavtale - gjelder fra 1.april 2009

  En ny fremforhandlet k-poolavtale er nå fremforhandlet og undertegnet av alle parter. I møte i dag ble den endelige dato for implementering av den nye avtalen fastsatt.

  Les mer
 464. Ukeslutt - uke 15

  Hei alle sammen, her er litt info om ukens hendelser i foreningen.
  Det har vært en del diskusjoner rundt DSA avtalen og hvordan denne skal avsluttes. Avtalen går ut 1.mai, og vi diskuterer en eventuell forlengelse av denne og overgang til 2/4 og hvordan dette skal gjøres. Vi legger ut protokoll når det en gang blir enighet om dette.

  Les mer
 465. Kurstilbud fra Industri Energi

  Industri Energi tilbyr sine medlemmer et bredt utvalg av kurs innen mange fagfelt. Vi oppfordrer våre medlemmer / tillitsvalgte til å søke de kurs som er av interesse. Kursene er gratis for medlemmer og alle utgifter blir dekket.

  Alle som skal melde seg på kurs eller konferanser må bruke det elektroniske påmeldingsskjemaet. Informasjon om de forskjellige kurs samt påmeldingsskjema finnes ved å følge linken under.

  Les mer
 466. Industri Energi -
  Advokatforsikring som ny medlemsfordel

  Som eneste fagforbund i Norge har Industri Energi forhandlet frem et tilbud som gir medlemmene nærmest ubegrenset tilgang til fri advokathjelp.
  Tilbudet vil bli sendt ut til uravstemming, og vi i Odfjell Drilling Fagforening synes tilbudet er så godt at vi anbefaler våre medlemmer å stemme ja.
  Siste frist for avstemming - 31.mai 2009.
  Følgende artikkel er hentet fra IE-aktuelt:

  Les mer
 467. Innsamling til de etterlatte etter helikopterulykken i Nordsjøen den 01.04.09

  KCA Deutag mistet 9 av sine medarbeidere etter helikopterulykken på engels sektor i Nordsjøen den 01.04.09. For å vise sin støtte til de etterlatte, har Oljearbeiderforeningen i KCAD satt i gang en kronerulling til inntekt for dem som sitter igjen i England og som har mistet sine kjære.   
  Odfjell Drilling Fagforening vil på sitt vis vise sin støtte, og som en hjelpende hånd bevilger vi kr. 5000 til de etterlatte.
  Foreningen i KCAD har skrevet en artikkel om ulykken. Den kan leses under her. 

  Les mer
 468. Protokoll - Nedbemanning på Sleipner A

  Den 18.mars ble det avholdt møte mellom ledelsen i Odfjell Drilling og Fagforeningene vedrørende omplassering av personell i forbindelse med borestans på Sleipner A.

  Les mer
 469. Nøkkeloverrekkelse i Odfjell

  Odfjell Drilling Fagforening avholdt sitt årsmøte den 24 og 25.mars. Foreningens leder gjennom de 10 siste år, Jan Ole Ramstad tok ikke gjenvalg. Tidligere denne uken overtok Harald Hereid ”nøkkelen” til klubbkontoret i Bergen.

  Les mer
 470. Ukeslutt - uke 14

  Her følger litt info om ukens aktiviteter i Odfjell Drilling Fagforening.
  Denne uken har vært preget av lederskifte i avdelingen, det er masse praktiske ting som skal ordnes i den forbindelse.

  Les mer
 471. Enighet i LO / NHO-oppgjøret

  Rett før kl. 21 tirsdag kveld 31. mars ble det sentrale lønnsoppgjøret mellom LO og NHO avsluttet. Det gis en krone i generelt tillegg til alle pluss en ekstra krone til de lavtlønte. Leif Sande karakteriserer det som et greit oppgjør i dagens finansielle situasjon.
  For oss offshore som går på avtale mellom NR og IE (flyttbare innretninger og plattformboring), starter oppgjøret først i uke 22, men det er allerede her gitt en pekepinn om hva vi kan forvente.
  Følg linken under for hele artikkelen.

  Les mer
 472. Odfjell Drilling Fagforening sin ungdomskonferanse har valgt et ungdomsutvalg

  Avdeling 171 sitt årsmøte gikk av stabelen 24-25.mars i Bergen, og dagen ble avsluttet med at ungdommene inntok byen. Årsmøtet hadde akkurat vedtatt en ny ambisiøs handlingsplan hvor et av punktene var å nedsette ungdomsutvalg i avd.171 Odfjell Drilling.
  Det var en historisk begivenhet som fant sted i Bergen da ungdomskonferansen ble avholdt, 26 og 27.mars 2009.

  Les mer
 473. Ukeslutt 27/3-09

  Som nyvalgt leder er det på sin plass med noen ord i den forbindelse.
  Gjennom min jobb som Casing-Operatør i Odfjell Well Service har jeg truffet mange av dere rundt om på installasjonene som Odfjell har virksomhet på, så helt ukjent er jeg vel kanskje ikke,
  Men helt kort har jeg jobbet i OWS i 7 år og har fungert som hovedtilltitsvalgt for Casing og nestleder i Avdeling 171 i ett år.

  Les mer
 474. Årsmøte i Odfjell Drilling Fagforening

  Odfjell Drilling Fagforening har holdt sitt årsmøte den 24 og 25.mars, med bl.a. valg av nytt styre, Vår leder gjennom de 10 siste år, Jan Ole Ramstad tok ikke gjenvalg. Ny leder ble Harald Hereid. 

  Les mer
 475. Valgresultatet gav oss 3 av 4 representanter fra Odfjell Drilling Fagforening

  Den 10.mars var det valg av ansattrepresentanter til styrene i ODM AS, OFO AS, OCS AS, DSM AS og ODT AS. Sett fra Odfjell Drilling Fagforening sin side må vi si oss meget fornøyd med resultatet.
  Hele 3 av 4 representanter tilhører oss. Vararepresentantene tilhører også i stor grad oss. For mer info følg linken under.

  Valgresultat... (hentet fra inet)

  Les mer
 476. Skattefradrag for våre medlemmer som bor i et
  EØS land

  Fra 2009 kan arbeidstakere og personlig næringsdrivende fra EØS stater  kreve fradrag for gjeldsrenter. Dette bekrefter Statssekretær Geir Axelsen ved finansdepartementet i sitt svarbrev til Industri Energi, som tok spørsmålet opp med Finansdepartementet i brev i november 2008.

  Les mer
 477. Borestopp på Sleipner A

  StatoilHydro har informert Odfjell Drilling om at selskapet ikke har godkjente planer for videre boreaktiviteter på Sleipner A etter mai måned 2009.
  Ifølge bedriften vil ingen som i dag er knyttet opp mot Sleipner bli permittert. 

  Les mer
 478. Sikrer virksomhetsoverdragelse

  Det er nå tatt en samlet enighet mellom foreningene i StatoilHydro,
  Odfjell Drilling og KCA Drilling om at dersom Statoil ønsker å overta kranførerstillingen på alle sine plattformer blir dette å betrakte som en virksomhetsoverdragelse.

  Les mer
 479. Valg av ansatte representanter til nytt konsernstyre
  i Odfjell Drilling

  Det skal velges representanter av og blant de ansatte til et felles styre for selskapene ODM, DSM, ODT, OCS og OFO i konsernet Odfjell Drilling. Disse selskaper representerer alle ansatte i Odfjell Drilling Norge.
  Det ble besluttet av det tidligere styret i ODM og DSM at det skulle etableres en felles styremodell som reflekterer alle ansatte i de nevnte selskaper gjennom et flertallsvalg.

  Les mer
 480. Valg av styremedlemmer Odfjell Drilling Fagforening

  Under årsmøtet i Odfjell Drilling Fagforening den 24 og 25.mars skal det også være valg av styremedlemmer.
  Under følger liste over hvem som er på valg.

  Les mer
 481. Odfjell Drilling - Ungdomskonferanse

  Vi i fagforeningen trenger unge mennesker for å bedre ungdommens posisjon i selskapet. Til dette arbeidet trenger vi selvsagt ungdommer.
  Vi ønsker å finne de beste unge til å starte et ungdomsutvalg, og innspill fra resten. For deg som er under 30 år, ta deg derfor tid til å komme på samlingen den 26 og 27.mars. Møt andre unge i selskapet som arbeider på andre skift enn deg, og vær med å finne en fra ditt skift til utvalget.
  Det blir selvsagt sosialt samvær etterpå, med bl.a. pizza på Peppes og revyen Hope & Breivik.

  Les mer
 482. Innkalling til årsmøte i Odfjell Drilling Fagforening

  Styret i foreningen innkaller til årsmøte og ber medlemmene sende inn forslag på saker som ønskes tatt opp for behandling på årsmøtet.
  Les hele innkallingen via linken under.

  Les mer
 483. Kjell Sørland er valgt som ny hovedtillitsvalgt på DSB

  Administrasjonen i Odfjell Drilling fagforening avd.171 vil ønske Kjell lykke til
  som hovedtillitsvalgt på Deepsea Bergen. Han vil i sitt nye verv representere alle våre medlemmer på installasjonen, med de utfordringer det innebærer. 
  Kjell har solid bakgrunn i tillitsvalgt / foreningsarbeid fra tidligere arbeidsforhold, en erfaring som nå kan komme til god nytte.  
  Vi ønsker ham lykke til i sitt arbeid.

  Les mer
 484. Svein Krosli er valgt som ny tillitsvalgt i OWS Casing

  Administrasjonen i Odfjell Drilling fagforening avd.171 vil ønske Svein lykke til i sitt nye verv, som på sikt vil gi ham både gleder og utfordringer. Han vil ha anledning til å vokse på de erfaringer dette gir ham, og lære mye nytt om organisasjonen og folkene involvert. 
  Vi ønsker ham lykke til i sitt arbeid.

  Les mer
 485. Info om kurs - "Last og sikring av konteinere"

  Foreningen har etter mange møter / runder med bedriften, fått gjennomslag for at STATOIL/HYDRO sitt kurs innenfor ”Last og Sikring av Konteinere” vil bli betalt med overtid. Det innebærer at våre kranførere/dekksbaser samt alle dekksarbeidere + materialforvaltere på Statoil/Hydro opererte installasjoner (Tampen/Sleipner) som har tatt kurset, får etterbetalt differansen mellom normallønn og overtid. Bedriften satser på at dette kan etterbetales i januar eller senest på februar lønn.

  Les mer
 486. Valg av de ansattes representanter til Odfjell Drilling Konsernets bedriftsstyre

  I forbindelse med omfattende strukturendringer innenfor Odfjell Drilling konsernet i løpet av 2007, har nåværende styre i ODM og DSM besluttet å etablere en ny styremodell som i større grad reflekterer de ansattes representasjon i alle de juridiske ansettelsesselskapene i Norge.

  Les mer
 487. Medlemsdebatt - LO Kongressen 2009

  Foran stortingsvalget i 2009 vil Industri Energi spørre de politiske partiene om hvordan de vil bidra til å skape et godt arbeidsliv.
  Nå kan du være med å bestemme hvilke saker som er viktige for at du skal ha en god og trygg arbeidsplass. Hva mener du skal være LOs viktigste krav til politikerne for et godt arbeidsliv?

  Delta i debatten.....

  Les mer
 488. Oppsummering av OCS Særavtaler - Verksted og Offshore

  Odfjell Drilling Fagforening har nå ferdigforhandlet Særavtaler for Odfjell Casing Service Verksted og for Offshore Casing personell, og her følger en oppsummering av de respektive forhandlinger på disse to områder.

  Les mer
 489. Informasjon og bilder fra tillitsvalgtkonferansen 12 og 13.november 2008

  Den 12 og 13.november arrangerte Odfjell Drilling Fagforening tillitsvalgtkonferanse på Scandic Hotel Bergen City. Mange gode foredragsholdere gjorde sitt til at det ble en minneverdig konferanse for de 31 deltakerne som møtte opp.

  Les mer
 490. Safe på sidelinjen

  Følgende artikkel er hentet fra IE aktuelt.
  Under tittelen "58+ - galskap satt i system" i siste nummer av medlemsbladet til SAFE skjeller SAFE-leder Terje Nustad Industri Energi ut etter noter. Leder i Industri Energi Leif Sande tar skytset med stor ro.

  Les mer
 491. Åpent møte i Folkets Hus - Stavanger

  Forbundet Industri Energi arrangerer folkemøte i Folket Hus Stavanger i morgen den 27.november kl. 1830 - 2100.
  Det vil bli mange interessante foredragsholdere / debattanter både fra foreningsliv, næringsliv, oljeselskap, bank / finans samt politikere på både nasjonalt og lokalt plan.
  Odfjell Drilling Fagforening oppfordrer de av våre tillitsvalgte / medlemmer i Stavangerområdet som har anledning og interesse, om å stille på møtet. 

  Les mer
 492. Valg av tillitsvalgt i Odfjell Casing Service

  I forbindelse med at vår kollega og tillitsvalgt Frode Hjelle slutter i bedriften trenger klubben en ny tillitsvalgt for offshore ansatte i OWS. Det er kommet inn forslag på to kandidater til tillitsvervet i klubben.

  Les mer
 493. Arbeidsrettsak - Ventetid verksted

   

  • Arbeidsrettsak . Ventetid verksted.....

  Les mer
 494. Utsettelse av ny Pensjonsreform - AFP ordning

  Etter henvendelse fra Statsministerens kontor er det gjort avtale mellom NHO og LO om utsettelse av ny AFP ordning. 

  Les mer
 495. Endringer i vilkår for LO-favør Grunnforsikring

  Det er foretatt endringer i vilkår for LO-favør grunnforsikring. Endringene blir gjeldende fra 01.01.2009. For deg som medlem har de nye vilkårene ingen praktiske konsekvenser, med ett unntak:

  Les mer
 496. Ny utsettelse av sak til arbeidsretten

  Uenighetsprotokoll i Odfjell Drilling om krav til utbetaling av ventetidsgodtgjørelse ved arbeid utover normal oppholdsperiode på 14 dager, når innretningen/riggen ligger til land for verkstedopphold.

  Les mer
 497. Retrett i reglene om rett til uførepensjon

  Etter flere høringsrunder og sterkt press fra en rekke arbeidsgiverorganisasjoner og selskaper, gjør regjeringen retrett og nullstiller de urettferdige reglende som ble innført fra og med 2008.

  Les mer
 498. Lønnsoppgjør for OCS verksted ferdigstilt.

  Vårens vakreste eventyr som det heter, eller denne gang høstens vakreste eventyr er nå over.

  Les mer
 499. Info vedrørende pågående forhandlinger i OCS Offshore Casing.

  Etter to forhandlingsrunder om ny særavtale på området, er vi fremdeles ikke i mål under årets forhandlinger.

  Les mer
 500. Odfjell Drilling Fagforening arrangerer spennende tillitsvalgtkonferanse den 12 og 13. november.

  Odfjell Drilling Fagforening har gleden av å invitere til årets tillitsvalgtkonferanse. Den avholdes på Bergen Scandic City Hotell den 12 og 13. november 2008.

  Les mer
 501. Melding om dødsfall

  Det er med sorg vi har mottatt budskapet om Helge Berlands bortgang. Ved hans bortgang har vi mistet en god arbeidstaker og kollega. Han døde i en trafikkulykke på Bryne, kun 36 år gammel. Helge etterlater seg familie og 4 barn.

  Les mer
 502. Premien til foreningens gruppelivsforsikring er gått drastisk ned !

  Foreningen har med bakgrunn i tilbud fra andre forsikringsselskaper reforhandlet medlemmenes gruppelivsforsikring. Premien for denne var inntil juni i år kr. 169 pr. måned. Etter reforhandling har vi lykkes i å redusere den til kr. 106, basert på forsikringssummer etter fjorårets G. 
  Fra 1.september er forsikringen basert på årets G, kr. 70.256. Fra samme dato er premien derfor regulert til kr. 112,-, noe som må sies å være meget gunstig for våre medlemmer.

  Les mer
 503. Deepsea Bergen - Best på beredskap

  "[bilde]"


  Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn på DSB innen fagområdet beredskap, og mener riggen er i toppsjiktet innen dette fagområdet.

  Les mer....

  Les mer
 504. Lokal vervekampanje i Odfjell Drilling!

  Minner dere alle om Odfjell Drilling Fagforening sin lokale vervekampanje som det fremdeles vil være mulighet å delta i

  Grunnet tekniske utfordringer hos IndustriEnergi ved omlegging til nytt medlemsregister vil vi foreta premieutdeling og trekning ca 15 juni for begge verveperiodene. Dette er beklagelig, men vi ønsker å gjøre dette rett første gang!!

  Les mer
 505. Årets ungdomskonferanse i Industri Energi

  Årets ungdomskonferanse i IE er lagt til Sørmarka den 17 til 19.oktober.
  I fjor samlet ungdomskonferansen 110 stk. I år er det ønsket enda flere.
  Følg nedenforstående link for mer info og påmelding.

  Les mer
 506. Ferietid - også på klubbkontoret

  Det er sommer, og på foreningskontoret i Bergen skal man også ha ferie.  Leder Jan Ole Ramstad drar på ferie fra 30.juni for 3 uker, og Rune Bolstad fra 25.juni, også for 3 uker. 
  I fravær av Wenche som er sykemeldt, har foreningen leiet inn en kontorsekretær, Eva-Karin.
  Hun er allerede på plass, og med unntak av uken fra 7 til 14.juli, da hun selv har ferie, vil hun være med å betjene kontoret i hele sommer.
  Det betyr at i nevnte uke (7-14/7) vil kontoret være ubetjent. 
  Vi ønsker alle våre kolleger en riktig god sommer.

  Les mer
 507. Ny offisiell lønnstabell utarbeidet

  En offisiell lønnstabell for flyterigg- og boring er lagt inn under lønnsmatriser, følg link under.

  Les mer
 508. Årets beste lønnsoppgjør i havn

  I natt, 3 timer på overtid, kom det til løsning i ”flyteriggoppgjøret”. Ansatte omfattet av tariffavtalen for flyterigger og plattformboring er med dette sikret en ramme i lønnsoppgjøret i overkant av 12 % beregnet av grunnlønnssatsene. Norges Rederiforbundet (NR) trakk også sitt krav om adgang til å avtale alternative arbeidsplaner, som f.eks. en 2-3 arbeidsplan. Industri Energi har hele tiden blankt avvist dette kravet fra arbeidsgiverne.

  Les mer
 509. Songa overtar Deepsea Delta

  Songa Offshore ASA har inngått en avtale med Odfjell Drilling om å kjøpe den halvt nedsenkbare riggen, Deepsea Delta. Prisen er satt til om lag 2,2 milliarder kroner.

  Les mer
 510. Skjerpet streikeberedskap for flyterigger

  Meklingen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) begynner tirsdag 17. juni klokken elleve om formiddagen og avsluttes klokken 24.00 samme dag. Meklingen omhandler tariffavtalen for flyterigger og plattformboring. Dersom meklingsbrudd natt til onsdag 18. juni tas i første omgang 415 Industri Energi-medlemmer på til sammen fire boreinnretninger ut i streik.

  Les mer
 511. Enighet i lønnsforhandlingene mellom OLF og IE

  Det ble den 3.juni enighet i sokkelavtalene mellom OLF og IE.

  NB: Gjelder kun OLF. Forhandlingene mellom NR og IE er brutt og
         mekling er satt til den 17.juni.

  Les mer
 512. Enighet i OLF forhandlingene

  IndustriEnergi og OLF er blitt enige om årets lønnsreguleringer på sokkelavtalene for boring, forpleining, operatør og oljeservice. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger i oljeselskapene og oljeserviceselskapene.
  Lederne og SAFE har også akseptert resultatet.

  Les mer
 513. Alt om lønnsoppgjøret / bruddet

 514. Disse riggene er tatt ut ved en eventuell streik

  Torsdag 29. mai om formiddagen ble det konstantert brudd mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) for rundt 6000 ansatte innen flyterigger og plattformboring.
  Mekling er satt til torsdag 17.juli, og dersom det ikke oppnås enighet innen kl 2400 samme dag vil streik være et faktum. Industri Energi vil da i første omgang ta ut 415 medlemmer i streik. 

  Les mer
 515. Brudd i forhandlingene med NR

  - Uaktuelt med 2-3 skiftordning, sa forbundsleder i Industri Energi, Leif Sande etter at bruddet i forhandlingene med Norges Rederiforbund (NR) om tariffavtalen for flyterigger og plattformboring i dag var et faktum. Bruddet kom etter at rederne avviste et felles krav på 8% fra de tre organisasjonene Industri Energi, SAFE og DSO.

  Les mer
 516. NR krever 2-3 skiftordning - avvist av IE

  Det er store forventninger knyttet til lønnsoppgjøret for flyterigger og plattformboring som startet i lokalene til Norges Rederiforbund (NR) i Oslo i går. Etter de innledende rundene kan det virke som om NR kan se langt etter gjennomslag for sitt krav om 2-3 skiftordning.

  Les mer
 517. OLF med nytt tilbud - Fremdeles ikke godt nok

  Oljeindustriens Landsforening (OLF) kom nylig med et forbedret tilbud til Industri Energi i lønnoppgjøret som gjelder operatørselskapenes ansatte på faste installasjoner, ansatte i boreselskapene og i forpleiningsfirmaene, samt oljeservicebransjen.
  Industri Energi mener det fremdeles ikke er godt nok.

  Les mer
 518. Høye lønnskrav

  Mandag startet forhandlingene mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF) og fagforbundene Industri Energi, Safe og Lederne. Det er knyttet store forventninger til resultatet av forhandlingene.

  Les mer
 519. Brudd i lønnsforhandlingene

  Sent tirsdag kveld ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom OLF og arbeidstakerorganisasjonene Safe, Lederne og IndustriEnergi. Det arbeides nå med å finne ny dato for å gjenoppta forhandlingenene.

  Les mer
 520. Slutt på 3.årsregelen ved tildeling av utdanningsstipend !

  Som kjent har Industri Energi i lang tid gjennom LO systemet hatt et utdanningsstipend som kommer medlemmene tilgode ved etterutdanning / lengre kurs etc. 
  Ett av kriteriene for å få dette var sammenhengende LO medlemskap i minimum 3 år. Denne tidsperioden kan for enkelte stipendiater med kortere medlemskap synes unødvendig lang og har da også medført endel kritiske tilbakemeldinger. 

  Les mer
 521. Skatteregler for offshore kost og losji

  Skatt på offshore kost og losji, samt fradrag for ekstra kostnader (utgifter) på grunn av pendling.

  Les mer
 522. Skatteregler for offshore kost og losji

  Skatt på offshore kost og losji, samt fradrag for ekstra kostnader (utgifter) på grunn av pendling.

  Les mer
 523. Reise og diett

  Statens særavtale for reiser innland har endringer i satsene fra 01.05.2008.

  Les mer
 524. Feil i utsendt uravstemningsmateriale

  I stemmemateriellet som er sendt ut til uravstemning i tariffoppgjøret har det sneket seg inn en trykkfeil i bakgrunnsstoffet fra LO.

  Les mer
 525. En bedre AFP fra 2010

  Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi er klinkende klar i sitt råd i innspurten av uravstemningen for lønnsoppgjøret mellom LO og NHO.
  - Vi har forhandlet frem en bedre avtalefestet pensjon - AFP fra 2010. Det var ingen selvfølge. I tillegg til økt kjøpekraft og lavlønnsprofil. Og det før de lokale forhandlingene i våre områder starter, sier en svært fornøyd Sande.

  Les mer
 526. Mer info om tariffoppgjøret

  Det er en del spørsmål om resultatet av tariffoppgjøret, og særlig om AFP-ordningen. I tillegg til den informasjonen som forbundet har sendt ut har LO laget mye informasjon. Her finner du linker til LOs nettside og til FriFagbevegelse.

  Les mer
 527. Det kommende NR oppgjøret blir ikke et AFP oppgjør

  Dette ble enstemmig vedtatt da Industri Energi hadde samlet det 35 personer store forhandlingsutvalget innen ”flyteriggavtalen” i går.

  Les mer
 528. Årsmøte i Odfjell Drilling Fagforening

  Fagforeningen holdt sitt årsmøte og tariffkonferanse den 11 og 12.mars, hvorav selve årsmøtet første dag.

  Les mer
 529. Valg av hovedtillitsvalgt og vara på Heidrun

  Det har nylig blitt avholdt valg på hovedtillitsvalgt og vara på Heidrun.
  Resultatet ble som følger: Kenneth Christensen ble gjenvalgt som hovedtillitsvalgt, og Harry Betten ble valgt som varahovedtillitsvalgt.
  Foreningen gratulerer begge med sine verv og ser frem til et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer. 

  Les mer
 530. Valgresultat - Hovedtillitsvalg OWS Offshore

  Det ble i dag foretatt opptelling av stemmesedler på valg av hovedtillitsvalgt for OWS avd. casing offshore.
  Det resulterte i et skifte. Ny hovedtillitsvalgt er Harald Hereid, og Odfjell Drilling Fagforening gratulerer ham med vervet og håper på et godt samarbeid i tiden som kommer. 

  Valgresultatet kan leses her...

  Les mer
 531. Valg av styremedlemmer i Odfjell Drilling Fagforening

  Odfjell Drillings Fagforening skal ha sitt årsmøte 11.03.2008.
  Foreningen ber om forslag til nye kandidater til styret.

  Les mer
 532. Ny premie for Kollektiv Gruppelivsforsikring

  Premien for Odfjell Drilling Fagforening sin kollektive gruppelivsforsikring har gått enda et hakk ned fra i fjor. Fra hovedforfall 1.februar 2008 har vi lykkes å få denne ned til kr 169,- pr. måned, og kan dermed tilby våre medlemmer en enda billigere forsikring.
  Som kjent dekker denne forsikringen død med 10G uansett årsak for både medlem og kone/samboer, og løper uavkortet frem til pensjonsalder.

  Les mer
 533. Medlemskontigent i Industri Energi for 2008

  Inklusiv i medlemskapet inngår 3 forsikringer:
  LO-favør Kollektiv Hjem (inkl Toppforsikring), LO-favør Grunnforsikring og LO-favør Fritidsulykkesforsikring.

  Les mer
 534. Hvem ble de heldige vinnerne av foreningen sin Julekalenderkonkurranse ?

  Odfjell Drilling Fagforening sin Julekalenderkonkurranse er over, der vi kan konstatere at ingen av deltakerne fikk 24 rette svar. Dette borger for at foreningen har gjort en god jobb med utarbeidelsen av spørsmålene.

  Like fullt skal det kåres vinnere som vi i dag har gleden av å offentliggjøre navnene på. Det ble ikke grunnlag for trekning da de tre vinnerne var alene om sine poeng. 

  Les mer
 535. Valg av hovedtillitsvalgt / tillitsvalgte for offshore personell i Odfjell Well Services

  I forbindelse med nyvalg av tillitsvalgte for offshore ansatte i OWS vil antallet økes fra 2 til 3.
  Det er kommet inn forslag på tre personer som kandidater til tilliteverv i klubben.

  Les mer
 536. Innkalling til årsmøte og tariffkonferanse

  Foreningen skal i år holde årsmøte på Scandic Bergen City Hotell den 11 og 12.mars 2008.
  Første dag er satt av for selve årsmøtet, dag 2 for  tariffkonferansen. 
  Les hele innkallelsen / invitasjonen via linken under.

  Les mer
 537. Foreningens administrasjon, - ledelse
  ønsker alle sine lesere, kolleger og ikke minst våre medlemmer,
  et riktig Godt Nyttår

 538. Odfjell Drilling Fagforening ønsker alle sine medlemmer
  en riktig god Jul og et godt Nytt år

  Julen nærmer seg og tiden er kommet da de fleste av oss tar fri for å nyte en fredelig Jul sammen med familien.
  Ikke alle er i samme situasjon, en del må holde hjulene i gang, bl.a. våre kolleger offshore.
  Med god hjelp av fortreffelig julemat for de fleste ganer, vil de nok også i år klare å skape skikkelig julestemning ombord.

  Vi ønsker alle våre kolleger, både hjemme og ute, 

  en riktig god og Jul og et fremgangsrikt
  godt nytt år.

  Med hilsen
  Odfjell Drilling Fagforening

  Klubbkontoret vil være stengt fra fredag kl 1600. I romjulen er kontoret åpent, men med redusert bemanning.

  Les mer
 539. Stevning sendt Arbeidsretten - Ventetid verksted

  En stevning vedrørende "Ventetid på verksted" er sendt til arbeidsretten, og den kan leses under "Tvisteprotokoller."

  Til oppfrisking så er tvisten i Odfjell Drilling en 'samletvist' idet det foreligger underliggende lokale tvister i øvrige selskaper.

  Les mer
 540. Industri Energi vant frem ovenfor ESA i skattesak

  Viktig avgjørelse tatt av EFTA sitt overvåkingsorgan (ESA) vedrørendei skatt relatert til arbeidsreiser for våre utenlandsboende medlemmer.
  Viser også til vår artikkel "Skatteskjerpelse..." , lagt ut på nettet i 2003, der denne skattesaken ble omtalt.

  Les mer
 541. Melding om dødsfall

  Foreningen har mottatt den triste melding om at en av våre pensjonist medlemmer – Hans Gildernes – døde fredag den 30.november etter en tids sykeleie, 74 år gammel.

  Hans G. begynte i Odfjell Drilling i 1982 som motormann på Nutec Fjordbase og var innom flere av våre faste og flytende installasjoner før han gikk av med pensjon i 1997.

  Han etterlater seg to sønner og tre døtre.
  Hans Gildernes vil bli bisatt i Fana Kirke onsdag 5.desember kl 12:00.

  Vår medfølelse går til familien og vi lyser fred over hans minne.

  Les mer
 542. Avtale for Deepsea Atlantic

  Odfjell Drilling Fagforening og bedriften har ferdigstilt en avtale om mobilisering av offshorepersonell til arbeid utenfor norsk sokkel i fm ferdigstillelse og forseiling av Deepsea Atlantic til norsk sokkel.
  Les mer under Lokale avtaler.

  Les mer
 543. Norge og Island får felles redningshelikoptre

  Norge og Island er blitt enige om å gå sammen om å skaffe seg nye redningshelikoptre.

  Les mer
 544. Senior sammenkomst 2007

  Nok en gang har Odfjell Drilling gitt sine seniorer en minneverdig dag/kveld ved å tromme sammen alle ”unge gamlinger” til en VilVite stund.
  Sammenkomsten fant sted den 27 sept. med innlagt program og som etter tilbakemeldingene å tyde, var både spennende og innholdsrikt. I år som tidligere, var det Linda som med sikker hånd frontet arrangementet med litt hjelp internt og eksternt.

  Les mer
 545. Matskatt og selvangivelse

  Fra våre medlemmer offshore som blir berørt av den såkalte ”matskatten”, er det kommet spørsmål om kapitalinntekt skal være med i grunnlaget for eventuell betaling av matskatt. Selv om disse henvendelsene er besvart direkte, er foreningen forespurt å legge samme informasjon ut på vår nettside, noe som herved gjøres. 

  Les mer
 546. Nordsjøarbeidere er noen "rare dyr"

  Foreningen ved leder, har fått tilsendt en meget lesbar "Kronikk" som jeg ønsker å dele med alle våre lesere til helgen.
  Skribenten/opphavet bak denne "Kronikken" har jeg ikke navnet på, derfor er det ikke noen navn bak artikkelen.

  Kronikken har navnet : "Rare dyr"

  Artikkelen er meget godt skrevet der skribenten har et skrått blikk på mange nordsjøarbeidere sin tankegang og kultur, jeg kjente meg igjen, og jeg er helt sikker på at mange andre som arbeider i nordsjøen vil kjenne seg igjen i flere av situasjonsbeskrivelsene.

  Les mer
 547. Melding om dødsfall

  Foreningen fikk i dag det triste budskap at en av våre kolleger og medlem Eyvind Jensen døde etter en tids sykdom. Eyvind arbeidet som dekksbas for Odfjell Drilling i flaggavdelingen på Ekofisk feltet.
  Han var tidligere sjømann som startet sin karriere i oljen allerede i 1974 på Ocean Viking. Deretter arbeidet han 20 år i Phillips Petroleum som matrialmann og kom til Odfjell Drilling via Deutak Norge i årskiftet 2000/01.

  Eyvind ble bare 59 år gammel og etterlater seg kone, tre barn og 4 barnebarn.

  Begravelse holdes i Soma Kapell, Sandnes Kommune,
  torsdag 15. november kl.13:00.

  Våre tanker og medfølelse går til Eyvind sin familie, og vi lyser fred over hans minne.

  Jan Ole Ramstad
  Leder

  Les mer
 548. TV-aksjonen "Sammen for barn"

  TV-aksjonen går av stabelen 21.oktober, og inntektene går til barn berørt av hiv og aids i ulike deler av verden. I år er aksjonen tildelt UNICEF Norge i samarbeid med idretten.
  Odfjell Drilling Fagforening har vedtatt å støtte TV-aksjonen med kr. 5000 og oppfordrer både medlemmer og andre foreninger om å gi sin støtte til aksjonen.   

  Les mer om aksjonen her: Sammen for barn

  Les mer
 549. Odfjell Invest bygger to nye rigger for 7 milliarder

  Petro & Industri har skrevet en informativ artikkel om Odfjell Invest og deres investering i to nye hypermoderne rigger i Korea.

  Les mer
 550. Ungdomskonferanse 2007

  Sett av helgen 02.11.- 04.11.2007! Industri Energi arrangerer årets ungdomskonferanse. Mener du noe med ditt medlemsskap, møt opp!

  Les mer
 551. Enighet om å avvikle samsoving

  Følgende informasjon er gått ut etter det ekstraordinære møte i Ekofisk-Feltarbeidsmiljøutvalg.

  Les mer
 552. Foreningen ber om forslag til kandidater til verv som tillitsvalgte i Odfjell Well Services - offshore

  Tiden er kommet for å finne nye kandidater til verv som tillitsvalgt for de offshoreansatte i Odfjell Well Services. Det er vervene som hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt som skal besettes.
  Følg linken under for mer informasjon.

  Les mer
 553. Gratis almanakk til alle medlemmer

  Industri Energi tilbyr alle medlemmene gratis almanakk for 2008. For å bestille, følg lenken under. Når du går videre til kassen legger du inn navn, adresse, e-post og du vil få almanakken tilsendt uten omkostninger.

  Les mer
 554. Ekofiskansatte har fått nok - trøtte av samsoving og offshore-snorking

  Arbeidsmiljøutvalget på Ekofisk-feltet har vedtatt at samsoving skal opphøre fra 1. oktober. Men ConocoPhillips vil ikke si om det faktisk blir slutt på at ansatte holder hverandre våkne med kroppslyder og -lukter.

  Les mer
 555. Informasjon om vervekampanjen

  Verver du 25 medlemmer vil du vinne topppremien, som er en 40" flatskjerm TV. Klarer du ikke så mange finnes det mange andre fine premier å velge blant.

  Les mer
 556. Utsatt mekling til 3.oktober

  Forbundet har tidligere meldt om mulig streik den 10. september i Franks International Ltd. Meklingen er utsatt til den 3. oktober.

  Les mer
 557. Slutt med samsoving på Ekofisk feltet

  Historisk vedtak i Ekofisk feltarbeidsmiljøutvalg. Det ble i går vedtatt at all bruk av samsoving skal avvikles innen 1. oktober 2007.

  Både arbeidsgiver og arbeidstaker representantene redegjorde i gårsdagens EFAMU møte for sitt syn omkring restitusjon og hvile på Ekofisk feltet. Arbeidstakerne er helt klare i at det med dagens teknologi absolutt bør være mulig å planlegge, fordele og prioritere arbeidet som må gjøres offshore på en slik måte at man unngår samsoving.

  Ekofisk feltet er det siste feltet på norsk sektor som avvikler samsoving og dermed oppfyller kravet om kvalifisert restitusjon og hvile.

  Kilde: Ekofisk-Komiteen

  Les mer
 558. En tragisk trafikkulykke

  Foreningen fikk tirsdag det triste budskap at en av våre medlemmer og kollega Kent Arild Slåkvik døde i en tragisk trafikkulykke natt til søndag i sin hjembygd Vrådal. 
  Kent Arild kom over til Odfjell Drilling fra Deutag som hjelpearbeider og arbeidet nå som tårnmann på Eldfisk A, Ekofiskfeltet.
  Kent Arild ble bare 29 år gammel og etterlater seg en datter på 5 år.

  Begravelsen holdes i Vrådal Kirke, Vest Telemark den 7.september kl. 12:00.

  Våre tanker og medfølelse går til Kent Arild sin familie, og vi lyser fred over hans minne. 

  Les mer
 559. Er slaget om matskatten tapt ?

  Som kjent arrangerte IE valgdebatt fra kantinen hos Conoco Phillips sist onsdag. Den ble sendt direkte til storskjerm på Ekofisk og Valhall. Andre kunne følge debatten via internett.
  På agendaen var bl.a. matskatten. Ut i fra de politiske ytringer fra de forskjellige partiers representanter, er det lite som tyder på noen forandring i matskattspørsmålet. I hvertfall ikke med den nåværende regjering.

  Les mer
 560. Fare for streik på Ekofisk

  Industri Energi varslet i går plassoppsigelse for sine medlemmer i Casing firma Franks International Ltd. Det britisk registrerte selskapet har kontrakt på setting av foringsrør med ConocoPhillips på Ekofiskfeltet. Selskapet benytter utenlandsk arbeidskraft med lønns og arbeidsvilkår under norsk nivå hevder forbundet.

  Les mer
 561. Historisk valgdebatt i kantinen hos Conoco Phillips

  For første gang i historien blir det arrangert en valgdebatt hvor arbeidere i Nordsjøen kan stille spørsmål til politikerne direkte. Møtet blir holdt på kantinen hos ConocoPhillips på Tananger den 29.august kl. 1930, og alle med tilknytning til nordsjøen er velkommen til å møte opp. Møtet blir direkte overført til kinosalen på Ekofisk Complex og Valhall der det blir anledning til å stille spørsmål direkte til politikerne.

  3 hovedtema for Industri Energi:
  1. Hva skjer med matskatten?
  2. Arbeidsmiljøpolitikk.
  3. Næringspolitikk.

  Les mer
 562. Ny kontrakt til Odfjell Drilling

  Odfjell Drilling har inngått avtale med Pertra ASA og Revus Energy ASA om leie av boreriggen Deepsea Delta. Riggen vil være  operativ for selskapene når nåværende kontrakt med Norsk Hydro utløper i mars 2009.

  Les mer
 563. Oppstart av forskningsprosjektet:
  "Skiftarbeid, helse og familiekonsekvenser"

  Artikkelen er hentet fra IE aktuelt:
  Torsdag 23 august blir det første møte i forskningsprosjektet " Skiftarbeid, helse og familiekonsekvenser" som er et samarbeidsprosjekt mellom OLF, Rederiforeningen, Industri Energi og Interantional Research Institute of Stavanger ( IRIS) . Norsk forskningsråd finansierer brorparten av prosjektet.

  Les mer
 564. Det var med sorg vi mottok melding om at vårt eldste aktive medlem, Arvid Inge Steen døde etter en tids sykeleie

  Høyre klikk for å bytte side
  Arvid Inge Steen
  Arvid Inge Steen  var hjelpearbeider på Snorre B og ble 69 år gammel. Han var Odfjell Drilling sin eldste arbeidstaker offshore der hans mål var å stå i stilling til han fyllte 70 år.
  Foreningen bidro til dette ønsket. Da han var 67 år ville fylkeslegen frata ham denne muligheten ved å trekke inn hans helseattest med henvisning til at han ikke tidsfredstilte kravene i helseforskriftene.
  Under ankebehandlingen hos fylkeslegen vant foreningen frem i sin argumentasjon om at Arvid Inge fortsatt tilfredstilte kravene, og han fikk således muligheten til å fortsette sitt arbeid offshore. Dessverre rakk ikke Arvid Inge sitt ønske om å stå i stilling til fyllte 70 år.

  Vår medfølelse går til familien og vi lyser fred over hans minne.

  Begravelse vil finne i sted i Laksevåg kirke, tirsdag den 7.august kl 1400.

  Med tillatelse fra en gammel venn av Arvid Inge, journalist Leif Stang i Dagbladet, har vi klippet hans minneord over Arvid Inge i BA.

  Les mer
 565. Ny medlemfordel !

  Flere av våre medlemmer har over tid henvendt seg til foreningen og etterspurt en rådgivningstjeneste innen Finans og Forsikring / pensjon. Av hensyn til medlemmenes geografiske spredning må tjenesten være landsdekkende. Derfor har Odfjell Drilling Fagforening inngått samarbeid med Norsk Privatøkonomi ASA (NPØ ASA). NPØ har avdelinger i hele landet og kan yte samme personlige service til alle våre medlemmer.

  Som kjent har foreningen hatt et tilsvarende tilbud tidligere, men det var i hovedsak begrenset til medlemmer bosatt i Bergensområdet. Denne medlemsfordelen kommer nå alle tilgode, uansett bosted. Det må presiseres at rådgivningstjenesten er et privatanliggende forhold mellom det enkelte medlem og NPØ, der foreningens rolle er kun å legge forholdene til rette for at medlemmene til enhver tid skal ha mulighet til å oppnå de beste tilbud innen området.

  Les mer
 566. Safe tapte i arbeidsretten

  Som kjent hadde Safe varslet plassoppsigelse for ca 100 medlemmer på Transocean Winner.
  Safe foretok plassoppsigelse med henvisning til at Transocean inngikk en bonusavtale med sitt ledende og individuelt lønnede personell i selskapet. Nå har retten kjent plassoppsigelsen ulovlig og tariffstridig, noe vi er helt sikre på ikke kom som noen overraskelse for ledelsen i Safe. Som ordtaket sier, i krig er alle virkemidler tillatt også i organisasjonskrigen.

  Les mer
 567. Kontrollert nødlanding med Sikorsky S-92

  Tidligere denne uka ble det foretatt en kontrollert nødlanding med helikoptertypen Sikorsky S-92. Årsaken var at det oppstod en feil med regulering av halerotor.
  - Dette er en alvorlig feil, men vi er glad og lettet over at passasjerer og mannskapet kom seg velberget hjem igjen, sier Ketil Karlsen, HMS-rådgiver i Industri Energi, som også roser pilotene for å holde hodet kaldt og trygg landing.

  Les mer
 568. Gjentatte brudd på partenes tariff- og hovedavtale i Stena Drilling AS - ber NR rydde opp

  Følgende artikkel er klippet fra IE-aktuelt:
  Industri Energi har underrettet Norges Rederiforbund (NR) om at det foregår stadige og gjentatte brudd på partenes tariff- og hovedavtale i Stena Drilling AS. - Nå krever vi at Rederiforbundet instruerer Stena Drilling AS om å respektere avtaleverket. Dersom det ikke ryddes opp snarest, vil vi varsle boikott av underleverandøren Cameron Drilling & Production, UK, sier Gudmund Stensen, forbundssekretær i Industri Energi.

  Les mer
 569. Endringer i bedriftens faste verneombudstjeneste

  Koordinerende hovedverneombud Espen Ivarson har som kjent gått over til ny stilling i bedriftens HMS avdeling fra 1.juli 2007.

  Les mer
 570. Stevning under utarbeidelse

  Kilde: IE-Aktuelt
  En lokal uenighet i Odfjell Drilling om tolkning av ordlyden ’på innretningen’ i siste avsnitt i tariffavtalens pkt 3.3, danner grunnlaget for en tvist mellom LO og Norges Rederiforbund. – En stevning vil bli sendt rett etter sommerferien, og saken ført på vegne av avdelingene i alle flyteriggselskapene i Norge, sier forbundssekretær i Industri Energi Gudmund Stensen

  Les mer
 571. Ny oppgradert web-side lagt ut i dag

  Vi har den siste tiden lagt ned mye arbeid i en ny "oppfrisket" utgave av foreningens web-side. Den blir presentert her i dag og fremstår med ny layout og et forbedret menysystem, men vil allikevel være lett gjenkjennelig sammenlignet med gammel utgave.

  Les mer
 572. Ny stilling som reisesekretær / saksbehandler

  Foreningen har opprettet en stilling som reisesekretær/saksbehandler på hel tid. Stillingen vil primært ha utgangspunkt fra bedriftens kontor i Stavanger.

  Les mer
 573. Krav om helikoptertid tilpasset ny skiftordning på Sleipner

  Viser til intern protokoll av 20. april 2007 vedrørende skiftordning på Sleipner.
  Som kjent har Odfjell sine ansatte på Sleipner endret skiftordning etter sterkt press fra Statoil og innført samme skiftordning som de har på Tampen-feltet, hvor første uke arbeides dag og siste uke natt.

  Les mer
 574. Tvisteprotokoll - Ventetidsbetaling under verkstedsopphold

  På bakgrunn av tidligere tvisteprotokoller av 19.juli og 16.august 2006 vedrørende ventetidsbetaling under verkstedsopphold, ble det den 21.juni 2007 avholdt forhandlinger mellom Industri Energi (IE) og Norges Rederiforbund (NR) vedrørende forståelsen av overenskomstens for flyttbare innretning m.v. på norsk sokkel.

  Les mer
 575. Endring i arbeidssituasjonen for foreningens nestleder

  Ivar har de siste fem år hatt heltidsstilling på land. Han ønsker nå å gå tilbake til sin gamle stilling som casing operatør i OWS offshore. Vi takker Ivar for arbeidet han har lagt ned for Odfjell Drilling Fagforening - IE avd 171 gjennom disse årene. Han fortsetter som nestleder i foreningen, men nå offshore og mindre tilgjengelig. Vi ønsker Ivar lykke til med sin nye hverdag, der andre daglige oppgaver venter.

  Jan-Ole Ramstad
  Leder

  Les mer
 576. Kurs for Arbeidsmiljøutvalget 

  Industri Energi arrangerer den 22 - 23-mai kurs for deltakere i AMU.
  Målgruppen er tillitsvalgte og verneombud som sitter i AMU. Kurset er generelt og egner seg for land og sokkel ansatte.

  Les mer
 577. Skatteklage opp i ESA

  Følgende artikkel er hentet fra IE-Aktuelt:
  Industri Energi har anmodet om et møte med ESA (Efta Surveillance Authority) for å støtte SUEONs klage over Norges begrensning av skattemessige rettigheter for arbeidstakere med bopel utenfor Norge. -Industri Energi støtter klagen og ønsker å fremme våre synspunkter direkte i møte med ESA, sier forbundssekretær i Industri Energi, Karianne Rettedal.

  Les mer
 578. Tildeling av stipend for studieåret 2007/2008

  De av våre medlemmer som har tenkt å benytte seg av tilbudet fra LO's utdanningsfond bør merke seg vedlagte informasjon. Det presiseres fra foreningens side at for hurtigst behandling bør søknader innsendes elektronisk direkte til LO. Tidligere prosedyre med å sende søknadsskjema til lokal forening vil forsinke behandlingstiden. 
  Det hele er nærmere beskrevet i det følgende, klippet fra IE aktuelt.

  Les mer
 579. Protokoller for skiftordninger på Sleipner og Ekofisk

  Det ble i dag avholdt møte mellom ledelsen i Odfjell Drilling og fasgforeningene vedrørende nye skiftordninger på Sleipner og CoP opererte installasjoner på Ekofisk. Protokollene kan leses her.

  Les mer
 580. Matskatt og selvangivelsen 2006

  Det nærmer seg dato for innlevering av selvangivelsen for 2006. I den anledning er det kommet en del spørsmål om matskatt og føring av denne. 
  Til hjelp har vi derfor klippet en artikkel fra Skatteetaten som omhandler
  "Fri kost for sokkelarbeidere" og gjengitt den under her.

  Les mer
 581. Safe Scandinavia på plass på Snorre-feltet

  Flotellet Safe Scandinavia har ankret opp ved Snorre A-plattformen i Nordsjøen. De kommende fem måneder skal SNA modifiseres kraftig.

  Les mer
 582. Premiert for gode observasjoner 

  To av våre dyktige kollegaer og medlemmer på Snorre A har utvist særs gode observasjonsevner, og er blitt premiert med tittlen HMS "lyspunkt".
  Vi gratulerer.
  Det følgende er hentet fra Odfjells Intranettside:

  Les mer
 583. Ny kontrakt til Odfjell Drilling 

  Odfjell Invest har mottatt melding om kontraktstildeling for den halvt nedsenkbare sjette generasjons boreriggen Deepsea Atlantic som er under bygging i Korea. Det er Statoil som har tildelt Odfjell Drilling denne storkontrakten.

  Les mer
 584. Frekkhetens nådegave er ubegrenset i
  Safeklubben Odfjell

  Vi håper dette skyldes uvitenhet og noen "Pusekatt" tendenser.
  Jeg er gjort oppmerksom på et dekret forfattet av kollega Inger Staff, som også er klubbleder for safe i Odfjell. Dekretet er lagt ut på safe klubbens hjemmeside og i tillegg sendt offshore.

  Les mer
 585. Historisk sammenkomst

  Den 28.03.2007 hadde IE-klubbene på Ekofiskfeltet møte for sammen å finne frem til bedre samarbeidsformer for de tillitsvalgte på feltet.
  Fra Odfjell møtte 8 personer, og tilbakemeldinger tyder på at dette var et møte til nytte for alle, og som også er de første steg for å bedre samarbeidet mellom klubbene på Ekofisk. Et nærmere resyme vil følge etter påske.
  Følgende artikkel er sakset fra IE-aktuelt:

  Les mer
 586. Vi ønsker alle våre medlemmer en God Påske

  Vi på klubbkontoret tar også påskeferie, og kontoret vil være stengt fra
  2 til 10.april. 
  Ved absolutt behov for kontakt, benytt våre mobiltelefon numre.

  Ha en riktig God Påske !

  Les mer
 587. Melding om dødsfall

  Vi fikk i dag den triste meldingen om at vår alles kjære sentralborddame på hovedkontoret i Bergen gjennom mange år, Britt Havre, døde i går 22.mars 2007.
  Alle som kjente Britt viste å sette pris på hennes alltid gode humør og blide smil. Det vil bli et tap for oss alle.

  Viser forøvrig til bedriftens melding om dødsfall.

  Les mer
 588. Ny informasjon vedrørende nedbemanning Eldfisk A pluss B

  Odfjell Drilling Fagforening er i dag blitt informert om at det blir en forlenget boreaktivitet enn tidligere meddelt for Eldfisk Bravo.
  Dette er en gledelig nyhet for oss alle ved at vedlikeholdsfasen blir kortet ned tilsvarende, ca. 40 til 70 dager.
  Følgende informasjon er hentet fra bedriftens inetside:

  Les mer
 589. En seier for våre medlemmer på Ekofisk feltet !

  Endelig har Odfjell Drilling Fagforening fått gjennomslag for sitt krav om en valgfri skiftordning for våre medlemmer også på Ekofisk feltet. Endringen innføres som en prøveordning for Odfjell Drillings bore- og vedlikeholdsmannskaper, og skal evalueres av ConnocoPhillips innen 1.mars 2008.

  Les mer
 590. Årsmøte for Odfjell Drilling Fagforening

  Avd. 171 i Industri Energi (Odfjell Drilling)har gjennomført årsmøte 13 til 15.mars 2007, der to dager var forbeholdt kurs for tillitsvalgte.
  For første gang har foreningen internt stått for regi og gjennomførelse av kurs for tillitsvalgte. Kurset tilfredsstiller kravene til trinn 1 og 2 i basis opplæringen av tillitsvalgte. Den store fordelen ved å arrangere basis kurs internt, er at foreningen får anledning til vektlegge intern organisasjonsoppbygging og generelle opplysninger om de interne forhold ovenfor egne tillitsvalgte.

  Les mer
 591. SAFE-klubben med usannheter !!!

  SAFE-klubben i Odfjell Drilling har på sin web-side gått ut med påstander om at de har fått til en bedre avtale enn IE for Elfisk A og B under den forestående borestoppen.

  Ingenting kunne vært fjernere. Den avtalen de omsider har sluttet seg til, den er det IE-klubben og Lederne som har fremforhandlet i samarbeid med bedriften. Hadde ikke SAFE kommet til fornuft ville det vært fare for at situasjonen på Eldfisk A og B ville ført til permitteringer / oppsigelser i bedriften.

  Dette er saken i et nøtteskall, og vi vil i det følgende søke å forklare angjeldende saksgang. Det vil være for gale at enkelte, på grunn av SAFE sin vilkårlige omgang med sannheten, kanskje kommer i den tro at deres fremstilling er riktig.

  Les mer
 592. Endelig gikk alvoret opp for SAFE klubben !!!

  Vedrørende nedbemanning / omplassering på Eldfisk A og B.

   

  Safe klubben var denne gang meget nær ved å fremtvinge permisjoner/oppsigelser i bedriften. Dette ville resultert i at permittering måtte skje ihht. permitteringsinstituttets regler, ansiennitet under ellers like forhold, kompetanse, etc. Konsekvensen av dette ville medført at mange nyansatte medarbeidere på ulike plattformer ville blitt rammet.

  Les mer
 593. Bare osten i musefella er gratis

  Overskriften er en metafor som en russisk general brukte da han stilte som kandidat i en presidentvalgkamp for noen år siden. Jeg har aldri forstått hva han mente. Men en ting er sikkert: Ingen mat er gratis. Om noen får den gratis, er det andre som må betale.

  Les mer
 594. Foreløpig status ved innplassering av personell i fm midlertidig borestopp på Eldfisk A og B

  Foreningen har i den senere tid vært meget opptatt av å få ut informasjon om den forestående borestoppen på Eldfisk A og B, og de konsekvenser det får for de impliserte. 
  Henvendelser til bedriften hvor behov for informasjon ble presisert har nå gitt resultater, og et info-skriv som belyser situasjonen kan leses på intranett og foreningens web-sider.

  Les mer
 595. NYTT TAP I RETTEN FOR SAFE

  TIL INFORMASJON.
  SAFE har igjen tapt saken de anla mot Odfjell angående omplassering av mannskaper fra flytende til faste installasjoner. Denne gang tapte de i Gulating lagmannsrett, noe de også gjorde i Bergen tingsrett.

  Angjeldende sak er ganske parallell til de omplasseringer som den lange borestansen på Ekofisk vil medføre.

  Omplasseringer/overføringer i selskapet er nødvendige tiltak dersom bedriften skal kunne unngå permitteringer og/eller oppsigelser. Dette kan begrunnes i både kompetanse og fleksibilitet. Dagens kontrakter er og slik utformet at borebedriftene som opererer på faste plattformer må kunne håndtere opp / nedbemanninger over et visst intervall.

  Alle foreninger, også SAFE bør/burde ha en overordnet plikt til å tenke sysselsetning og stabilitet av arbeidsplassene i bedriften, ikke drive eget politisk spill på bekostning av våre medlemmer/ansatte.

  Dette kan etter vårt syn best gjøres ved å samarbeide innenfor de rammer som er lagt, ikke prioritere agitasjon og negativ propaganda mot konkurrerende forening. Til orientering så vektlegger vår forening annet arbeid og ønsker å være fleksibel dersom situasjonen tilsier det.

  Det er tross alt medlemmene/arbeidsplassene som rammes dersom en forening ikke evner å finne løsninger grunnet overordnet politisk føring.

  Les mer
 596. Nytt hovedverneombud i OWS

  Arne Hodne ble etter innstilling fra vernetjenesten i Odfjell, valgt / utpekt til hovedverneombud i Odfjell Well Services av et enstemmig styre i Industri Energi avd. 171.

  Les mer
 597. Arbeidstidsordning på Sleipner – 
  avstemning er nå gjennomført

  Det er nå foretatt avstemmnig over hvilken skiftordning de ansatte i Odfjell skal gå på Sleipner. Sleipner er ikke underlagt Tampen kontraktene og er således ikke bundet til krav fra Statoil om forhånsbestemte skiftordninger jf. brev fra Statoil. Derfor er avstemmingen utført iht. tariffavtalens bestemmelse punkt 3.5 hvor de ansatte ombord selv bestemmer hvilke skiftordninger som skal gjelde.

  Les mer
 598. Boligplattform mistet ankerfester på Frigg-feltet

  Dramatisk luft-transport fra «Port Reval» fra klokka 13.30. Ankerkjettinger røk i voldsomt uvær.

  • Følgende artikkel er å lese i Dagbladet....

  Les mer
 599. Verv medlemmer og få doble poeng !
  Vervekampanjen fortsetter ut juni måned.

  Høyre klikk for å bytte side
  Kilde: IE
  Det er mange flotte premier å vinne i forbindelse med vervekampanjen i Industri Energi. Kampanjen er forlenget og varer nå frem til 30.juni. I hele den perioden får du doble vervepoeng. Det betyr at topp premien, en 40-tommers Widescreen LCD TV, nås ved kun å verve 13 medlemmer.
  Det er ellers mange andre fine premier, alt fra design bestikk til videokamera og GPS mottaker.
  Følg linken under for mer info.

  Les mer
 600. Til alle tillitsvalgte

  Som de fleste vel kjenner til, skal Odfjell Drilling Fagforening avholde tillitsvalgtkonferanse / kurs samt årsmøte den 13-14 og15.mars 2007.

  Les mer
 601. Ingen dispensasjon til å gå 2-3.

  Industri Energi nekter Prosafe å gå 2-3 på Safe Scandinavia under opphold på norsk sokkel.

  Safe Scandinavia ankommer norsk sokkel i april for et oppdrag på 23 uker. I den forbindelse søkte Prosafe Industri Energi om å få gå avvikende rotasjon. Søknaden ble avslått.

  -Lengden på oppdraget gjør så avvikende rotasjon ikke er aktuelt, sier forbundssekretær Gudmund Stensen.

  Stensen har også satt Prosafe i kontakt med Odfjell, som på grunn av borestans på Alpha og Bravo på Ekofisk feltet har ca 170 ledige personer tilgengelig.

  -Dette er en vinn/vinn situasjon for flere, borestansen på Ekofisk vil vare i henholdsvis 6 mnd for den ene plattformen og opp til 10 mnd for den andre, sier Stensen.


  Les mer
 602. Telefonisk styremøte 23.januar 2007

  Styret i Odfjell Drilling Fagforening hadde i dag et styremøte pr. telefon, der Valla striden var tema.

  Les mer
 603. Neste skritt i matskattsaken

  (Artikkelen er hentet fra IE-Aktuelt)
  I går den 22. jan ble det nedsatt en ny aksjonsgruppe i matskattsaken. Selv etter mange tilbakeslag i denne saken var kampviljen stor i gruppa. -Vi har ikke gitt oss, forsikret en enstemmig aksjonsgruppe.

  Les mer
 604. Borestopp på Eldfisk A og Eldfisk B fra
  mars 2007

  Som vel de fleste nå kjenner til har CoP forandret sitt boreprogram for Eldfisk A og B. Det medfører borestopp fra mars 2007 med en varighet på ca henholdsvis 6 og 10 måneder. I denne perioden vil installasjonene gå inn i en ren vedlikeholdsfase, og antall frigjorte mannskaper vil da bli i størrelsesorden 150 til 170, alt ettersom hvor mange personer bedriften klarer å få innplassert i vedlikeholdsmannskapet.

  Bedriften har en klar målsetting om at dette ikke skal medføre permitteringer eller oppsigelser, men for at de skal klare dette er de avhengig av fleksibilitet både fra organisasjoner og ansatte.

  Å sikre sysselsetting er en fagforenings første bud, og vi vil derfor samarbeide med bedriften så langt råd er. Det vil i den anledning bli aktuelt å innkalle hovedtillitsvalgte / tillitsvalgte på de gjeldende enheter, for sammen å drøfte situasjonen og komme frem til løsninger som kan sikre arbeid for alle ansatte i perioden dette gjelder.

  Det ble sist tirsdag avholdt et møte mellom bedriften og organisasjonene hvor bedriften orienterte om situasjonen og mulige løsninger. Et oppsummerings / infoskriv fra møtet er ført i pennen av vår personaldirektør Bengt A. Olsen og gjengitt under her.

  Les mer
 605. Innkalling til årsmøte og tillitsvalgtkonferanse

  Foreningen skal i år holde årsmøte og tillitsvalgtkonferanse den 13,14 og 15.mars, 2007 på First Hotel Marin i Bergen.
  Den 13 og 14. mars er satt av for tillitsvalgtkonferanse og opplæring, den 15. mars til årsmøte. Les hele innkallelsen / invitasjonen via linken under.

  Les mer
 606. Vinnerne av Julekalender-konkurransen

  Foreningens lille julekalender-konkurranse er forlengst over. Det var mange som deltok, men dessverre kan ikke alle premieres. Av de med best resultat er 3 vinnere trukket ut, og det er som følger:

  Bjørn Yngve Elstad          
  Svein Olav Kårdal            
  Odd Sverre Våga              

  De heldige (og dyktige) vinnerne vil alle bli tilskrevet og få tilsendt sin vel fortjente premie.

  Les mer
 607. Valg av styremedlemmer til Odfjell Drilling Fagforening

  Odfjell Drillings Fagforening skal ha sitt årsmøte 15.03.2007. Foreningen ber om forslag til kandidater til styret.  

                             ------------------------------------------------------

  Les mer
 608. Redusert aktivitet på Eldfisk A og B i 2007

  Følgende artikkel er hentet fra Odfjell's Inetsider:
  I møte med ConocoPhillips onsdag ettermiddag (10. januar) ble Odfjell Drilling informert om at de planlagte borestopper på Eldfisk A og Eldfisk B vil bli av lengre varighet enn tidligere meddelt og at det i disse perioder vil bli vesentlig mindre aktivitet for våre mannskaper enn opprinnelig planlagt.
  Med de planene som nå foreligger, vil Eldfisk A være i borestopp i 6 måneder fra ca. 1. mars til 1. september 2007 mens boreoperasjonen på Eldfisk B forventes å stenge ned fra medio mars til årsskiftet 2007/2008, dvs. i ca. 10 måneder.

  Les mer
 609. Møte om svingskift på Ekofisk

  Tillitsvalgte fra Odfjell Drilling, ESS og Ekofisk-Komiteen drøftet tidligere i denne uken fremdriften i svingskiftsaken på Ekofisk med Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.

  Les mer
 610. Oppretting av "Blogg" på IE's nettsider

  Følgende artikkel er hentet fra IEs nettside: 
  Landsstyret i Industri Energi vedtok i desember at forbundet skal tilby blogging via Industri Energis nettsider. –Derfor trenger vi bloggere, sier nettsideansvarlig Arild Theimann.

  Les mer
 611. Arbeidstidsordninger på Tampen – undersøkelsen gjennomført

  Viser til informasjon fra inet den 27.oktober der bedriften meddelte at de ville gjennomføre en undersøkelse blandt mannskaper på Tampen-installasjonene, hvor hensikten var å klargjøre de ansattes syn på om man foretrekker helskift eller delte skift. 

  Les mer
 612. Protokoller - Skiftordning Sleipner

  Det ble i dag avholdt møte mellom ledelsen i Odfjell Drilling og representanter for de ansatte vedrørende skiftordning på Sleipner plattformen. Protokoll kan leses under "Lokale protokoller"

  Les mer
 613. Ny medlemskontigent for år 2007 samt ny og rimeligere premie for gruppelivsforsikring

  Som kjent for de fleste dekker medlemskapet 3 forsikringer:
  LO-favør Kollektiv Hjem, LO-favør Grunnforsikring og LO-favør Fritidsulykkesforsikring.

  Fra 1.januar 2007 inngår den tidligere LO-favør Toppsikringen i LO favør Kollektiv Hjem. Dette har tidligere vært en tilleggsforsikring som det enkelte medlem har måttet dekke selv, nå er den dekket av  kontigenten.
  Dette, sammen med andre fordeler som er kommet til, gjør denne forsikringen trolig til Norges beste innboforsikring.

  Les mer
 614. Odfjell Drilling Fagforening ønsker alle sine medlemmer en riktig god og fredfylt Jul

  Da er enda et år på hell, og tiden er kommet da de fleste av tar fri for å nyte en fredelig Jul i hjemlige omgivelser. Ikke alle er i samme situasjon, en del må holde hjulene i gang, bl.a. våre kolleger i nordsjøen.
  Men når det først er slik, vil de helt sikkert, med god hjelp av utmerket julemat for de fleste ganer, klare å skape skikkelig julestemning ombord. 

  Vi ønsker alle våre medlemmer,
  både hjemme og ute 

  en riktig god og fredfylt Jul

  Med hilsen
  Odfjell Drilling Fagforening

  Klubbkontoret vil være stengt fra fredag kl 1200. I romjulen er kontoret åpent, men med redusert bemanning.

  Les mer
 615. Salg av Deepsea Trym

  Odfjell Rig Ltd har inngått en avtale med Songa Offshore ASA for salg av den halvt nedsenkbare boreriggen Deepsea Trym for USD 238,5 mil, sier Odfell Drilling i en pressemelding i dag.

  Les mer
 616. Doble vervepoeng

  Fra 1. jan og ut mars gis det doble vervepoeng i Industri Energi sin vervekampanje. 13 nye medlemmer gir topp vervepremie, for eksempel, en LCD 40" flatskjermTV.
  Gå inn på kampanjesidene, men husk at du kun trenger havparten av antall vervede for hver premeie.

  Les mer
 617. Den Nye Kollektive Hjemforsikring -
  Norges beste forsikring ?

  LO favør Kollektiv hjemforsikring fyller 40 år i 2007. I den forbindelse er den kollektive hjemforsikringen nå oppgradert til en enda bedre forsikring. Fra 1.januar 2007 inngår den tidligere LO-favør toppsikringen i LO favør Kollektiv Hjem, d.v.s. forsikringen blir dekket av medlemskapet uten ekstra premie.
  Dette, sammen med andre fordeler som er kommet til, gjør denne forsikringen sannsynligvis til en av Norges beste.
  Gamle LO-favør Toppsikring utgår som egen forsikring fra samme dato. 

  Les mer
 618. Status vernetjenesten

  Følg linken og få en kort oppsummering for VO-tjenesten 2oo6 samt viktige fokusområder for 2007.

  Les mer
 619. Viktig info til dem som vil gå av med AFP

  For å unngå problemer ved søknad om AFP er det viktig å være litt orientert om de regler som gjelder.
  Det er ikke bare å være ansatt i bedriften de 3 siste år, men har bl.a. også sammenheng med hvor lenge  vedkommende har vært syk eller mottatt trygd. Ikke mange vet at oppad grense her er 52 uker samlet i løpet av de 3 siste år.
  For å unngå avslag på en AFP-søknad bør man tilegne seg den mest nødvendige kjennskap til gjeldende regler.  
  Under her er to linker som fører til det meste man har behov for å vite.
  Alt er ikke like viktig, men en del av stoffet er et "must" å orientere seg om for kommende AFP pensjonister.  

  Les mer
 620. LO-favør hjemforsikring - forbedret vilkår -
  tidligere Toppsikring nå innklusiv i premien

  LOfavør Kollektiv hjemforsikring fyller 40 år i 2007 – og blir enda bedre!. Jubileet markeres ved å utvide innboforsikringen til også å omfatte det som tidligere var dekket under LOfavør Toppsikring, og enda litt mer! Les om de nye vilkårne her.
  I desember vil alle medlemmer som har LOfavør Kollektiv hjemforsikring få et informasjonsbrev som forteller om utvidelsen, hva den går ut på og hva det betyr for den enkelte.

  Les mer
 621. Ro ned i førjuls-stria med en liten spørrelek

  Velkommen til foreningens lille julekalender. Den er utformet som en spørrekonkurranse hvor hver luke inneholder et spørsmål. Hvert spørsmål gir tre svaralternativer og det er bare og hake av rett svar.
  Det vil bli trukket 3 vinnere, og de heldige vil få en gave / premie til en verdi av ca kr 1000.
  Lykke til !

  Odfjell Drilling Fagforening ønsker alle våre
  medlemmer en riktig god førjulstid.

  Les mer
 622. Matskatten tatt opp i EFTAs overvåkingsorgan

  Følgende artikkel er hentet fra IE-Aktuelt, og viser at matskatten ikke er et "glemt" kapittel fra IE's side.

  Les mer
 623. Den siste tids helikopterhendelser

  Da det den siste tid har vært en del "nødlandinger" med Sikorsky S-92 og tildels dårlig med informasjon om hva årsakene til dette er, ble det den 13.november holdt et debriefingsmøte mellom Norsk Helikopter, Helikopterservice og representanter fra Sikorskyfabrikken. 
  Informasjon fra en del av møtet følger her:

  Les mer
 624. Er Sikorsky S-92 et trygt helikopter?

  Følgende artikkel er klippet fra IE-Aktuelt:
  Det er min oppfatning at S-92 er et trygt helikopter og jeg vil selv ikke ha betenkninger med å sette meg i en slik maskin.Bakgrunnen for min oppfatning er mine erfaringer som passasjer i S-61, de forskjellige variantene av Super Puma og nå sist S-92, skriver senior HMS-rådgiver i Industri Energi og leder for LOs HelikopterutvalgKetil Karlsen, i denne artikkelen.

  Les mer
 625. Møte på Stortinget -
  Regjeringen vil ikke snu i matskatten

  Følgende artikkel er klippet fra IE-aktuelt:
  Industri Energi har argumentert mot matskatten i alle rundene forbundet har hatt med politikerne i forbindelse med årets statsbudsjett. Møte forbundet hadde med den rød-grønne fraksjonen i finanskomiteen i går ga ikke mye håp om løsning på matskattsaken i dette budsjettet.

  Les mer
 626. Enighetsprotokoll - Fremdrift skiftordning Tampen

  Foreningene i Odfjell Drilling har i dag inngått enighetsprotokoll med bedriften om fremdrift og betingelser relatert til en eventuell ny skiftordning på Tampen plattformene.
  Les denne protokollen samt protokoll av 25.okt. ved å å følge lenken under.

  Les mer
 627. Hyttepool - Hovedtrekning for vintersesongen

  Fristen for å legge inn søknad til hovedtrekningen nærmer seg med stormskritt. Siste frist er søndag 29.10.2006.
  Deretter vil det være anledning til å direktebooke ledige hytter.

  Les mer
 628. Skiftordning på Tampen feltinstallasjoner: Fornuften seiret før rettsapparatet tok beslutningene for oss

  Statoil har trukket tilbake sitt kontraktuelle pålegg om at kun hele skift er tillatt på Tampen.
  Endelig kan de ansatte i Odfjell Drilling og Seadrill i samarbeid med sine bedrifter, reelt få bestemme selv hvilke skiftordninger som skal være gjeldende offshore på Statoil feltinstallasjoner, Tampen.

  Les mer
 629. En kort orientering om matskatt

  Ut i fra tilbakemeldinger er det en del usikkerhet blant de ansatte om matskatt og de regler som gjelder. Her kommer en liten orientering.

  Les mer
 630. Statoil trekker sitt påbud om hele skift

  Vi har i dag mottatt melding fra Statoil om at de trekker tilbake sitt pålegg om hele skift på Tampen området. Dette innebærer at Odfjell Drilling / ansatte kan selv bestemme hvilken skiftordning de vil gå.
  Odfjell Drilling Fagforening har derfor bedt Industri Energi om å trekke saken i arbeidsretten.

  Statoil har i sitt brev satt som en forutsetning at man ved omlegging til delte skift går med klokken, dvs første skift på dag, siste på natt, slik det foreligger AMU vedtak på.

  Dette er kun en foreløpig informasjon, foreningen vil komme tilbake med en utvidet og fyldigere dekning så snart som mulig.

  Les mer
 631. Sammenkomst for bedriftens pensjonister
  den 31.august 2006

  Det er nå 3 år siden bedriften sist arrangerte treff for sine seniorer, det har ikke vært et planlagt opphold, men vi må nok i ettertid erkjenne at tiden løp fra oss i 2005.

  Les mer
 632. Ungdomskonferanse 13 - 15 oktober 2006

  Industri Energi innviterer til Ungdomskonferanse den 13.-15.oktober på Sola Airport Hotell. Målgruppen er dere av våre medlemmer som er under 30 år.
  Les vedlagte lenke for mer informasjon.

  Les mer
 633. Viser til at Nopef og NKIF er slått sammen til nytt forbund, Industri Energi (ie).

  NOPEF (Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund) og Kjemisk Forbund (Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund) har gått sammen i det nye forbundet Industri Energi (ie).

  Forbundets hovedkontor i Oslo har adresse: Youngsgt. 11, 0181Oslo. Ny e-mailadresse til hovedkontoret er: oslopost@industrienergi.no.

  Forbundets Stavanger kontor har adresse: Kongsgt. 52-58, 4005 Stavanger. Ny e-mailadresse til Stavanger kontoret er: stavangerpost@industrienergi.no.

  Web sider : www.industrienergi.no

  Les mer
 634. En vellykket HVO samling høsten 2006

  Alle Hovedverneombud pluss verneombud på kontorene i Stavanger og Bergen var nylig på en 2 dagers samling hvor seiling inngikk som en av hovedingrediensene. Diverse tilbakemeldinger tyder på at det var en særdeles lærerik og vellykket samling. 
  Et kort referat med bilder kan sees ved å følge lenken under.

  Les mer
 635. Et nytt fagforbund er dannet -
  Nopef og NKIF er blitt Industri Energi

  Det ble i Oslo den 4.sept. holdt ekstraordinært landsmøte for Nopef og Norsk Kjemisk Industri, der de to forbundene slo seg sammen til ett forbund; Industri Energi.
  Det nye forbundet organiserer 47,000 ansatte innen olje-, gass og kjemiområdet og står dermed for mer enn 80% av verdien av landets vareeksport. Forbundet blir det 4. største innen LO familien.
  Leif Sande ble valgt til leder, sammen med seg fikk han som nestleder Liv Undheim.

  Forbundet får hovedkontor i Oslo, men kontoret og avdelingen i Stavanger blir opprettholdt på samme nivå som dagens. 

  Som en følge av dette er NOPEF sin gamle nettside nedlagt. Ny nettside for det nye storforbundet finner du HER.

  Les mer
 636. Protokoll - Avtale for offshoreservicebedrifter på norsk sokkel

  Den 28.august 2006 ble det holdt forhandlingsmøte i Acergys lokaler på Tangen i Stavanger mellom Norges Rederiforbund (NR) og Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) om regulering av avtalen for offshoreservicebedrifter på norsk sokkel.
  Protokollen kan leses her:
  http://www.odfjelldrilling-nopef.no/cat.asp?id=195

  Les mer
 637. Årets lønnsoppgjør

  Årets lønnsoppgjør nærmer seg slutten. Noen få overenskomster gjenstår å revidere. De lokale forhandlingene er heller ikke sluttført alle steder.
  Følgende artikkel er sakset fra Nopef Aktuelt:

  Les mer
 638. Nopef arrangerer Ungdomskonferanse
  helgen 13-15.oktober i Stavanger

  NOPEF inviterer til Ungdomskonferanse den 13-15.oktober på Sola Airport Hotell. Målgruppen er de av våre medlemmer som er under 30 år. 
  Odfjell Drilling Fagforening har fått tildelt en del plasser, og de av våre medlemmer som er interessert og i den rette alder, sender bestilling via lenken under. 
  NOPEF sentralt dekker reise og opphold til dette arrangementet, men ikke tapt arbeidsfortjeneste.

  Les mer
 639. Ressurs gruppe for Deepsea Rig

  På bedriftens Inetsider er det lagt inn noe informasjon om Deepsea Rig. Artikkelen er på engelsk, der endel av våre medlemmer har savnet en norsk versjon.
  Den kan nå leses her.

  Les mer
 640. William Ingles ble gravlagt tirsdag 24.juli

  Vi ble i dag gjort oppmerksom på at William Ingles familie foretrakk en stille og intim begravelse med kun de nærmeste familiemedlemmer tilstede. Han ble gravlagt i går, tirsdag den 24.juli.

  Les mer
 641. Oljeservicestreiken slutt

  Streiken blant oljeservicearbeiderne er over etter at NOPEF og OLF ble enige mandag kveld etter tvungen mekling.

  Les mer
 642. Matskatten - Finansministeren aksepterer ikke argumentet om toppskatt

  Nopef besøkte FRP på Stortinget den 21.juni for å diskutere matskatten. Det resulterte i at stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter sendte spørsmål til finansminister Kristin Halvorsen om hvorfor denne "toppskatten" kun gjelder for oljearbeidere og ikke for bl.a. politikere.

  Les mer
 643. En god kollega og et medlem i vår forening 
  er funnet død

  Det er med stor sorg vi mottok den triste meldingen om at vårt hovedverneombud på ”Deep sea Trym”, William Ingles onsdag ettermiddag ble funnet død i sitt hjem på Jørpeland.

  Les mer
 644. Tvisteprotokoll - Ventetidsbestemmelser under verkstedsopphold

  Den 19. juli 2006 ble det avholdt møte mellom Odfjell Drilling og leder for Nopef klubben i Odfjell vedrørende forståelse av dom i Arbeidsretten vedrørende overenskomstens pkt. 3.3 om ventetid på fartøyet når det ikke arbeides.
  Denne protokollen kan leses under:

  "Avtaler / protokoller - Protokoller - Odfjell Drilling Offsshore"

  Les mer
 645. Uholdbart for nattskiftet på Eldfisk Bravo

  Det er kommet en del henvendelser fra mannskapet på Eldfisk Bravo om den uholdbare måten nattskiftet deres er planlagt. Foreningen har nylig vært i møte med driftsledelsen i Stavanger for om mulig å få en løsning på  problemet. Det resulterte i et skriv som er sendt til ledelsen i Odfjell samt Eldfisk B.
  Skrivet kan leses under her.

  Les mer
 646. Enighet om årets lønnsoppgjør for landansatte
  i Odfjell Offshore AS

  Nopef foreningen er rimelig godt fornøyd med årets lønnsoppgjør, der vi i tillegg til en ramme på 7 % også har fått en bonusordning for ”OFO” ansatte i bedriften.

  Dette er noe nytt, men forhåpentligvis en ordning som våre medlemmer og kolleger på landsiden vil føle blir en god tilleggskompensasjon i årene som kommer.

  Tanken bak ordningen er å stimulere til lojalitet og stabilitet av våre medlemmer og kolleger på land, i et ellers stramt arbeidsmarked.
  Bonusordningen skal ikke inngå eller betraktes som noen erstatning for generell lønnsutvikling fremover, men kun bidra til det som er nevnt.

  Kravene vi hadde til forbedringer i den tekniske avtalen kom vi ikke helt i mål med, men sett i forhold til lønnsoppgjøret generelt, valgte vi å utsette deler av kravene til neste oppgjør.

  Felles info om lønnsoppgjøret kan leses her:

  Les mer
 647. Til våre nye medlemmer -
  Feilaktig trekk av premie til gruppelivsforsikring

  Til tider er det desverre noen medlemmer som urettmessig blir trukket for premie til foreningens gr.livsforsikring. Som regel skjer dette kun når returlappen for nyinnmeldte medlemmer ikke kommer oss i hende før lønnskjøring ca den tiende i hver måned.
  Til dem det gjelder beklager vi det inntrufne, og tilbakebetaling vil bli foretatt snarest.

  Les mer
 648. Status vedrørende helskiftordningen på
  Tampen og Ekofisk-området

  Ønsker å gi noen kommentarer og en oppsummering i saken til alle våre medlemmer som er sterkt imot og plaget av helskiftordningen offshore. Mange føler seg som offer for en meningsløs kontraktsformulering der direktivet om helskift fra Statoil og CoP virker som en sak uten mål og mening, men handler mer om hvem som bestemmer.

  Les mer
 649. Full støtte fra Odfjell Drilling Fagforening til de streikende innen oljeservice

  Våre arbeidskolleger innen oljeservice er i streik fra 21.juni. Kravene de har fremsatt er et minimum for å komme opp på noenlunde samme nivå som andre oljearbeidere.
  Odfjell Drilling Fagforening gir derfor de streikende sin fulle støtte
  Hvorfor skal ikke våre kolleger innen oljeservice har de samme rettigheter som oss når det gjelder:

     - Ventetidsbetaling på lik linje med andre oljearbeidere
     - Forutsigbare arbeidstidsordninger
     - Lik lønnsutvikling som andre på sokkelen

  Vi gir de streikende vår fulle støtte.

  Med hilsen
  Odfjell Drilling Fagforening – Nopef avd 171

  Les mer
 650. Situasjonen for Odfjell Drilling som følge av streiken innen oljeserviceområdet

  Følgende info er sakset fra Odfjell Inet:
  Som kjent gikk NOPEF til streik onsdag 21. juni etter brudd i mekling med OLF innen oljeservice. Odfjell Drilling er ikke part i denne konflikten men er rammet som en ”tredjepart”. Konsekvensen på sikt kan bli betydelige men selskapet vil foreløpig ikke gå ut med permitteringer.

  Les mer
 651. Fare for permittering som følge av streiken mellom Oljeservice og OLF

  Streiken mellom Nopef og OLF innen oljeserviceområdet fører til at Odfjell Drilling blir rammet som en "tredjepart". En konsekvens av det kan bli fare for permittering for en del mannskaper.
  Det ble i den anledning avholdt et møte i dag mellom ledelsen i bedriften og de ansattes representanter. Protokoll fra møtet kan leses her.

  Les mer
 652. Hvem vil oljeservicestreiken ramme?

  Foreløpig omfatter streiken følgene NOPEF medlemmer:

  Mudingeniører på Bideford Dolphin
  ROV personell på Polar Pioneer
  Alle medlemmene omfattet av del III i Oljeserviceavtalen innenfor komplettering i selskapene Schlumberger ,Weatherford, Baker Oil Tools og Halliburton

  Les mer
 653. Streik i Oljeservice fra onsdag morgen

  87 ansatte i oljeindustrien går ut i streik etter at meklingen mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) brøt sammen på overtid klokken 4 onsdag morgen.

  Les mer
 654. Rekruttering av prosjekt-ressurser til "Deepsea Rig Prosjektet"

  Til alle Kolleger !

  Til arbeid i ressursgrupper mot sitt nybygg "Deepsea Rig", har Odfjell Drilling et stort behov for rekruttering av internt personell til de fleste stillingsgrupper. 
  Når mobiliseringsfasen starter, vil disse sannsynligvis også inngå som del av det faste mannskapet .

  Følgende info er klippet / oversatt til norsk fra Inet:

  Les mer
 655. Matskatten opp på stortinget

  Følgende er klippet fra Nopef aktuelt:
  Ingen løfter om endring etter møte på stortinget. - Vi gir oss ikke for det sier NOPEF's nestleder Frode Alfheim til NOPEF Aktuelt.

  Les mer
 656. Utlendingers sosiale rettigheter i Norge

  Fra "Mærsk" har vi klippet en info om utlendingers sosiale rettigheter i Norge. Den kan være svært nyttig for dem det gjelder, med "bruksanvisning" og de nødvendige linker - en på engelsk og en på dansk.

  Les mer
 657. Uoffisell lønnstabell gjeldende fra 01.06.2006

  Vedlagt følger en uoffisell lønnstabell for flyterigg og plattformboring gjeldende fra 01.06.2006. Den må leses med forbehold om mulige feil. Offisell tabell vil foreligge når den er gjennomgått av begge parter.

  Uoffisell lønnstabell gjeldende fra 01.06.2006

  Les mer
 658. Det er oppnådd enighet mellom NR og Nopef innenfor flyterigg og plattformboring

  Nopef, Safe og DSO ble i dag enig med Norges Rederiforbund om årets lønnsoppgjør. Oppgjøret er, som mer eller mindre forventet, et oppgjør  likt med hva OLF - Nopef oppnådde, d.v.s. et resultat vi må si oss rimelig fornøyd med.

  Les mer
 659. Streiken i Sjøoffisersforbundet

  Det er sterk streikevilje i Sjøoffisersforbundet, og streiken rammer allerede mange reisende. Og flere vil det bli etter opptrapping den 20.mai.
  Til hjelp for dem som skal ut å reise i nærmeste fremtid er følgende orientering sakset fra Nopef Aktuelt:

  Les mer
 660. Ansiennitet for lærlinger i læretiden

  Foreningen har lykkes i å få bedriften med på en ordning som gir lærlinger rett til å få godkjent læretiden som ansiennitetsgivende tid.
  Det har tidligere ikke vært noen ens praksis på dette forholdet, og det er heller ikke nedfelt i noen avtaler.

  Les mer
 661. NEI TIL EKSTRA TOPPSKATT FOR OLJEARBEIDERE

  Nopef avdeling 171 registrerer på nytt at regjeringspartiene ikke overholder løfte om fritak av matskatt for offshorearbeidere.
  Jeg hadde sammen med nestleder i Nopef og leder for Nopef Smedvig, flere møter med regjeringspartiene i fjor høst (finanskomiteen bla.).
  Hensikten var å overbevise politikerne om at denne skatten rammer offshorearbeiderne urettferdig, disse har ingen mulighet å ta med seg nistepakke for 14 dager til sin arbeidsplass.

  Etter disse møter fikk vi en uforbeholden forståelse av at dette ble tatt til etterretning av politikerne, og at de ville reversere skattesaken ved revidert nationalbudsjett.


  Viser ellers til sakset artikkel fra Nopef Aktuelt.

  Les mer
 662. NEI TIL EKSTRA TOPPSKATT FOR OLJEARBEIDERE

 663. Regjeringens forslag til Revidert statsbudsjett 2006

  Skattlegging av fri kost for sokkelarbeidere og det særskilte hyretillegget for sjøfolk.

  Regjeringen foreslår å gjeninnføre et skattefritak for fri kost for ansatte på sokkelen som har en samlet årlig personinntekt mindre enn 600000 kroner fra 1. juli 2006. Regjeringen foreslår også å gjeninnføre et skattefritak for hyretillegg for sjøfolk, med en øvre beløpsgrense.

  Les mer
 664. Arbeidsrettsdom - Seier for løsvikarer

  Nopef har i arbeidsretten vunnet en sak som omhandler løsvikarers rett til overtidsbetaling etter arbeidssyklus 2/6. 

  Les mer
 665. Odfjell Drilling - Management HSE award 2005 goes to…….

  The following is copied from Odfjells inet:
  Odfjell Drilling’s Management HSE award is awarded on an annual basis. All installations / projects / departments are each year invited to apply for this award.

  Les mer
 666. Utdanningsstipend for 2006 - 2007

  Vedlagt sendes ny utlysningstekst og retningslinjer for LO's utdanningsfond for skoleåret 2006/2007.
  Her er det store muligheter for noen og enhver. Vær obs på søknadsfristen den 15 mai !
  NB: For hurtigst mulig ekpedisjon sendes søknadsskjema til klubbkontoret. Vi videresender deretter bekreftet / kvittert søknad til LO.

  Les mer
 667. Foreningens årsmøte / tariffkonferanse 2006

  Odfjell Drilling Fagforening avholdt sitt årsmøte og tariffkonferanse 22 og 23.mars på Solstrand Fjordhotell. Av naturlige grunner legges kun et redigert referat inn på disse sider. For fullt referat kan tillitsvalgt eller klubbkontor kontaktes. Det samme gjelder for årsmeldingen.

  Les mer
 668. Til alle medlemmer offshore og onshore

  Påsken nærmer seg med stormskritt, og de som er hjemme har forhåpentligvis planene klar for hvordan den skal tilbringes, på fjell eller sjø, eller bare nyte den på hjemmebane.

  Det er dessverre ikke alle forunt å ha fri. Noen må holde hjulene i gang, og de av våre medlemmer som feirer påsken offshore får gjøre det beste ut av det. Ved neste anledning er det gjerne de som har fri.

  Uansett, vi her på klubbkontoret ønsker dere alle, hjemme eller ute, en  riktig GOD PÅSKE.

  Kontoret vil være bemannet til og med onsdag.

  Les mer
 669. Safe tapte oppsigelses-sak i Tingretten

  6 medlemmer av Safe i Odfjell, har gjennom sitt forbund anlagt sak mot Odfjell Drilling, med grunnlag i det de mener er en urettmessig forflyttning av mannskaper fra flyt til fast installasjon. Etter deres mening krever en slik forflytning  oppsigelse / endringsoppsigelse.
  Odfjell Drilling på sin side, mener dette er en nødvendig styringsrett bedriften har og må ha for å kunne disponere mannskaper på best mulig måte uten å gå til oppsigelser.

  Bergen Tingrett har nå avsagt kjennelse og dom hvor Odfjell Drilling frifinnes. Dommen kan leses under her.

  Les mer
 670. Forhandlinger om Hovedavtalen i havn

  Det er blitt enighet om i hovedavtaleforhandlingene mellom NR og LO/NOPEF. Ny Hovedavtale styrker blant annet tillitsvalgtapparatet på flere punkter.
  Linkene under viser eksisterende hovedavtale samt protokoll med vedtgatte endringer.

  Les mer
 671. En avtale for DSD om kompensasjon for boring på Shtokmanfeltet er nå ferdigforhandlet

 672. Forhandlingsdatoene er fastsatt

  Følgende er hentet fra Nopef Aktuelt:
  NOPEF har fastsatt datoer for alle forhandlingene som skal føres i forbindelse med årets tariffoppgjør

  Les mer
 673. Foreningen har videreført avtale om medlems-fordelen innen Finans og Forsikring

  Da mange av foreningens medlemmer har etterspurt en rådgivnings-tjeneste innen Finans og Forsikring, har foreningen valgt å videreføre sin tidligere avtale innen området.
  Denne rådgivnings-tjenesten er nå overtatt av Kemax Økonomi AS.
  Tilbudet kan leses under "Medlemsfordeler" med link direkte HER.

  Les mer
 674. Viktig om tilleggspensjon for sjømenn

  Følgende artikkel er hentet fra Inet:
  PENSJON
  Som kjent har alle sjømannsorganisasjonene en tariffestet avtale med Norges Rederiforbund om tilleggspensjon for seilende på NOR og NIS registrerte skip fra fylte 60 år.

  Les mer
 675. Felles hyttepool i Odfjell Drilling

  Følgende er kopiert fra Inet:
  Som informert om tidligere er det besluttet at det skal opprettes en felles hyttepool for alle velferdshyttene i selskapet.
  Det internettbaserte administrasjonsprogrammet som skal ivareta dette teknisk, CABINWEB, er nå klart til å tas i bruk.

  Les mer
 676. Nye Kontrakter / Opsjoner til Odfjell Drilling

  Odfjell Drilling har mottatt en intensjonserklæring fra Statoil for bruk av  boreriggen Deepsea Bergen til produksjons og leteboring.
  Norsk Hydro og Conoco Phillips har også utøvd opsjoner for forlengelse av sine kontrakter med henholdsvis Ekofisk og Deepsea Trym.

  Les mer
 677. Visund-lekkasjen forårsaket av metallplate

  En metallplate som løsnet fra fakkeldunken i rørsystemet til fakkeltårnet er årsaken til gasslekkasjen på Visund-plattformen i Nordsjøen 19. januar, skriver Statoil på sin nettside.

  Les mer
 678. Visund-plattformen stengt til etter påske

  Stavanger (NTB): Produksjonen på Visund-plattformen vil neppe komme i gang igjen i første kvartal, går det fram av en pressemelding fra Statoil.

  Les mer
 679. PTIL advarer mot feil

  Petroleumstilsynet advarer mot konstruksjonsfeil på andre enn Visund-plattformen. De har funnet det som kan være en alvorlig konstruksjonsfeil på Statoils Visund.

  Les mer
 680. Årsmøtet 23.mars 2006

  Valg av styremedlemmer i Odfjell Drillings Fagforening

  Les mer
 681. Enda ikke i mål med hovedavtaleforhandlingene

  Følgende er klippet fra Nopef Aktuelt:
  Hovedavtaleforhandlingene mellom NOPEF og Norges Rederiforbund (NR) fortsetter 16. mars.

  Les mer
 682. Protokoll - Enighet om Offshore Service-avtalen

  Det er ført forhandlinger mellom NOPEF og NR den 19. og 20. jan 2006 for lønnsregulering 2005 på Offshoreserviceavtalen. Forhandlingene ble sluttført i dag og enighet oppnådd.

  Les mer
 683. Gasslekkasje på Visund 19.01.2006

  Følgende er klippet fra Inet:
  Klokken 00.03 natt til i går 19. januar, ble både gass- og flammedetektorer aktivert på Visund. Trykket ble umiddelbart tatt av produksjonsanlegget. Det var 91 personer om bord på den Statoil-opererte Visund riggen på dette tidspunktet, hvorav 29 personer fra Odfjell Drilling.

  Les mer
 684. INFORMASJON TIL ALLE ANSATTE OFFSHORE/ONSHORE

  SAK : NY K-HVO OG K-VO FRA FEB. 2006

  Les mer
 685. Nopef fikk medhold i arbeidsrettsak

  Arbeidsretten ga NOPEF medhold i retten til å iverksette streik på Oljeservicebedriftsavtalen.
  Følgende er sakset fra Nopef aktuelt:

  Les mer
 686. Årsmøte og Tariffkonferanse  for
  Odfjell Drilling Fagforening

  Foreningen skal i år holde årsmøte og tariffkonferanse 22 og 23.mars hvorav første dagen er satt av for drøftelse/behandling og prioritering av krav til årets lønnsoppgjør.

  Les mer
 687. Odfjell Drilling vil bygge ny stor rigg for
  norske farvann

  Følgende er sakset fra inet:
  Gjennom media har det de siste par dager blitt kjent at Odfjell Drilling er i ferd med å sluttføre forhandlinger om et nytt stort riggprosjekt i samme gate som Aker Drillings superrigger.

  Les mer
 688. Kort orientering om helskiftordningen

  Stevning mot Odfjell Drilling og Smedvig er tatt ut, og tilsvar er gitt.
  Vi venter nå på dato for rettsforhandlinger. Foreningen håper fortsatt på at det kan være mulig å finne løsninger før rettsforhandlingen tar til.
  Forkynnelse om stevning og forhandlingsprotokoll kan leses under her.

  Les mer
 689. ”Streikerett” på Offshoreserviceavtalen

  Følgende er sakset fra Nopef Aktuelt:
  I går møttes NOPEF og Norges Rederiforbund (NR) i Arbeidsretten. Saken dreier seg om avtalerevisjon mellom NOPEF/LO og NR.
  Forventer dom 11. januar.

  Les mer
 690. VIKTIG INFO VEDR. NYE SKATTEREGLER FOR HJEMME-PC ORDNINGER

  PC AVTALE - følgende er klippet fra inet:
  Regjeringen v/finansdepartementet har besluttet å endre reglene for hjemme-pc ordninger på tross av mange og iherdige forsøk for å stoppe dette, både fra IKT Norge, LO og NHO.

  Les mer
 691. Nopefs medlemmer går til Politisk streik
  torsdag den 17.11.2005

  Som vel de fleste har fått med seg, har den nye regjeringen sviktet sine lovnader om ikke å innføre skatt på mat for nordsjøarbeidere, sjøfolk og pendlere. Stikk imot sin garanti om ikke å innføre matskatt hvis de kom i regjeringsposisjon, gjør de nå det motsatte. Dette har ført til voldsomme reaksjoner i hele nordsjømiljøet, og den gjengse reaksjon blant medlemmer i alle berørte organisasjoner, er at dette krever full mobilisering mot regjeringens helomvending.

  Les mer
 692. Politisk streik mot matskatten torsdag 17. nov.

  NOPEF sitt forbundsstyre har den 11.11.05 vedtatt at NOPEFs medlemmer oppfordres til å delta i en politisk streik den 17.11.05 mot statsbudsjettet og den usosiale matskatten som skal innføres fra og med 2006.

  Les mer
 693. Helikoptertrafikk i Nordsjøen

  Et nytt nettsted viser ankomst og avgangstider for all helikoptertrafikk til og fra oljeinstallasjonene i Nordsjøenn. Det kan søkes på dato, hvilken heliport og installasjon, samt ankomst / avgang heliport.
  Vi har nettadressen her.

  Les mer
 694. Arbeidsrettsak / forhandlingene på Offshoreserviceavtalen mellom Nopef og NR

  NOPEF har nå mottatt NR sitt prosesskriv til arbeidsretten. Arbeidsretten har berammet saken behandlet den 15. november. Meklingen i oppgjøret er derfor utsatt til etter den 15. Utfallet av arbeidsrettsaken vil bli avgjørende for hva vi gjør videre i denne saken, som går på om vi kan forhandle i NR uten at det er en enighet i OLF. Taper vi så er det ikke noe annet å gjøre enn å akseptere det slik det er. Vinner vi så må vi tilbake til forhandlingsbordet, enten hos NR eller hos Riksmeglingsmannen og da har bedriften mer press på seg til å få dette løst ved forhandlinger.

  Les mer
 695. Innstilling av nytt KHVO pr. 01.02.2006

  Vårt nåværende KHVO, Geir Dombestein ønsker ikke gjenvalg. I den anledning må nytt KHVO velges. Les mer herunder.

   

  Les mer
 696. Vervekampanje

  Hvorfor ikke være medlem i Odfjell Drilling Fagforening Nopef avd 171 ?
  Klikk deg inn på vervekampanje og finn ut av alle de fordeler et medlemskap medfører.
  Nyttig informasjon finner du også på Nopefs Brosjyrer og Faktafoldere.

  Les mer
 697. Ferie på klubbkontoret i Bergen

  P.g.a ferie vil klubbleder Jan Ole Ramstad ikke være tilgjengelig fra 26.september til 17.oktober.
  Kasserer Rune Bolstad vil ta sin ferie fra 28.september til 13.oktober.

  Henvendelser til klubben kan i denne perioden gjøres enten til foreningens nestleder Ivar Andreassen i Stavanger, tlf 51647165, vår kontorsekretær Wenche Unger, tlf 55998981, eller til medlemmer i foreningens styre,
  se vår webside: http://www.odfjelldrilling-nopef.no/personlist.asp?id=5

  Les mer
 698. Samkjøring av helikopter mellom
  Eldfisk Alpha og Ekofisk Kilo

  Den 12. september 2005 ble det avholdt møte mellom tilitsvalgte og vernetjenesten fra Ekofisk Kilo og Eldfisk Alpha og bedriften ifm. samkjøring av helikopter mellom disse to plattformer.

  Les mer
 699. NOPEFs HMS Konferanse 2005

  Den 27.-28.oktober arrangerer NOPEF sin årlige HMS Konferanse. Denne arrangeres i Stavanger på SAS Radisson Atlantic. Konferansen går over 2 dager, og er tilrettelagt for verneombud, tillitsvalgte og andre interesserte.

  Denne konferansen og andre relevante konferanser og kurs finner man bl.a. via vår web-side under kurs/kompetanse, eller ved å følge direktelenken:
  http://www.nopefkompetanse.no/

  Les mer
 700. Nye krav til grunnleggende sikkerhetsopplæring og repetisjonskurs GSK

  Følgende artikkel er sakset fra Nopef Aktuelt:
  - OLF har endret kravene i den grunnleggende opplæringa. Det er langt mindre fokus på bruken av redningsflåte og snuing i sjøen. Det som har kommet i tillegg er evakuering fra helikopter under vann. NOPEF har i et år arbeidet sammen med OLF for at denne endringen ikke skal få negative konsekvenser for våre medlemmer, sier HMS-koordinator Kjetil Karlsen i NOPEF:

  Les mer
 701. Matskatten - en enestående seier

  Følgende er sakset fra Nopef Aktuelt:
  Vi vant som kjent saken om matskatten. Nå har NOPEF i Statoil fått laget en fin presentasjon om denne saken.

  • Du finner presentasjonen her.

  Les mer
 702. Overtid for Helikopterkurs

  Det har den senere tid vært drøftelser mellom bedriften og foreningen angående kompensasjon for kjennskapskurs på Super Puma L2 og Sikorski S92. Foreningen har nå vunnet frem, og bedriften vil kompensere nevnte kurs med 8 timers overtid.
  Kursdeltakerne vil få differansen etterbetalt på neste månedslønn.

  Les mer
 703. Fare for permitteringer -
  Arbeidskonflikt i BJ-Services

  Det er brudd i meklingen mellom OFS og BJ Services og OFS har tatt ut ca. 130 ansatte i streik. Dette kan medføre at endel av våre installasjoner indirekte vil bli rammet etterhvert som streiken blir effektiv, og følgelig kan permitteringer komme til anvendelse.
  Protokoll er skrevet og den kan leses under her.

  Les mer
 704. VERDENSREKORD PÅ VISUND

  Følgende "godmelding" er klippet fra Odfjells intranet-side:
  Odfjell Drilling har boret en brønn på Visund til 9082 m, liner er kjørt og sementert på plass. Dette er verdens lengst rekkende brønn fra en flytende enhet noensinne, og det er også den lengste brønnen boret i Statoil sin historie, uavhengig ev type installasjon.

  Les mer
 705. Mellomoppgjøret i havn -
  Enighet mellom NOPEF, DSO, OFS og NR

  I tillegg til Nopefs seier vedrørende regjeringens tilbaketrekning av skatt på mat, har Nopef også trukket lasset ved å få mellomoppgjøret vel i havn. Årets tillegg er vi rimelig godt fornøyd med, atskillig bedre enn OLF-oppgjøret, og det hadde ikke vært mulig uten Nopefs strategi og tyngde.

  Les mer
 706. Full seier til Nopef vedrørende skatt på
  mat offshore

  Vi vant saken om matskatten!
  Regjeringen og Frp har i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett gått tilbake på skatteskjerpelsen for oljearbeidere, pendlere og sjøfolk, sier NOPEFs Jarle Vines. Det ser derfor ut til at kampanjen vår har ført frem.

  Les mer
 707. NOPEF nær full seier i Mat-skatt saken

  AP og Frp fremmer forslag om reversering av matskattvedtaket

  Les mer
 708. Info - Foreningens standpunkt til bedriftens bruk av invitasjoner vedr. pålagte kurs

  Viser til svært mange henvendelser fra medlemmene vedrørende bedriftens utstrakte bruk av invitasjoner spesielt innrettet mot G 20 kurset, der kravet fra medlemmene er overtidsbetaling ved at kurset må tas i den enkeltes fritid og er et myndighetspålagt kurs.

  Les mer
 709. Info vedrørende OFS sine angrep på Nopef
  og Odfjell Drilling

  Nopef avd.171 registrerer at OFS sentralt og lokalt i Odfjell Drilling kjører "fy-kampanjer" mot bedriften og lokal avd i Nopef på OFS sine nettsider.

  Les mer
 710. Skatt på fri kost offshore

  Foreningen har over tid drøftet med bedriften mulighetene for å komme inn under de samme skatteregler som gjelder for kantinedrift på land, ved at den enkelte trekkes i lønn for fri kost basert på et forhånds bestemt kronebeløp pr.måned.

  Vi mente at dette ville være i overenstemmelse med skattereglene da alle betalte sin kost, vår hensikt var å unngå reell beskatning av fri kost offshore.

  Nå viser det seg at dette ikke er mulig, da kr.68,- pr offshoredag skal innberettes som naturalytelse og tillegges brutto lønnsinntekt for den enkelte.Bedriften må også etter de nye bestemmelsene betale arbeidsgiveravgift av samme beløp.

  Vi viser til vår web.side under interne nyheter den, 10/02 2005 der bedriften hadde en redegjørelse om saken, ellers viser vi til ny info fra bedriften som kan leses ved å følge lenken under.

  Les mer
 711. Avstemmingen er ferdig  -
  Klart flertall for å starte sammenslåings-forhandlinger med Norsk Kjemisk Forbund

  Følgende er refert fra Nopef Aktuelt:
  NOPEFs har gjennomført uravstemning blant sine medlemmer i forbindelse med den foreslåtte sammenslåingen med Kjemisk forbund. 5855 (31 prosent) av totalt 18888 stemmeberettigede deltok i urav-stemningen. Et klart flertall på 3586 sier ja til at NOPEF starter sammen-slåingsforhandlinger med Kjemisk forbund. 1724 stemte nei. Fire stemmer var blanke, og 541 ble forkastet.

  Les mer
 712. Brev til Nopef - Ventetid under landligge

  Ventetid under verkstedsopphold har ført til mange frustrasjoner blandt de mannskaper som har vært involvert.
  I et forsøk på å forbedre "forståelsen av tariffen" fra NR's side, har vi sendt et brev til Nopef hvor vi ber dem bringe saken frem for NR.

  Les mer
 713. Brev til Nopef - Ventetid under landligge

  Ventetidsbestemmelsen i tariffavtalen som omhandler arbeid utover 14 dager i sammenheng ombord under verkstedsopphold, har ført til mange henvendelser til foreningskontoret.

  Les mer
 714. Tvisteprotokoll - Helskiftordning

  Det er nå utarbeidet tvisteprotokoll mellom forening og bedrift vedrørende Statoils krav til innføring av helskift på Tampen området.
  Denne tvisteprotokollen er i dag oversendt Nopef sentralt, der den i første fase vil bli behandlet av Norges Redriforbund og Nopef.
  Vi påregner at denne saken vil bli fremmet for arbeidsretten.

  Tvisteprotokollen kan leses under "Protokoller"

  Les mer
 715. Husk - Bruk stemmeretten din!

  Avstemningen om forhandlingsfullmakt for forhandlinger om sammenslåing mellom NOPEF og Kjemisk forbund pågår nå.
  Alle NOPEF-medlemmer skal ha fått tilsendt stemmemateriell. Vi minner om at stemmeseddelen må være NOPEF i hende innen 2. mai 2005.

  Les mer
 716. Helskiftordningen - Status og fremdrift

  Vel overstått påske alle.

  Ønsker å gi dere en kort status vedrørende arbeidet som gjøres for å få reversert den nye skift ordningen som er påtvunget, samt videre tiltak i saken.
  Som dere ser av korspondansen (se lenker) er ikke saken lagt død "dersom noen tror det," selv om det sålangt ikke har gitt resultater.
  Ved å åpne lenkene vil dere se at Nopef sentralt har anket Ptil svar til Nopef inn for departementet og dere ser også svaret fra det samme.
  Svaret fra dept. er imøtegått og anket uten at nytt svar er kommet pt.

  Videre fremdrift vil være basert på en tvist mellom vår forening og bedrift, der Nopef må drøfte tvisten med NR og eventuelt fremme saken for arbeidsretten der Odfjell Drilling vil bli stevnet for brudd på tariffavtalen dersom enighet ikke oppnåes.

  Parallelt arbeider LO juridiske kontor med grunnlaget for en stevning mot Statoil på vegne av Nopef.

  Videre info vil bli gitt når nye momenter foreligger.

  Les mer
 717. Odfjell Drilling Fagforening har avviklet sitt årsmøte 15 til 17.mars på Voss

  Nopef avd 171 har avviklet årsmøte og tillitsvalgtkonferanse på Voss
  15 til 17.mars 2005 med deltakelse fra alle enheter/avdelinger.
  Jan-Ole Ramstad ble gjenvalgt som leder, og årsmøtet fulgte ellers valgkomiteens innstilling om valg og gjenvalg av styremedlemmer.
  Ellers behandlet årsmøtet en del innkomne saker samt debatterte fusjonen Nopef / NKIF der forbundsleder Leif Sande innledet.
  Årsmøtet vedtok enstemmig å anbefale medlemmene å stemme ja i uravstemmingen om å oppta forhandlinger om sammenslåing med Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF) basert på de kriterier landsmøtet i NOPEF har vedtatt.

  I tillegg fikk årsmøtedelegatene en gjennomgang av hovedavtale, tariffavtaler og de tillitsvalgtes plikter og rettigheter i forhold til dette, ved forbundssekretær Gudmund Stensen.
  Bedriftens personaldirektør Bengt A. Olsen holdt innlegg om de samme emner sett fra bedriftens ståsted.

  Årsmøtereferat og beretning vil bli lagt ut på vår web-side like etter påske.

  Klubbkontoret vil nå holde stengt frem til 29.mars (3.påskedag) og vi vil derfor få ønske alle våre medlemmer og potensielle medlemmer en riktig god Påske, ute og hjemme.

  Les mer
 718. Rev. Særavtale OWS Casing

  I forbindelse med årets forhandling av ny særavtale ble det gjort endringer i punkt 1.5 som omhandler de tre flyt-dagene som vi har i forbindelse med overgang fra disponibel periode til fri periode. Det viste seg i ettertid at det var delte meninger om dette var en forbedring eller forringelse av avtalen, og en spørreundersøkelse konkluderte med at en gjeninnførelse av gammel ordning var å foretrekke.
  Dette er nå gjort, og ny revidert særavtale kan leses under Lokale avtaler.

  Les mer
 719. Info om forslaget til ny arbeidsmiljølov

  Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (KrF) la i dag fram regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. 
  Det kan være interessant for de fleste å se hva dette innebærer.

  Les mer
 720. SAK: Påtvungen innføring av helskift

  Som alle etterhvert vet, er Odfjell Drilling ihht. kontrakt med Statoil, pålagt å innføre helskift for alle som arbeider på Tampen området.
  Som også de fleste kjenner til innføres dette med tvang, stikk i mot de ansatte og foreningens vilje.

  Les mer
 721. Hjemme-PC tilbud. Bestillingsfristen er forlenget til mandag 21.02.05 kl. 12.00

  Følgende er sakset fra bedriftens inet-side:
  Da vi har fått melding om at det fortsatt er noen som ikke har fått bestilt hjemme-pc og som gjerne ønsker det, har vi fått forlenget fristen til MANDAG 21.02.05 kl. 12.00.

  Dette er absolutt siste frist for at det ikke skal bli forsinkelse i den totale leveransen.

  Bestillinger kan faxes inn på faxnr.: 33 01 68 80

  Les mer
 722. Info til offshore ansatte i OWS

  Endring i særavtalen punkt 1.5.

  Les mer
 723. Helskift på Tampen
  - Statoil turer frem – mens Ptil står og ser på

  Artikkelen er sakset fra Nopef Aktuelt:
  - Statoil har nå krevd at det skal innføres helskift i Odfjell og Smedvig på Tampen-området innen 18. februar. Petroleumstilsynet (Ptil) har nektet å gripe inn. Det var dette vi fryktet da Ptil ble skilt ut fra Oljedirektoratet, at vi skulle får et tilsynsorgan som opptrer som en servil klakør for industrien, sier forbundsleder Leif Sande til NOPEF Aktuelt.

  Les mer
 724. Innføring av helskiftordning på Tampen

 725. Omlegging til helskift på Statoil opererte plattformer fra 28.02.05

  Odfjell Drillings Fagforening har sammen med Nopef sentralt og Smedvigs Faforening lenge kjempet mot innførelse av hele skift på Tampen. Etter mange møter og korrespondanse tvinger nå Statoil i samråd med Petroleumstilsynet gjennom  sin kontraktsformulering om innføring av hele skift.

  Vi viser til info fra bedriftens ledelse som følger herunder.
  Viser også til Nopef Aktuelt sin artikkel ved Leif Sande.

  Les mer
 726. Over 10.000 underskrifter på kampanjen
  "Nei til skatt på mat"

  - Vi har nå fått inn over 10.000 underskrifter i kampanjen "Nei til skatt på mat". Mer enn 90 prosent av underskriftene kommer fra heliportene i Stavanger, Bergen og Kristiansund, sier NOPEFs Jarle Vines. - Ekstra gledelig var det at det i dag kom inn over 300 underskrifter fra Melkøya.

  Les mer
 727. Skatt på fri kost for sokkelarbeidere

  Følgende er refert fra Odfjells i-nett:
  Oppheving av skattefritak for fri kost for sokkelarbeidere og pendlere samt skatteplikt for hyretillegg/fritidskost for ansatte på flyttbare installasjoner.

  Les mer
 728. Obs! Feil fax nr ved bestilling av hjemme PC

  Nicator har desverre oppgitt feil faxnr ved bestilling av hjemmePC.

  Rett fax nr er:  33 01 68 80

  Les mer
 729. NOPEFs brosjyrer og faktafoldere

  NOPEF lager brosjyrer og faktafoldere med informasjon om flere områder som angår medlemmene. Flere brosjyrer og faktafoldere vil bli lagt inn etterhvert som de blir laget. Den siste har vi kalt "Mer enn et medlemskap". Der finner du oversikt over medlemsfordeler. Du finner den sammen med andre tilgjengelige brosjyrer fra Nopef ved å følge lenken under.
  Det er viktig at medlemmer og tillitsvalgte bruker dette materiellet. Brosjyrene kan du laste ned i pdf-format.

  Les mer
 730. Forhandlingsmøte om ny særavtale for OWS

  Den 13.januar ble det holdt møte mellom OWS og Nopef avd 171 vedrørende forhandlinger av særavtale for offshore-casing ansatte.

  Referat kan leses under "Protokoller"...

  Les mer
 731. Informasjon om forsikrings- og pensjonsordninger i Odfjell Drilling

  Odfjell Drilling har i det siste kommet ut med en del informasjon om de forskjellige forsikrings- og pensjonsordninger selskapet har for sine ansatte offshore. Informasjonen omhandler to infoskriv og en ny forsikringsfolder.
  "Orientering om forsikrings- og pensjonsordninger for offshore personell i
    Odfjell Drilling".
  "Pensjonsordninger offshore for tidligere Prosafe ansatte".  "Forsikringsfolder for offshore og verkstedsansatte".

  De kan alle leses på vår web-side under "forsikrings og pensjonsordninger"

  Les mer
 732. Pensjonsordninger offshore for tidligere
  Prosafe ansatte

  Informasjon v/personaldir.
  Ved oppstart av ny plattformboringskontrakt for Statoil høsten 2004, fikk vi i Odfjell Drilling en rekke nye medarbeidere med tidligere ansettelse i Prosafe. Dette personellet – i likhet med alle øvrige ansatte – vil omfattes av de pensjonsordninger som er etablert i Odfjell Drilling. Imidlertid hadde de ansatte fra Prosafe en tjenestepensjonsordning fra 67 år som vi i samarbeid med de respektive livsforsikringsselskaper har vurdert opp mot den tilsvarende ordning i Odfjell Drilling.

  Les mer
 733. Nytt PC-tilbud til nyansatte / ansatte i Odfjell

  Nå er brosjyrer og informasjon om PC-tilbud klar for utsendelse.
  Ansatte som ikke var med i første runde pluss alle nyansatte kan nå benytte seg av tilbudet.

  Les mer
 734. Nopef med underskriftskampanje mot matskatten

  Følgende er sakset fra Nopef Aktuelt:
  Regjeringen og Frp har vedtatt at pendlere, nordsjøarbeidere, og sjøfolk skal få mye høyere skatt. Nå skal maten også skattelegges. – Vi reagerer sterkt på dette. I dag kl. 10.00 starter vi opp med underskrifts-kampanje mot matskatten, sier forbundssekretær Jarle Vines i NOPEF. – Jeg oppfordrer folk til å skrive under slik at vi får tusenvis av underskrifter, sier Vines.

  Les mer
 735. Vellykket Rig Assist operasjon på Grane !

  OWI har gjennomført vedlikehold i 3 brønner på Grane med Rig Assist. I en artikkel på sin intranettside utrykker Hydro stor tilfredshet over den operasjonelle utførelsen og det produksjonstekniske resultatet.
  Det har vært et godt samarbeid mellom det faste mannskapet fra Odfjell Drilling og personellet fra OWI som har lagt grunnlaget for en vellykket operasjon.

  Se artikkel nedenfor fra Hydro Intranett...

  Les mer
 736. Borestart på Ekofisk 2/4 K og Sleipner A

  I de kommende måneder vil aktiviteten i Odfjell Drilling øke ytterligere. Etter en travel høst med oppstart på Heidrun, Snorre A, Snorre B og mobilisering av Deepsea Trym fra flotell tilbake til boring, vil vi igjen øke aktiviteten. Selv om kontrakten med Rig 2000 vil bli avsluttet i samme periode, vil vi allikevel ha behov for nærmere 100 nyansettelser i tillegg til gjeninntakelse av gjenværende borepersonell med gjeninntakelsesrett. Når Deepsea Bergen returnerer til norsk sokkel senere i år, vil vi ha behov for ytterligere personell. Samlet sett regner vi med å rekruttere rundt 150 nye medarbeidere i løpet av første halvår 2005.

  Les mer
 737. Årsmøte og tillitsvalgtkonferanse for Odfjell Drillings Fagforening

  Til alle våre medlemmer i Nopef avd.171.

  ÅRSMØTE OG TILLITSVALGTKONFERANSE FOR ODFJELL DRILLINGS FAGFORENING DEN 15,16 OG 17 MARS, 2005.

  Les mer
 738. Ny runde med tilbud om hjemme-PC

  Odfjell Drilling kommer nå med et nytt tilbud om hjemme-PC til sine ansatte, og følgende er sakset fra bedriftens inetside...

  Les mer
 739. Støtte til hjelpearbeidet etter flomkatastrofen

  Odfjell Drilling Fagforening har vedtatt å støtte hjelpearbeidet etter flomkatastrofen i Sørøst-Asia med kr 20.000.
  Beløpet er fordelt med kr 10.000 til Norges Røde Kors og kr 10.000 til  Fellesaksjonen. (Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Kirkens nødhjelp og Flyktningerådet)

  Les mer
 740. Julen 2004 er nå like om hjørnet, og klubbkontoret vil være stengt mesteparten av romjulen, kun åpent onsdag og torsdag

  Vi benytter anledningen til å ønske alle våre medlemmer og medarbeidere en riktig God Jul - julehilsen følger...

  Les mer
 741. Nytt tilbud til våre medlemmer -
  Kollektiv reise- og toppforsikring

  Vi har over tid hatt mange henvendelser fra våre medlemmer med spørsmål om foreningen kan fremforhandle en kollektiv reiseforsikringsavtale for medlemmene. Det har også vært ønske om et tilbud på Toppsikring til Kollektiv hjem.

  Dette har vi nå lyktes med, og tilbudet kan leses HER...

  Les mer
 742. Riggstreiken 2004 OFS / NR – Rederiforbundet fikk medhold på alle punkter i rikslønnsnemnda

  Følgende er sakset fra bedriftens Inetside:
  Rikslønnsnemnda avsa i dag kjennelse om ny tariffavtale mellom Norges Rederiforbund og Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS). Avtalen er identisk med den Rederiforbundet undertegnet med Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) og De samarbeidende organisasjoner (DSO – Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund) den 9. juni i år. Avtalen gjelder fram til 31. mai 2006. For OFS-medlemmer vil lønnstillegget etter den nye avtalen først få virkning fra det tidspunkt de gjenopptok arbeidet, den 27. oktober 2004.

  Les mer
 743. Kursoversikt våren 2005

  Her følger 2 kurs arrangert av Nopef Kompetanse våren 2005.
  Målgruppen er nye tillitsvalgte og medlemmer med interresse for organisasjonsarbeid etc.
  Kursene er gratis for medlemmer, og med alle utgifter betalt av Nopef.
  For nærmere informasjon og / eller påmelding, ta kontakt med klubbkontoret.

  Les mer
 744. Informasjon til våre oppsagte medarbeidere som ennå ikke er gjeninntatt i selskapet 

  Som gjerne de fleste vet har Odfjell Drilling hatt en fin aktivitetsøkning i det siste, og den vil fortsette i 2005. 
  Dette har allerede ført til gjeninntakelse for mesteparten av de mannskaper som ble oppsagt tidligere i år, og vi kan nå gi den gledelige melding om at de resterende, med unntak av 3 maritime stillinger, har fått eller vil få brev med tilbud om gjeninntakelse i selskapet.

  Avhengig av de oppbemanningsplaner som foreligger, vil tidspunkt for gjeninntakelse variere for den enkelte. Det vil skje fortløpende fra dato og utover 1ste kvartal 2005.

  Utviklingen har heldigvis vært som foreningen har gitt uttrykk for, og bortimot samtlige oppsagte vil om kort tid igjen kunne ha sitt arbeid i Odfjell Drilling.

  Les mer
 745. Status Snorre A
  Hendelse - ukontrollert brønnsituasjon

  Status er nå at brønn er stabil, oljemud er i brønn. Planlegger cmt. og tilbakepluggingsjobb.

  Les mer
 746. Foreningens initiativ for å hindre etablering av helskiftordning på Tampen

  Der er i dag sendt brev til Petroleumstilsynet angående etablering av helskiftordning på Tampen. Dette brevet er sendt på vegne av foreningene i Odfjell Drilling og Smedvig Offshore.
  Hensikten er et å få arrangert et møte for om mulig få endret deres syn på saken.
  Vedlagte brev derfor til info.

  Les mer
 747. Kampanjen -
  Du bestemmer - - LO på din side

  Vi har mottatt et brev om kampanjen "Du bestemmer - LO på din side". 
  Vi ber om at samtlige tillitsvalgte på de forskjellige avdelinger hjelper til med å spre brevet, via oppslag og gjerne også via mail.
  Det er viktig at vi alle bidrar til aktivitet og svarrespons rundt
  kampanjen.

  Les mer
 748. Informasjon vedrørende overføring av pensjonsforsikring fra Prosafe til Odfjell

  Info til alle tidligere Prosafe-mannskaper vedrørende overføring av kollektiv pensjonsforsikring fra Prosafe til Odfjell Drilling.

  Les mer
 749. OWS - Info om årets sentrale og lokale forhandlinger

  Som de fleste kanskje vet, har det gått tregt med årets lønns forhandlinger på oljeservice avtalen mellom OLF og Nopef. Et forslag til lønnsoppgjør er kommet fra OLF, og det ble på et møte i forhandlingsutvalget 10.11.04 vedtatt at tilbudet skal gå til uravstemning blant medlemmene med svarfrist senest 12.12.04.

  Les mer
 750. Nopef - mer enn et medlemskap