16.01.2016

Omlegging av uførepensjon tilpasset nye regler i folketrygden

Det nå gått ut informasjon om omlegging av uførepensjon.
 
Bengt Olsen har lagt ut en artikkel på PULSE der han forklarer endringene i Odfjell Drilling i Norge.
 

  
        
 
OffShore
OnShore  

   
Odfjell Drilling Fagforening avd. 171 Postboks 33 Kokstad 5863 Bergen. | Login