ODFJELL DRILLING Fagforening Avd 171

Litt om Odfjell Drilling Fagforening. Odfjell Drilling Fagforening ble stiftet i 1987. Foreningen var tilsluttet NOPEF (Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund) som avd. 171.
Den 4.september 2006 ble det i et felles landsmøte for NOPEF og NKIF (Norsk Kjemisk Industriforbund) enstemmighet for en sammenslåing av disse to forbund, begge er tilsluttet LO.

Sammenslutningen fant sted etter en lang og grundig prosess internt i de to tidligere forbund. Det nye forbundet har fått navnet INDUSTRI ENERGI.

Fagforbundet Industri og Energi har forkortelsen IE, og representerer i dag ca. 60 000 medlemmer.
 
Odfjell Drilling Fagforening er en avdeling i INDUSTRI ENERGI som organiserer ansatte innen alle selskapets områder, - boring på faste og flytende innretninger, - services tjenester offshore/onshore, - alle merkantile og tekniske stillinger i avdelingene, - og teknisk ledende stillinger innen engineering.
 
Avdelingen hadde ved årsskiftet 14/15 ca. 1250 medlemmer fra de nevnte områder.
Vedrørende foreningens formål, vises det til vedtektenes § 1 som du finner under vedtekter.

Foreningen oppfordrer våre lesere til å komme med innspill til endringer / tilføyelser på våre web-sider, herunder lay-out, menyer, innhold eller andre forhold som ytterligere kan forbedre våre hjemmesider.
 
For kontakt:
Tlf. 55 99 72 17
Mail: rbo@odfjelldrilling.com